България и Америка на 50-годишния юбилей Денят на Земята – чиста, благодарение на един вирус – 22 април (карти)

Само преди 10 години Ел Ей беше най-замърсеният град в целите САЩ, днес той е на 1во място

Нов глобален стандарт за изменението на климата

22 април 2020 г. Картата показва качеството на въздуха в реално време за повече от 10 000 станции за мониторинг по целия свят, и достоверността й е гарантирана от високотехнологични сензори за лазерни частици за измерване в реално време на замърсяване.

22 април 2020 г. Днес Планетата отбелязва 50-годишният си юбилей Денят на Земята повече от чиста, и то благодарение само на един вирус. Добре чухте, на вирус, не на нас, превърнали се в нейни паразити. Мечтите на малката Тунберг се оказаха постижими по един много простичък природен начин. Интересно, че и тя се появи в навечерието на заразата. Kакто и Event 201 през октомври 2019 г., с домакини Johns Hopkins Center for Health Security в партньорство с Bill and Melinda Gates Foundation и World Economic Forum.

Съединените щати и България буквално са зелени на най-големия нерелигиозен празник в света отбелязван от над половин милиард души.

22 април 2020 (на обяд) Чистота на въздуха в САЩ

22 април 2020 (на обяд) Чистота на въздуха в България и съседните държави

Калифорния е по-чиста от всякога, а Лос Анджелис никога не е бил толкова чист, подобно на “майка Америка”.

22 април 2020 (на обяд) Чистота на въздуха в Калифорния, САЩ

София грее от чистота, а райони като Павлово направо са кристални.

22 април 2020 (на обяд) Чистота на въздуха в София, България

Само преди 10 години Ел Ей беше най-замърсеният град в целите САЩ, днес той е на 1во място по чистота на въздуха, така, както е бил преди 70 години. Това се дължи на страхотното намаление на трафика от превозни средства, и най-вече автомобили, които са почти единственното средство за придвижване, особенно ако трябва да се върши работа. 

Магистрала 450 преди коронавирус

 

Магистрала 450 след коронавирус сега

Статистиката показва, че по това време на годината (април, пролет) стойностите по целия свят са традиционно по-добри, но тази година те са на най-високото ниво на чистота, и то в по цялата Планета. 

Всички споменати места са в “зелената” група на най-чистите с “добро” (GOOD) състояние на въздуха (air pollution), според сайта www.waqi.info за световното замърсяване на въздуха, според индекса на качеството на въздуха в реално време.

Картата показва качеството на въздуха в реално време за повече от 10 000 станции за мониторинг по целия свят, и достоверността й е гарантирана от високотехнологични сензори за лазерни частици за измерване в реално време на замърсяване с ФПЧ2.5, който е един от най-вредните замърсители на въздуха. Индексът на качеството на въздуха се основава на измерване на частиците ( PM2.5 и PM10 ), озон ( O3 ), азотен диоксид 2 ), серен диоксид ( SO2 ) и емисии на въглероден окис (CO). Всички измервания се базират на часови отчитания, резултат от 8AM означава, че измерването е направено от 7AM до 8AM.

22 април 2020 (на обяд) Чистота на въздуха в България

ЗЕЛЕНО (0-50) ДОБРЕ Качеството на въздуха се счита за задоволително и замърсяването на въздуха представлява малък или никакъв риск.

ЖЪЛТО (50-100) УМЕРЕНО Качеството на въздуха е приемливо; въпреки това за някои замърсители може да има умерена опасност за здравето на много малък брой хора, които са необичайно чувствителни към замърсяването на въздуха. Деца и възрастни и хората с респираторни заболявания, като астма, трябва да ограничат продължителното натоварване на открито.

ОРАНЖЕВО (100-150) НЕЗАДОВОЛИТЕЛНО ЗА НЯКОИ Нездравословна за чувствителни групи. Деца и възрастни и хората с респираторни заболявания, като астма, трябва да ОГРАНИЧАТ продължителното натоварване на открито.

ЧЕРВЕНО (150-200) НЕЗДРАВОСЛОВНО Всеки може да има здравни проблеми. Членовете на чувствителните групи могат да имат по-сериозни последици за здравето. Деца и възрастни и хората с респираторни заболявания, като астма, трябва да ИЗБЯГВАТ продължително излизане на открито.

ЛИЛАВО (200-250) МНОГО НЕЗДРАВОСЛОВНО АВАРИЯ Цялото население е по-вероятно да бъде засегнато. Деца и възрастните, както и хората с респираторни заболявания, като астма, трябва да ИЗБЯГВАТ ВСЯКО излизане на открито. Всички останали трябва максимално да ограничат излизания.

КАФЯВО (300-500) ОПАСНО Всеки може да има по-сериозни последици за здравето. ВСЕКИ трябва да ИЗБЯГВА ВСЯКО излизане на открито.

Тазгодишната тема на кампанията за Денят на Земята е “Действия срещу изменението на климата – огромното предизвикателство на нашето съвремие”. Глобалното движение за изменение на климата, водено от младежки климатични групи в координация глобалния организатор вече постави нов глобален стандарт. Точно в този момент, може би по-точната тема е

“Как ние хората да запазим това на Планетата, което направи един вирус”!

Международен ден на Земята – 22 април

Международен ден на Земята Денят на Земята – 22 април, е нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.

Денят на Земята се отбелязва за първи път в България на 14 декември 1930 г. по инициатива на тогавашния министър на Земеделието и държавните имоти Григор Василев. Инициативата се радва на широката подкрепа на други министри на земеделието от цяла Европа. Празникът на Българската Земя дава повод на организаторите да поемат инициатива за установяване Международен ден на Земята. Тази идея намира силна подкрепа от председателя на Международния Земеделски Институт в Рим – Де Микелис. Денят, който е бил предложен, е 21 март. Денят има и астрономическа стойност и може да задоволи всички изисквания на всички страни от Северното и Южното полукълбо на Земята.

За първи път Ден на Земята се отбелязва официално на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. Милиони северноамериканци участват в демонстрация и настояват политици, държавници, бизнессреди да включат в своите приоритети опазването на околната среда. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като България се включва в отбелязването му през 1993 г. Целта е да се обединят хората на планетата в защита на околната среда.

Първото честване на Деня на Земята се организира от Гейлорд Нелсън – бивш губернатор и сенатор от Уисконсин, който издига каузата за опазване на природата и Денис Хейес – изявен студентски лидер. В проявите на Първия Ден на Земята се включват повече от 20 милиона американци от всички краища на страната. Като резултат от това събитие се оформя мощно движение в защита на околната среда и са приети законите за чист въздух и чиста вода на САЩ.

България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, започнало от 1990 г. В Международния организационен комитет за честването на Деня на Земята България е представена от Благовест Сендов. Той сформира Национален комитет за Деня на Земята. На призива за отбелязването на Деня на Земята се отзовават хиляди българи и денят се чества с разнообразни прояви, посветени на опазването на околната среда. На 22 април 1992 г. Президентът на Република България Желю Желев подписва клетвата в името на Земята. Над 30 хиляди български деца се подписват под Декларацията за пълномощие за живот на Земята. Декларацията е връчена на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро през юни 1992 г. Оттогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.