20200321_131633

Текста зс причини се намира на последната 8-ма страница на формуляра. Предложеният текст от адвокат Петров е направен точно токова дълъг и точен, за да се събере само на една страница и да не трябва да прилагате допълнителни.