Нова Лична Карта и Шофьорска Книжка за Калифорния (CA ID & DL) + видео

Новите Калифорнийски шофьорски книжки и лични карти (California REAL ID driver licenses and identification cards) имат мечка и звезда в горния десен ъгъл.

24 юли 2019 г. Днес сутринта открихме два затворени офиса на службата за издаване на лични (идентификационни) карти и шофьорски книжки (DMV – Department of Motor Vehicles (ДМВ), съответстваща на българския КАТ на МВР) в Лос Анджелис, Калифорния. Оказа се, че така е било за целия щат, а причината много по-сериозна, а именно даването на началото на задължителната подмяна на личните документи, която започва сега, а изискването ще влезе в сила от 1 октомври 2020 г.. Това ни поясниха от офиса на ДМВ.

Така след тази дата след година и два месеца, ако летиш в Съединените щати или пък се изисква документ за достъп във федерални сгради и военни бази, ще ти трябва валиден паспорт или друг одобрен на федерално ниво документ, като например именно това ново РЕАЛНО удостоверение за водач или идентификационна карта (REAL ID – California Driver License & ID). Кампанията за подмяна започва доста по-рано и ще бъдат отворени допълнителни офиси, за да може всичките милиони граждани на щата да изпълнят процедурата.

Преди да подновите шофьорската си книжка или личната карта, или да кандидатствате за едно от тях, трябва да изберете между федерална съвместима РЕАЛНА ID шофьорска книжка или идентификационна карта, и старата, която ще бъде федерално невалидна. Правилният избор можете да направите, като внимателно прочетете инструкциите на този линк: REAL ID infographic (PDF).

НЕ може да бъде обновена шофьорска книжка тип AB 60 California, която е специална само за управление на МПС в щата, и не важи в повечето случаи в ежедневието.

Още на 11 Април т.г. ви информирахме за това действие на Щатските власти и за разкрития “таен офис” във Вашингтон:

Калифорния иска 2ро доказателство за домашен адрес от над 3 Милиона души за шофьорска книжка – “секретен” офис на ДМВ

Ако решите да получите федерално валидна (съвместима) РЕАЛНА шофьорска книжка или лична карта, задължително трябва да посетите офис на ДМВ (DMV) и да представите оригинални или заверени документи, удостоверяващи самоличността ви (един документ, напр. Паспорт), номер на социалното осигуряване (Social Security number – SSN, един документ, напр. карта) и адрес на местопребиваване в Калифорния (California residency — street address, два различни документа, напр. договор за наем). Приемат се фотокопия на документи за пребиваване. Допълнителни оригинални или заверени документи задължително трябва да бъдат представени, ако сте променили юридическото си име. Ето и списък в оригинал на правилните документи, които са ви нужни:

 
КАК ДА ПОДАДЕМ ДОКУМЕНТИ ЗА REAL ID CA – видео?