813069_b_1493057494

Централен дворец на пионерите ” Г. Димитров ” Гр. София

Комплект 16 картички /Снимки /, брошура с кратко описание на 4 езика / български, руски,френски и английски / и тройна корица.
Централният дворец на пионерите „Георги Димитров“ в София е съществувал под това наименование от 1951 г. до 1990 г. като финансирано от държавата комплексно извънучилищно учреждение, организационно-методически, учебно-възпитателен, масовополитически и представителен институт на Димитровската пионерска организация „Септемврийче“.