Задушница и Петдесетница този уикенд – какво да правим (+English)

„Кръстът е пазител на цялата вселена, Кръстът е красота на Църквата, Кръстът е сила на царете, Кръстът е опора на верните, Кръстът е слава на ангелите и язва за демоните”.

„Милост за даване да имаш към всеки живеещ, но и умрелия не лишавай от милост“

Важното е да са раздаде нещо на този ден за вашите близки, които сте загубили! Препоръчва се събота, не в неделя, но тази е изключение, и на големия празник Петдесетница също се почитат най-близки починали! Запалете свещичка! Бъдете живи човеци!

+ЧЕРЕШОВА ЗАДУШНИЦА (Cherry All Souls’ Day)

В съботния ден преди големия християнски празник Петдесетницa**

 Правосланата църква е установила специално богослужение в памет на починалите християни. През 2019 г. това са 15-ти и 16-ти Юни. /SEE BELOW FOR ENGLISH/

Как да се кръстим? Съединените три пръста (палец, показалец и среден) означават вярата в светата Троица – Бог Отец, Бог Син и Бог Дух Свети. Двата свити в дланта пръста означават вярата ни в Иисус Христос, който има две природи – божествена и човешка. Христос е Бог, но е и Човек.
С трите съединени пръста първо (1) докосваме челото, като казваме „ в името на Отца”. След това придвижваме ръка към гърдите си (2) и казваме „ и Сина”. Посочваме рамената, първо дясното (3), а после и лявото (4) с думите „ и Светия Дух”. Когато отпуснем ръката, леко се покланяме и казваме „амин”, което означава „ да наистина” и да „ бъде”.

Тази обща панахида познаваме и като Черешова задушница. На този ден, чрез богослужението в църквата, измолваме прошка от Бога за нашите покойници. Живите се молят за отминалите от този свят, защото телесната смърт не прекъсва единството между вярващите в Църквата.
Благотворителен характер имат общите трапези, които вярващите правят на Задушница. 
Приготвят се жито, хляб, вино, плодове и други храни, които се раздават.
Житото символизира възкресението, а хлябът – Иисус Христос.

На Черешова задушница християните посещават гробовете на близките си покойници, почистват ги, прекадяват, преливат с вода и чевено вино, запалват свещ и раздават житото, хляба и черешите, които са дали името на тази панахида. Виното, с което се прелива гроба, напомня за кръвта. На днешния ден хората раздават и поменават близките си с “Бог да прости”.
Важен елемент е прекадяването. Хората вярват, че по този начин, се гони злото. Тамянът символизира “чистата молитва”. На гроба се носят цветя, които са символ на добродетелите на починалия.

КАК БЪРЗО ДА ПРИГОТВИМ ЖИТО? – кликнете тук:

Задушница е – да почетем мъртвите близки!

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– 

Из „На задушница“, Десислава Тодорова
„Голям грях имам към дядо си. Не отидох на погребението му. Не отидох да го видя, когато умираше. А той ни е чакал до последно. Въпреки, че нямал сили да помръдне и едва дишал. Последното движение, което направил било да обърне глава към вратата и да чака, че тя ще се отвори и децата му ще дойдат да го видят и да се простят с него. Когато родителите ми пристигнали на вилата, той успял да стисне ръката на баща ми, с неприсъща за тежко болен сила и се отпуснал. Затворил очи и баба Анка, която извикали да помага, казала на нашите да не го пипат, защото изпаднал в мъртвешкия сън не се буди, за да не умре в болки. Баба Анка е една много стара и мила вдовица, от тези, които ги викат при умиращите. Те знаят какви са обичаите – кога му е дошло времето да извикаш свещеник, как да го измиеш и с какво да го облечеш, къде да сложиш ковчега и какви предмети да сложиш вътре, как да бдиш над него.

Този грях ще ми тежи до края на живота, защото винаги, когато се сетя за дядо усещам очакващия му предсмъртен поглед. Ръката, която толкова искаше да ми подаде и последната му усмивка, че пак е видял децата и внуците около себе си.“

+++

** Петдесетница (Ден на Света ТроицаPentecost – Trinity Sunday
The Descent of the Holy Spirit) 
е голям Християнски празник. И се нарича така, защото това събитие е станало в деня на старозаветния празник Петдесетница, също “празник на седмиците”, който евреите отбелязвали 50 дни след юдейската Пасха. Руската православна Църква го нарича Ден на Светата Троица.

Празникът прославя явяването на Светия Дух върху апостолите на 50-я ден след Възкресението (след Великден). На следващия ден (понеделник) е Ден на Светия дух (Духовден). Тогава Апостол Петър произнесъл 1-та християнска проповед, в която прославил величието на Иисус Христос и поканил присъстващите юдеи да се покаят. В този ден повече от три хиляди души приели християнската вяра и създали 1-та християнска общност. Смята се, че това е рожденият момент на християнската църква. В молитвите на Петдесетница се спомня за починали родители и братя!

+++

Денят събота
Раждането в събота се свързва с дарбата да се поглежда през вратата на световете, да се съзират бродещите демони на отвъдното. Това някъде се приема за лошо. Не е хубаво да се родиш в събота, за да не ти се привиждат нощем духове и таласъми. Но на други места това се смята за голям дар и съботата се приема като много хубав ден за раждане.
Роденото тогава дете ще стане със сухо лице и дълга руса коса, главата му ще е голяма, а брадата – малка. Ще прави каквото поиска и ако има късмет, ще стане богат търговец и ще пътува.
Роденият в събота се нарича съботник. На такова дете всички в семей¬ството гледат с голяма радост и почит. Понеже се случва рядко, смята се, че е направо Божие благоволение и милост към цялата фамилия. Нещо пове¬че, то е Божи дар и за мястото и селището, в което се е родило съботниче. Това дете, особено пък ако е и момче, е добро за всички в селото. Казват, че през девет села пак трудно се намират съботници. Роденият в събота цял живот гледа сънища, живее в тях, вижда нощни духове, говори с умрелите. Духове виждат само родените през нощта, преди да са пропели петлите.
Хората се радват, защото в къща, в която има съботник, вампир не вли¬за, магии не могат да се правят, лоши духове и болести не смеят да се появят. Всички невидими и зли сили, които дебнат човека в тъмнината, се страхуват и бягат надалече.
Дори животните съботници – куче, вол, кон, са на почит и уважение.

+++

ЕNGLISH

The All Souls’ Day before Pentecost is known in Bulgaria as the Cherry All Souls’ Day because cherries are the most popular fruit of the season, present on the table at all feasts.

Bulgarian Christian Orthodox honor Saturday the All Souls’ Day before Pentecost or the so-called Cherry All Souls’ Day.

All Souls’ Day is also known as the Feast of All Souls, Commemoration of all the Faithful Departed. The Eastern Orthodox Church dedicates several days throughout the year to the dead, mostly on Saturdays, because of Jesus’ resting in the tomb on Saturday with the All Souls’ Day before Pentecost having a special significance.

Pentecost is one of the prominent feasts in the Christian liturgical year. The feast is also called Whitsun, Whitsunday, Whit Sunday, Whitsuntide. Pentecost is celebrated seven weeks or 49 days after Easter Sunday, hence its name. Pentecost falls on the tenth day after Ascension Thursday.

Historically and symbolically Pentecost is related to the Jewish harvest festival of Shavuot, which commemorates God giving the Ten Commandments at Mount Sinai fifty days after the Exodus, Pentecost now also commemorates the descent of the Holy Spirit upon the Apostles and other followers of Jesus.

According to the Bulgarian tradition, women boil and sweeten grain to take to the services and hand it to other attendees. The tradition also includes wine and bread while in recent times cookies, crackers and pastries have been added.

The services are held at the cemetery, the church or at home. At the cemetery the priest usually performs the Parastas (Panikhida) – a liturgical observance in honor of the departed which is served in the Eastern Orthodox Church. If the service is for an individual, it will often take place at their graveside. If it is a general commemoration of all the departed, or if the individual’s grave is not close by, the service will take place in a church, in front of a special “memorial table”.

According to Orthodox beliefs, the Souls of the Departed come back on this day and stand at their own graveside. For this reason their relatives bring them wine and food. The ritual giving away of food to other people is believed to help satiate the Departed’s hunger. The relatives also light a candle to illuminate the Departed’s road so that they do not get lost in the dark.

The All Souls’ Day before Pentecost is known in Bulgaria as the Cherry All Souls’ Day because cherries are the most popular fruit of the season, present on the table at all feasts.

It is also a day of charity, with the food left after the shared meal – wheat, bread, wine and fruit – given to the needy.