Day: November 11, 2018

Повече от 350 човека изпратиха Кристинка (видео)

Стотици балони полетяха … какво поръча един истински 19-годишен “рицар в дантели” 10 ноември 2018 г. Повече от триста и петдесет (350) човека “изпратиха” Кристин Даниел (Christine Danielle 05-05-1999 — 10-25-2018) по млечния път на вечността, за да остави с нея…