Европа обединява новините до края на 2023

Създават Европейски нюзрум – платформа на 16 европейски информационни агенции, вкл. БТА

6 септември 2022 В Брюксел днес бе поставено официално началото на Европейския нюзрум (European Newsroom – ENR) – платформа за сътрудничество на 16 европейски информационни агенции,  сред които и БТА.

6 септември 2022 (Брюксел) В Брюксел днес бе поставено официално началото на Европейския нюзрум (European Newsroom – ENR) – платформа за сътрудничество на 16 европейски информационни агенции,  сред които и Българската телеграфна агенция (БТА), съобщи ген. директор на БТА Кирил Вълчев. По стечение на времето датата съвпада с българския национален празник на Съединението.

Проектът е финансиран от Европейската комисия с €1,76 млн. Евро и цели да подкрепи борбата с дезинформацията, както и общите усилия за разнообразен и точен “от извора” новинарски поглед над Европа. Европейският нюзрум ще осигурява подкрепа за проверка на фактите, както и обучения по киберсигурност и работа с мултимедия.

Останалите участници са ДПА (Германия), АФП (Франция), Аджерпрес (Румъния), АНСА (Италия), АПА (Австрия), Белга (Белгия), Еуропапрес и ЕФЕ (Испания), ХИНА (Хърватия), ЕсТеА (Словения), ТАСР (Словакия), АТА (Албания), ФЕНА (Босна и Херцеговина), МИА (Р Северна Македония), Танюг (Сърбия). Пратньори по проекта ще бъдат също агенциите ПАП (Полша) и Укринформ (Украйна).

На днешното откриване присъстват зам-председателите на Европейската комисия (ЕК) Маргаритис Схинас (Гърция, от 2019) и Вера Юрова (Чехия, от 2019), както и ръководители на участващите агенции, сред които генералният директор на БТА Кирил Вълчев и зам.-генералният директор Евгения Друмева. До 2019 г. г-н Схинас бе гл.говорител на президента на ЕК, като от тогава на неговия пост е българката Мина Андреева. А г-жа Юрова е бивш министър и депутат в нейната страна, като през 2019 г. сп. Time я класира в “100-те най-влиятелни хора на годината”.

EU Digest ще обобщава европейското отразяване на участващите информационни агенции в Европейския нюзрум (enr). С най-добрите си истории всички агенции ще правят преглед на преобладаващите теми от седмицата, като всяка enr агенция сама избира най-важното въз основа на покритието си в ЕС.

Разглеждайки своите си държави, участващите агенции хвърлят светлина върху това как се възприема политиката на ЕС там. По този начин всеки отделен набор от информация дава специфичната за страната гледна точка за политиката на ЕС. А всички взети заедно, ще предоставят една наистина реална общоевропейска картина.

Европейският нюзрум първоначално се предвижда да работи до края на следващата 2023-та година и е онлайн.

+++

ENGLISH

The European Newsroom will be officially launched in Brussels today. It is a platform for cooperation of 16 European news agencies, including the Bulgarian News Agency (BTA).

The project is funded by the European Commission with EUR 1.76 million and aims to support the fight against misinformation as well as the common effort for a diverse journalistic view of Europe. The European Newsroom will provide support for fact-checking, and training in cyber security and multimedia handling.

The other participants are DPA (Germany), AFP (France), Agerpres (Romania), ANSA (Italy), APA (Austria), Belga (Belgium), Europa Press and EFE (Spain), HINA (Croatia), STA (Slovenia), TASR (Slovakia), ATA (Albania), FENA (Bosnia and Herzegovina), MIA (Republic of North Macedonia), Tanjug (Serbia). The agencies PAP (Poland) and Ukrinform (Ukraine) will also be partners in the project.

Today’s opening will be attended by European Commission Vice Presidents Margaritis Schinas and Vera Jourova, as well as heads of the participating agencies, including BTA Director General Kiril Valchev and Deputy Director General Evgenia Drumeva.

The European Newsroom is initially scheduled to be open until the end of next year and is available online./BTA/