Архангеловден – българският празник на Лос Анджелис

Св. Архангел Михаил взима душата на богатия. Икона в Рилския манастир.

8 ноември – На тази дата всяка година почитаме всички Ангел-ски неща … и “Градът на Ангелите”

ИМЕН ДЕН на : Ангел(-а), Ангелина, Анджела(-ина), Михаил (Майкъл 🙂 ), Михаела, Милен(-а), Мила, Милка, Гавраил, Радко(-а), Радинела, Радина, Радмила, Райна, Рангел, Ренета, Огнян, Пламен, Емил, Росен и др. (Ходи се на Църква и на гости на именници.)

Това е и празник на дъщеря ми Ангелина! Обичам те мише! 

Архангеловден е християнски празник, който се чества всяка година на 8 ноември в чест на „съборното единство на ангелските чинове“. Празникът е известен също и като Събор на св. Архангел Михаил и другите небесни безплътни сили.

Православната църква определя Св. Архангел Михаил (Saint Michael the Archangel), като един от 7-те първенствуващи ангели, които винаги стоят пред престола на Господа.

Архангел е ангел от висок ранг, и думата архангел произлиза от гръцката дума ἀρχάγγελος (arch+ ангел, буквално главен ангел). Има 7 св. архангели, които според християнското учение стоят пред престола Господен. Това са: Разиил, Цафкиил, Задкиил, Камаил, Михаил, ГавриилРафаил.

Архангел Михаил представя Божието слово, носител е на Божиите тайни, лечител на недъзите, просветител на душите и молител и застъпник пред Бога.

Според българските народни вярвания Архангел Михаил е един от братята светци-юнаци, на когото при подялбата на света се паднали мъртвите души. Той взима душата на умиращия, подавайки му обикновено ябълка (китка). По тази причина той бива възприеман от населението като ангел на смъртта и оттук идват народните му названия – душовадник, вадидушник.

На празникът му се организират курбани за светеца, семейни и родови служби, общоселски празници и събори.

В съботата преди празника отбелязахме Архангелската (Рангеловската) задушница – една от най-големите през годината, което е в пряка връзка в представата за Свети Архангел Михаил като ангел на смъртта.

За задушницата, както и за патронния празник на светеца, се приготвят специални обредни хлябове, наричани Рангелово блюдо, Рангелов хляб, Архангелово и др., които по външен вид и названия повтарят основните хлябове, приготвяни за погребение. Най-възрастният човек в дома разчупва хляба на кръст и изрича думите

”Свети Архангеле, Свети Никола и вси светци, помагайте ни, почитаме ви и сечем колач да се роди мъж до тавана!”

Сипва отгоре вино от пръстена паница, а домакинята събира с шепи виното и го разпръсква навсякъде в къщата за берекет. Тя също изрича думите

”Свети Архангеле, Свети Никола и вси светци, помагайте ни, почитаме ви и сечем колач да се роди жито до пояс! Сега с що можахме, а догодина с що искаме! Сега с паница, догодина с бакъра!”

На някои места в родината ни домакинята разчупва обредния хляб и дава на всеки. Къшеят хляб трябва да се поеме с две ръце и да изрече благослов. Българите са вярвали, че ако умиращият се усмихва, значи Архангел Михаил му е подал златна ябълка.

+++ +++ +++

Св. Архангел Михаил (Saint Michael the Archangel) 
Михаил (иврит: מיכאל, Micha’el или Mîkhā’ēl; гръцки: Μιχαήλ; латински: Michael или Míchaël) е главният архангел, главният пазител на Небесното Царство и главен страж на Божия закон.

„…И стана война на небето: Михаил и Ангелите му воюваха със змея, а змеят и ангелите му воюваха против тях, но не устояха, и за тях не се намери вече място на небето. И биде свален големият змей, древният змей, наричан дявол и сатана…“ (Откр. 12:7 – 9).

Освен това според вярванията Архангел Михаил пази тялото на Моисей и превежда душите на мъртвите до ада или рая. Самото име Михаил буквално преведено означава

„Кой е като Господ?“

(miyka’el бил бойния вик на небесните армии на иврит).

Архангел Михаил е един от четиримата (4) архангели в Стария Завет (заедно с Гавриил, Рафаил и Уриил) и един от седемте (7) архангели в Библията. Смята се, че той е помогнал на Господ при сътворяването на Земята. Архангел Михаил е още водач на ангелите и светец-покровител на войниците. Някои смятат, че архангел Михаил е превъплътения Адам. Като началник на небесните войнства, свети Архангел Михаил е наричан също и „архистратиг“.

В Откровението на Йоан е описана битката на свети Архангел Михаил и неговите ангели със седемглав и десеторог Дракон, в резултат на което Змея, наричан още Дявол или Сатана, е прогонен от Царството небесно на земята.

Обикновено ликът му се намира на входа на православните храмове изобразен с меч и писание, подканващо ни да влизаме в църковния храм с чисто сърце и чисти мисли. Счита се, че може да възприема човешки или животински облик и да помага на хората. Играе важна роля в ежедневната битка на хората с демоните на злото и може да съживява.

В Каббала се смята, че на Дървото на Живота – Сефирос, аспекта Ход – слава, величие, там стои архангелът Михаил. Преди Месията да дойде, Михаил ще поведе армиите на Небесата срещу Антихриста и ще ги победи. Именно той ще засвири на шофара и ще възвести края на Света.

ENGLISH

(1663) Giordano Der Heilige Michael anagoria. St. Michael is an oil painting by the Italian late Baroque artist Luca Giordano, painted in c. 1663, and now exhibited at the Gemäldegalerie, Berlin. Its dimensions are 198 × 147 cm. Luca Giordano (18 Oct 1634 – 3 Jan 1705) was fluent and decorative, he worked successfully in Naples, Rome, Florence, and Venice, before spending a decade in Spain. Born in Naples, Luca was the son of the painter Antonio Giordano and he acquired the nickname “Luca fa presto”, which translates into “Luca paints quickly.”

Michael (Hebrew: מִיכָאֵל‎, translit. ‘Who is like God?’‎; Greek: Μιχαήλ, Latin: Michael or Michahel; Arabic: ميخائيل) is an archangel in Judaism, Christianity, and Islam. In Roman Catholic, Eastern Orthodox, Anglican, and Lutheran traditions, he is called “Saint Michael the Archangel” and “Saint Michael”. In the Oriental Orthodox and Eastern Orthodox traditions, he is called “Taxiarch Archangel Michael” or simply “Archangel Michael”.

 

November 8 (New Calendar Eastern Orthodox Churches) / November 21 (Old Calendar Eastern Orthodox Churches), September 29 (“Michaelmas”); May 8 (Tridentine Calendar) / 12th of each month in Coptic calendar (Coptic Churches) ; many other local and historical feasts.

МОЛИТВА КЪМ СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

Светий и великий Архангеле Божий, Михаиле, пръв от ангелите предстоятелю прeд непознаваемата и вечна Троица, защитник и пазител на човешкия род!Ти, който с твоите войнства строши главата на прегорделивия Денница на небето, и винаги посрамяваш неговата злоба и лукавство на земята! Към тебе прибягваме с вяра и на тебе с любов се молим:

Бъди несъкрушима защита и крепък бранител на светата Църква и на православното ни Отечество, като ги оградиш с твоя мълниеносен меч от всички видими и невидими врагове.

Св. Писание за архангел Михаил

Св. архангел Михаил води Мойсей в Обетованата земя. Ръкопис от нач. на XIV век от “Хроники” от Георги Амартол, от Тверската школа в Русия. Днес в Руската държавна библиотека в Москва.

“Когато Иисус се намираше близо до Иерихон, погледна и видя, и ето, пред него стои човек, с гол меч в ръка. Иисус се приближи до него и му каза: наш ли си, или от нашите неприятели? Той отговори: не; аз съм вожд на воинството Господне, сега дойдох (тук). Иисус падна ничком на земята, поклони се и му каза: какво ще заповяда господарят ми на своя раб? Вождът на воинството Господне каза Иисусу: събуй обущата от нозете си, понеже мястото, на което стоиш, е свето. Иисус тъй и направи. А Иерихон беше укрепен и затворен от страх пред синовете Израилеви; никой не излизаше (от него) и никой не влизаше.” (Нав. 5:13-15)

Всички ангели се считат пазители на човеците и Църквата се обръща към тях с молитва – “Да ни ограждат с покрова на крилете на невеществената си слава и ни избавят от беди”.

“… но князът на персийското царство стоя срещу мене двайсет и един ден; ала ето, Михаил, един от първите князе, дойде да ми помогне, и аз останах там при персийските царе. . . аз ще ти обадя, какво е начертано в истинското писание; и няма никой, който би ме поддържал в това, освен Михаил, вашия княз. . . И в онова време ще се подигне Михаил, велик княз, който брани синовете на твоя народ” (Дан. 10:13, 21, 12:1).

“А Михаил Архангел, когато се препираше с дявола за Моисеевото тяло, не посмея да произнесе хулна присъда, а рече: Господ да ти забрани” (Иуд. 1:9).

“Сам Господ с повеление, при глас на Архангел и при тръба Божия, ще слезе от небето, и мъртвите в Христа ще възкръснат първом; после ние, останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха, и така винаги с Господа ще бъдем. Прочее, утешавайте се един други с тия думи” (1Сол. 4:16-18).

” И стана война на небето: Михаил и Ангелите му воюваха със змея, а змеят и ангелите му воюваха против тях, но не устояха, и за тях се не намери вече място на небето” (Откр. 12:7-8).

ИЗВЕСТНИ ЛИЧНОСТИ И МЕСТА С ТОВА ИМЕ

Дряновски манастир Св. Архангел Михаил и река Дряновска. Районът около него представлява красива клисура. Тук са открити следи от живот още от старокаменната епоха (100 000 – 10 000 г. пр. н. е.). Установено е, че целивт район от старожелязната епоха до Античността, основни обитатели са били траките.

Български владетели

Бележити спортисти

Майкъл Джефри Джордан (Michael Jeffrey Jordan), роден на 17 февруари 1963 г. в Бруклин, Ню Йорк, е бивш американски професионален баскетболист, считан за един от най-великите играчи за всички времена.

Бележити шоу-звезди

Краля на попа е сред най-известните певци в света, а албумът му Thriller (1982 г.) е продаден в над 110 милиона копия, което го прави най-продаваният музикален албум в историята. Държи рекорд в историята на музиката за най-много спечелени в една година (1984 г.) статуетки от наградите Грами – 8 на брой за албума си Thriller. Въвежда в музикалната индустрия така наречените short films – клипове истории, каквито са ThrillerBadRemember the TimeYou Rock My WorldGhosts. 50-годишен Джако почина в Лос Анджелис.

  • Майкъл Болтън Роден е под името Майкъл Болотин в Ню Хейвън, щата Кънетикът. Неговите родители са Хелън (моминска фамилия Губин) и Джордж Болотин. Има брат Орин и сестра Сандра, като и двамата са по-възрастни от него. Семейството му е с еврейска жилка, като всичките му дядовци и баби са имигранти от Русия. Над 75 млн. продадени записа, 8 албума в топ 10, както и 2 сингъла с #1 в класациите на списание Билборд, както и носител на няколко Американски музикални награди и наградите Грами.

Писатели