ИЗБОРИ Кой Гласува на Евроизбори в САЩ и по Света? … всичко

На територията на Съединените Щати избирателни секции ще бъдат открити само в задграничните представителства на Р България във Вашингтон, Ню Йорк, Чикаго и Лос Анджелис

На 26 май (неделя) 2019 г. ще се проведат избори за членове на Европейския парламент от Р България.

23 Май 2019 г. Ако през последните 3 месеца преди изборите сте живели в страна, извън ЕС, не можете да гласувате на европейските избори за членове на Европейския парламент от Р България на 26 май 2019 г.

Но, ако през последните 3 месеца преди изборите сте живели в България или друга в страна от ЕС, но в изборния ден се намирате в страна извън ЕС, можете да гласувате в откритите секции в дипломатическите и консулските представителства на България в съответната страна, където се намирате.

“На 26 май (неделя) 2019 г. ще се проведат избори за членове на Европейския парламент от Р България.” Това съобщи за bulgarica Тихомир Стойчев*, извънреден и пълномощен посланик на Р България в САЩ. 

 “Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и решение № 103-ЕП от 08.04.2019 г. на ЦИК, на територията на САЩ избирателни секции ще бъдат открити само в задграничните представителства на Република България във Вашингтон, Ню Йорк, Чикаго и Лос Анджелис,” допълни Тихомир Стойчев.  

Гласуването в изборния ден започва в 7,00 ч. местно време (м.вр.) и приключва в 20,00 ч. м.вр. Гласуването може да продължи и след 20,00 ч.м.вр. но не по-късно от 21,00 ч.м.вр. В изборното помещение се говори само на български език. Избирателят задължително представя български документ за самоличност – лична карта, паспорт, дипломатически или служебен паспорт, или военна карта (само за военнослужещи). Не се допуска гласуване с шофьорска книжка. В изборното помещение не се допускат лица с поведение, накърняващо добрите нрави, както и лица, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите, както и на въоръжени лица. На отварянето на СИК, по време на изборите и на отварянето на урната могат да присъстват точно определени лица от закона. 

Адресите на българските задгранични представителства, където ще бъдат избирателните секции, можете да намерите на следния електронен адрес: https://mfa.bg/bg/embassyinfo/usa

Секционните Избирателни Комисии (СИК) извън България обявяват на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копието от подписания протокол и предоставя срещу подпис на членовете на СИК, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие от подписания протокол с резултатите от гласуването. При отварянето на избирателните кутии и установяването на резултатите от гласуването в секцията в изборното помещение могат да присъстват лица, определени от закона, като им се осигурява пряка видимост при преброяването на гласовете. 

Списък на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната

Повече информация можете да получите на сайта на Централна избирателна комисия.

*Кой е Тихомир Стойчев ?

3 март 2019 г. Посрещат с хляб и сол посланика на Р България в САЩ Тихомир Стойчев по време на посещението му Лос Анджелис, където българското общество там тържествено отбеляза Националният празник на страната 3 МАРТ.