2020 в България по-малко бедни, повече на село, на 4 години в училище, газ от боклука не от Русия, гледат киви и овце вместо тютюн

През 2020 г. в България ще има 260 000 бедни по-малко, отколкото в момента – няма данни колко са в момента.

Селата отново да станат примамливи за българите и хората да се върнат в тях

Сегашните 28 области да бъдат окрупнени и техният брой ще бъде сведен до 12

Задължителното образование да започва от 4-годишна възраст – от 2016 г. задължително предучилищно обучение – децата от 1-ви до 7-ми клас да стоят в училище по цял ден

85% от отоплението на жилищните сгради да се осъществява чрез биогаз – България да проучва собствените си конвенционални и неконвенционални залежи от петрол и газ, каквито са шистовите скали, като в момента страната ни е изключително зависима от руските суровини, констатира ПРОЕКТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ

19 март 2012г. “Към 2020 г. България e държава с конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж.” Това е визията на България според ПРОЕКТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ, като първият вариант на стратегическата рамка до 2020 г. бе публикуван за обществено обсъждане, което трябва да продължи до 23 април.

Повишаване на жизнения стандарт на българите, изграждане на инфраструктурата и създаване на конкурентоспособна и иновативна икономика са трите големи цели, които си поставя стратегията “България 2020”. Как ще бъдат постигнати, е разписано върху 86 страници, като са изброени 46 приоритета. Почти липсват поставени конкретни измерители за това кога и как дейностите по тези мерки ще се считат за изпълнени, съобщава в-к 24 часа.

През 2020 г. в България ще има 260 000 бедни по-малко, отколкото в момента. Няма данни колко са в момента. Според различни неофициални измервания техният дял е около 20-25% от населението на страната.

Селата отново да станат примамливи за българите и хората да се върнат в тях, е също една от целите, които са поставени в стратегията. Това според авторите й може да бъде постигнато, като се подобри състоянието на местната инфраструктура, развитието на малки туристически услуги в селските райони и използването на възобновяемите енергийни източници.

Правителственият документ предвижда и да разтовари държавната администрация от част от задълженията й и да ги прехвърли на общините. Така би трябвало хората да могат да получават услугата на място в региона си и освен това ще носи допълнителни приходи на общините.

Идеята на правителството е икономиката да се развива чрез подпомагане на малките предприятия и високите технологии.

АДМИНИСТРАЦИЯ

Областите ще са 12 вместо сегашните 28

Правителствената стратегия за развитие на страната предвижда и ново административно териториално делене на държавата. Сегашните 28 области ще бъдат окрупнени и техният брой ще бъде сведен до 12. При това тази бройка е максималната, която е предвидена, а било възможно и още по-голямо обединяване на области. Целта е така областната администрация да е по-мощна и да може да участва в усвояване на фондовете на Европейския съюз.

Частни фирми и неправителствени организации да поемат част от сегашната работа на администрацията, предвижда още “България 2020”. Кои ще са тези дейности, ще се реши, след като всички административни структури минат през преглед дали не се занимават с неприсъщи и неактуални задачи. Този преглед ще стане цикличен на всеки 3 години.

Стратегията предвижда и пълна ревизия на остарелите закони и наредби.

ОБРАЗОВАНИЕ

4-годишни тръгват на предучилищна

Задължителното образование на българските деца ще започва от 4-годишна възраст, предвижда проектът на националната програма за развитие. От 2016 г. ще бъде въведено задължително предучилищно обучение на хлапетата на тази възраст, като до тази дата училищата и детските градини трябва да имат капацитета да поемат всички деца в страната.

Децата от първи до седми клас ще стоят в училище по цял ден, предвиждат още плановете на “България 2020”. Освен това учебното съдържание трябва да бъде осъвременено, а учителите ще имат задължението да минават периодично курсове за повишаване на квалификацията.

За бедните студенти ще бъде осигурена държавна финансова помощ. Поощрения ще има и за по-слабо представените групи. В документа не се уточнява дали става въпрос за етнически, от които има по-малко студенти. Експерти допълниха, че подпомагане за следване ще има както за роми, така и за възрастни хора.

Приоритетните направления за развитие на науката пък ще са енергетика, биотехнологии, културно-историческо наследство, разработване на нови материали.

ЕНЕРГЕТИКА

Биогаз от сметищата ни спасява от Русия

България ще стимулира производството на биогаз от сметищата и пречиствателните станции за отпадни води. Според стратегията този вид метан ще има запазени квоти за пренос по газопроводите и ще се изкупува от производителите на преференциални цени. Целта е 85% от отоплението на жилищните сгради да се осъществява чрез биогаз.

България не се отказва и от проучване на собствените си конвенционални и неконвенционални залежи от петрол и газ, каквито са шистовите скали.

В момента страната ни е изключително зависима от руските суровини, констатира документът. Енергийните приоритети включват и изграждането на терминал за втечнен газ на Егейско море, както и задължение вятърните и слънчевите централи да инвестират в “умни” електропреносни мрежи.

Цената на природния газ може да скочи с над 12% от 1 април 2012 г. Това прогнозира председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Ангел Семерджиев в интервю за БНР. Така в рамките на няколко дни Семерджиев за пореден път коригира в посока нагоре собствените си прогнози за поскъпването на синьото гориво. Преди около седмица той заяви, че повишението на газа ще е с над 10%, а преди това твърдеше, че ще е по-малко. Преди десетина дни от доставчика “Булгаргаз” поискаха повишение с 26%. Увеличението на цената на синьото гориво ще доведе и до скок на стойността на услугите на топлофикациите. Около 70% от цената на парното зависи от стойността на газа. В момента природният газ у нас е най-скъпият в Европа и се обслужва от “Булгаргаз” с руския доставчик “Газпром”.

ТРАНСПОРТ

Ще правят и тунел под Шипка

Двата големи морски града Бургас и Варна няма да се свързват с магистрала, а със скоростен път, предвижда правителствената стратегия. Шосето ще продължава и на север от морската ни столица, като ще стига до езерото Дуранкулак.

До 2020 г. ще трябва да са изградени всички магистрали в страната, както и скоростните пътища. Освен това под Шипка трябва да е прокопан тунел, който да свързва северната и южната част на България.

Мерките в частта “Транспорт” предвиждат и нови, по-пазарни схеми за работата на БДЖ и изграждането на интермодални терминали в Пловдив и Русе. Плановете са поне част от автомобилния парк в страната да бъде подменен с електро- или хибридни возила. Трябва да бъдат въведени и гъвкави тарифи на градския транспорт.

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Тютюнджиите ще стават животновъди

Правителството ще раздава специални субсидии на досегашни тютюнопроизводители, които решат да се занимават с животновъдство. Ще има поощрения и за тези от тях, които се насочат към търсени и качествени сортове тютюн. Ще се насърчава и създаването на насаждения с киви.

Плановете са през 2020 г. земеделието и животновъдството да са в ръцете на големи производители. Според стратегията “България 2020” трябва да се продължи с комасацията на земеделските земи, а животновъдните ферми, които в момента са главно фамилен бизнес, ще вървят към окрупняване. Предвижда се държавни и общински земи да се включват в големи масиви, за да подпомогнат комасацията в сектора. Само така щяло да се постигне въвеждането на нови технологии за производство в този сектор и да се увеличат доходите на заетите в него, твърди стратегията. Според данните в документа в момента селскостопанските работници вземат средно с 40% по-ниска заплата, отколкото е средната за страната.