Жените, Които Промениха Света на Празника им 8 Март (+видео)

Жените, Които Промениха Света (1903-2016)

8 Март 2020 г. На тази дата, обявена за “Международен ден на жените” е редно да си спомним за тези представителки на “нежния пол”, които успяха да променят Света, поне за последните 117 години. 

Знаете ли, че 1ят човек, спечелил Нобеловата награда за две отделни категории, е жена? Тя е и 1та жена, получила Нобеловата награда – Мария Кюри (1867–1934) полски/френски учен, който печели 1ят си Нобел за научни изследвания в областта на радиоактивността (физика, 1903) и 2ят за химия през 1911 Кюри е последна в списъка на видеото, което се връща назад в миналото от 2016 до 1903 г.

Знаете ли, че една жена е открила вирусите на човешкия имунодефицит (ХИВ) – Франсоаз Баре-Синуси (р. 30 юли 1947 г., Париж), френски вирусолог и директор на отдел „Регулиране на ретровирусни инфекции“ и професор в Института Пастьор в Париж, Франция. Барре-Синуси получи Нобелова награда за физиология и медицина, заедно с бившия си наставник, Люк Монтание, дългогодишен изследовател в Института Пастьор в Париж, в момента работи като професор в университета Шанхай Джао Тонг в Китай. откриването на ХИВ.

Знаете ли, че човекът, който е открил нашето чувство за миризма, е жена – Линда Браун Бък, американски биолог, най-известен с работата си върху обонятелната система. Тя бе удостоена с Нобелова награда за физиология и медицина за 2004 г., заедно с Ричард Аксел, за работата им върху обонятелните рецептори. Бък в момента е във факултета на Центъра за изследвания на рака на Фред Хътчинсън в Сиатъл. Аксел (р. 2 юли 1946 г.) е американски молекулярни биолог и университетски професор в катедрата по неврология в Колумбийския университет.

Видеото е специално направено от организацията, която всяка година определя носителите на Нобелова награда. 

 

Златният медал на Нобеловата награда е запазена марка на фондацията. Той е направен от злато, тежи около 175 грама и на него е изобразен ликът на Алфред Нобел в профил. Наградите се състоят от златен медал, диплом, удължаване на шведското гражданство и парична сума. През 2006 г. паричната сума е на стойност 10 милиона шведски крони или $1,37 милиона долара.

Нобеловата награда (на шведски: Nobelpriset) се присъжда всяка година на хора, които са провели забележителна научноизследователска работа, разработили са впечатляващи методи или умения, или са направили изключителен принос за развитието на обществото в областите физика, химия, литература, мир и медицина или физиология. Днес мнозина смятат, че това е най-голямото световно признание. Наградените с наградата се наричат Нобелови лауреати.

Нобелова награда се връчва от приноси в икономиката от Шведската академия, Кралската шведска академия на науките,
Каролински институт и Норвежки нобелов комитет. Шведската банка връчва награда за икономика на името на Алфред Нобел, наричана Нобелова награда за икономика и награждавана за значими приноси в икономиката.

Наградите започват да се раздават съгласно завещанието на Алфред Нобел, шведски индустриалец и изобретател на динамита. Той подписва завещанието си в Шведско-норвежкия клуб в Париж на 27 ноември 1895 г. Подбудите му са свързани с шока от пораженията, до които е довело неговото изобретение и желанието да бъдат възнаградени хората, които служат на човечеството. Първата Нобелова награда е връчена на 10 декември 1901 г., пет години след смъртта на Нобел.

Церемонията по връчването на Нобеловите награди по традиция се насрочва на 10 декември, годишнината от смъртта на Нобел, в Стокхолм и в Осло. От 1902 г. насам всички награди, с изключение на наградата за мир, се връчват в Стокхолм, в Концертната зала, от краля на Швеция. Нобеловата награда за мир се връчва в Осло.

Всяка една награда може да бъде връчвана най-много на трима номинирани. Ако има двама победители в една категория, наградата се разделя поравно между тях. Ако победителите са трима, награждаващият комитет има правото да раздели поравно наградата между тримата или да даде половината на единия, а по 1/4 на другите двама. Честа практика е лауреатите да даряват парите в полза на научни, културни или хуманитарни дейности.

Първите награди са по 150,000 крони, или $42,000 долара. Това е 70 пъти повече от паричната награда на Румфордовия медал на Лондонското кралско дружество – едно от най-големите научни отличия за времето си. Нобеловата награда в началото на XX век е била 5 пъти по-голяма от бюджета на такава известна лаборатория като Кавендишката в КембриджДнес капиталът на фонда е равен на 3 милиарда и 112 милиона шведски крони (около $450 милиона долара), а размерът на една премия е 10 милиона шведски крони, или $1,060,000

До октомври 2006 г. са връчени общо 781 Нобелови награди (763 на частни лица и 18 на организации). Няколко лауреати са отказали наградата. Може да има години, в които някои от наградите да не се връчат, но наградите трябва да се дават поне веднъж на 5 години.

Наградата не може да бъде отнета. От 1974 г. наградата не може да се връчва посмъртно, т.е. номинираните трябва да са живи по време на номинацията.

+++

ENGLISH 

A list of famous influential women who changed the world between 1903 and 2016, including women’s rights activists, poets, musicians, politicians, humanitarians and scientists, published by NobelPrize org.

Do you know that the 1st person to win the Nobel Prize for 2 separate categories was an woman? And she was also the 1st woman to receive the Nobel Prize – Marie Curie (1867–1934) Polish/French scientist who won her the 1st award for research into radioactivity (Physics, 1903), and 2nd for Chemistry in 1911. Curie is the last on the list going back in the past.

Do you know that an woman discovered the human immunodeficiency viruses (HIV) – Françoise Barré-Sinoussi (b. July 30, 1947, Paris), French virologist and Director of the Regulation of Retroviral Infections Division and Professor at the Institut Pasteur in Paris, France. Barré-Sinoussi was awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine, together with her former mentor, Luc Montagnier, long-time researcher at the Pasteur Institute in Paris, currently works as a full-time professor at Shanghai Jiao Tong University in China, for their discovery of HIV.

Do you know that the person who discovered how our sense of smell works was an woman – Linda Brown Buck, American biologist best known for her work on the olfactory system. She was awarded the 2004 Nobel Prize in Physiology or Medicine, along with Richard Axel, for their work on olfactory receptors. She is currently on the faculty of the Fred Hutchinson Cancer Research Center in Seattle. Axel (b. July 2, 1946) is an American molecular biologist and university professor in the Department of Neuroscience at Columbia University and investigator at the Howard Hughes Medical Institute. And more …