Day: April 10, 2018

България излетя в Космоса на 10 Април (видео)

Георги Иванов Иванов (Какалов) е 1ят български космонавт От всички Соц-държави само НРБ изпраща двама космонавти в космоса, а нейните кандидати са включени още във 2та група за подготовка България е 6-тата страна, чийто представител участва в пилотиран космически полет,…