Day: July 5, 2021

Какво ни казва латинския – вечните сентенции събрани в едно

Ad cogitandum et agendum homo natus est – Човекът е роден да мисли и да действа Ad exemplum – По образец, за пример Когато ви е тъпо и търсите отговори, опитайте с тези вечни латински сентенции, дали обяснения за живота…