България за 1ви път стана член на Съвета по правата на човека от 1во кандидатстване

Резултатът на страната е 5ти сред 18 страни-кандидатки за член на СПЧ и 1ви сред страните-кандидатки от ЕС, заедно с Италия

Репу̀блика Бълга̀рия е държава в Югоизточна Европа и в източната част на Балканския полуостров и заема 23% от неговата територия.
Със своите почти 111 хил. km² площ и 7,153 милиона души, България се подрежда на 11-о и 16-о място съответно по площ и по население в ЕС. Най-ранните свидетелства за човешко присъствие по земите на днешна България датират от преди 200 – 100 хиляди години, или епохата на палеолита.
През 681 година е основана 1та българска държава.
През 2004 година страната става член на НАТО, а през 2007 година се присъединява към Европейския съюз.

12 октомври 2018 г. Днес България беше избрана за член на Съвета по правата на човека (СПЧ) за периода 2019-2021 г. Това се случи в рамките на 73-та сесия на ОС на ООН в Ню Йорк. 180 от общо 188 присъствали и гласували държави-членки на ООН подкрепиха страната ни. Това съобщи външната ни министърка Екатерина Захариева.

Резултатът на България е 5ти сред 18 страни-кандидатки за член на СПЧ и 1ви сред страните-кандидатки от ЕС, заедно с Италия.

За 1ви път България издига кандидатурата си за този орган. Избирането на страната ни за член на СПЧ е признание за активната ѝ политика в сферата на правата на човека на национално и глобално ниво. България е поела ангажимент да подпомага независимостта на структурите на ООН по правата на човека, както и да работи за защитата на правата на детето, равенството на жените и мъжете, правата на хората с увреждания, създаването на толерантни общества и др., отчитайки ангажиментите по изпълнение на Целите за устойчиво развитие 2030.

Съветът по правата на човека (СПЧ) е междуправителствен орган в рамките на системата на ООН, отговарящ за насърчаването и защитата на правата на човека по света и за справяне със ситуации на нарушения в тази област. Съветът има правомощието да обсъжда всички тематични въпроси и ситуации на правата на човека, които изискват вниманието му през цялата година, както и да прави препоръки по тях. Органът заседава в Службата на ООН в Женева. В него участват 47 държави, които се избират от Общото събрание на ООН. При избора се взема предвид приноса на всеки кандидат за насърчаването и защитата на правата на човека, както и поетите от него доброволни ангажименти в тази сфера.