1та покупка през Амазон дойде от България с банкноти скрити в дискета – Джеф Безос (видео+English)

Jeff Bezos talks to an audience for the 1st purchase via Amazon, carried out by Bulgaria paid cash with hidden money

Джеф Безос: “1та покупка в Амазон дойде от България … платена с пари в брой … скрити в дискета и текст – „Парите са скрити в дискетата. Митническите служби претърсват пратките, но те не разбират английски език”.

Лично Джеф Безос признава, че първата покупка в Амазон е осъществена от България през 1995 г. „Тогава си мислех, че в България нямат интернет, но те имаха”, разказва Безос. Покупката е платена с пари в брой, която е нетипична за Amazon практика. Но, по-любопитното е, че парите били сгънати и скрити в дискета и съпроводени от текст, който гласял: „Парите са скрити в дискетата. Митническите служби претърсват пратките, но те не разбират английски език”.

 

————ENGLISH————–

The first purchase of Amazon is from Bulgaria: Jeff Bezos talks to an audience for the first purchase via Amazon, carried out by Bulgaria in 1995. “Then I thought in Bulgaria do not have internet, but they had,” says Bezos. The purchase was paid with cash, which is unusual for Amazon and practice that are trying to avoid. More curious is that the money was folded and hidden in a diskette and accompanied by text that read: “Money is hidden in the disk. Customs offices searched items, but they do not understand English. “