Българин с 3-то място на най-престижния форум за изследвания за студенти в САЩ

Юммѝ

Христо Венев, докторант в INSAIT

Поздравления за Христо Венев, докторант в INSAIT (с научен ръководител проф. Мартин Вечев), чиято работа по създаването на първия в света компилатор за квантови програмни езици на високо ниво спечели 3-то място на най-престижния форум за изследвания за студенти: ACM POPL SRC, проведен тази седмица в Бостън, САЩ! Проектът на Венев ще спомогне квантовото програмиране да стане по-достъпно. Повече информация тук:
https://popl23.sigplan.org/track/POPL-2023-student-research-competition#program

Congratulations to Hristo Venev, doctoral student at INSAIT advised by Prof. Martin Vechev, whose work-in-progress on creating the first high-level quantum compiler, won 3rd place at the ACM POPL Student Research Competition held in Boston, USA this week! Hristo’s work promises to make quantum programming more accessible. More info here:
https://popl23.sigplan.org/track/POPL-2023-student-research-competition#program