Сериозно разместване на лидерите на световния енергиен пазар – измести се на Изток

Изтокът Нагоре – Западът Надолу
Баланс в ТОП 10 м/у БРИКС и конкуренцията
За 1ви път от 12 години американската ЕКСОН МОБИЛ слезе от челото, и то с 9 позиции
Руската ГАЗПРОМ на върха, немската E.ON излетя от 114та на 2ра позиция
Кои са най-добрите?
“Българската връзка” 

За 1ви път от 12 години американската ЕКСОН МОБИЛ слезе от челото, и то с 9 позиции
Руската ГАЗПРОМ на върха, немската E.ON излетя от 114та на 2ра позиция

25 септември 2017 г. Много сериозно разместване на лидерите на световния енергиен пазар, съпроводено с големи скокове и пропадания, измести водачеството на Изток. Това показват данните на най-авторитетната класация за енергийните компании *ПЛАТС ТОП 250 (PLATTS TOP 250). 
“Световен шампион” тази година (2017) е руската компания ГАЗПРОМ (PUSC GAZPROM), която миналата (2016) бе носител на “бронз” (3->1). Другата представителка на Русия – ЛУКОЙЛ (PUSC LUKOIL), запазва шеста (6) позиция (6->6).
Двете компании и германската Е.ОN формират най-мощната тройка в Евро-зоната. (Е.ОН е позната в България, като Енерго Про *** “Българската връзка” )
В “Топ 10” резултатът е равен 5:5, между преставителите на **БРИКС и Западните компании – в първата 5ца са две от Русия, две от Индия (Релиън Индъстрис, от 8мо през 2016г. на 3то място през 2017г., работят с Американски инвестиции и внасят суровина от САЩ, и Индиън Ойл Корп, 14->7) и една от Китай (Чайна Ойл и Петролиум Корп, 13->5). Всичките пет са се изкачили нагоре.
“Западната петица” има две компании от САЩ (Валеро 5->8 и Ексон 1->9) , и по една от Германия – E.ON (114->2), Южна Корея – Кориа Илектрик Поуър (2->4) и Франция – Тотал СА (12->10, работи с Американски инвестиции и внос от САЩ). Тези пет са се смъкнали надолу, като са загубили и лидерското място.
Най-престижен скок в авторитетната класация прави немската компания E.ON, която от 114 място (2016) застана на втора (2) позиция през 2017. Това е компанията, която слага някакъв баланс между първите пет водещи в света, с другите четири, които са от “Източната част”.
 
 
Най-голям по размер скок е този на унгарската МОЛ Хънгерийън Ойл енд Газ Ко., която само за една година излита с цели 150 позиции нагоре, от 215та до 65та. Друга една е бразилската Централис Електрикас Бразилиерас СА – Електробрас, която прескача 146 позиции, от 193та до 47ма.
“Българската връзка”
Познатата ни от България енергийна компания ЧЕЗ е на 97ма позиция т.г., като е слязла с 25 позиции от 72ро място през 2016 г. Другата известна, бивш соственик на Марица Изток 1&3 – италианската Енел е 24та в класацията ПЛАТС ТОП 250 (PLATTS TOP 250).
Американската Exxon Mobil, петата (5) по големина нефтена и газова компания в света загуби водещата си позиция през последните дванадесет (12) години и се срина до 9-то място за 2017-та. Остава необяснимо повишението на стойността на акциите на компанията през последните дни, макар и минимално.
 
БЪДЕЩЕТО
Компаниите, които се занимават с комунални услуги, и тези на собственниците и обслужващите тръбопроводите за пренос на природен газ и петрол, продължават да се изкачват нагоре в класациите.
“Пазарът на енергията, добита от въглища ще продължи да спада, като в момента световната консумация на вълища, продължава постоянно да се движи надолу с по 2% на година, според проучване на Би Пи (Бритиш Петролиум). А акциите паднаха до най-ниски нива от 2004 г. Изключение прави само китайската компания Шем Уай Енерджи, които получиха подкрепа от правителството си. Енергийният пазар не може да остане в това състояние, и вече много компании започнаха промени, включително коопериране, които са видни и от големите разлики в класацията,” каза Хари Уебер, ст. кореспондент за Северна Америка на S & P Global, пред Хенри Едуардс-Еванс в офиса в Лондон.
ЗА ДА СТАНЕ ЯСНО
*Принципи на класацията S & P Global Platts Top 250
S & P Global Platts Top 250 признава успехът на енергийните компании по света, и ги подрежда, според тяхното изключително финансово представяне за предходната година. Всяка компания, включена в класацията “Топ 250”, се отличава със забележителното си представяне и изключителните усилия и отдаденост на своя екип.
Да бъдеш класиран в класацията Top 250 е много високо постижение, и носи престиж и чест в енергийната индустрия. Топ 250 класации на глобалните енергийни компании също показват най-бързо развиващите се от тях в света, базирани на увеличеното увеличение на приходите на всяка компания за 3-годишен период, което дава и ориентир на инвеститорите и играчите на борсата. 
За да се постигне най-пълната оценка на финансовите резултати на енергийните компании, се използват четири ключови показателя: стойност на активите, приходи, печалби и възвращаемост на инвестирания капитал.
В допълнение към класирането на водещите енергийни компании като цяло, Platts отличава и най-доброто представяне в девет (9) отраслови подкатегории и три (3) глобални региона (вж. По-долу).
Разбивка по отрасли на промишлеността:
Въглища и консумативни горива
Разнообразна помощна програма
Електрическа енергия
Проучване и производство
Газ полезност
Независими производители на електроенергия
Интегрирано рафиниране и маркетинг на нефт и газ
Съхранение и трансфер
Разбивка по световни региони (3): 
Азия (ASIA/PASIFIC RIM на графиките)
Европа/Средния изток/Африка (ЕМЕА)
Америка (AMERICAS)
 
+++***+++
 
 *БРИКС (BRICS) е наименование на група страни с влияние в международната икономика. Представлява акроним от имената на английски на Бразилия, Русия, Индия, Китай и Р Южна Африка (BRICS – Brazil, Russia, India, China, South Africa). Използвана е алюзия чрез игра на думи (на английски: bricks = тухли). Понятието БРИК (станало БРИКС от 2010 г.) е въведено от Джим О’Нийл, анализатор от инвестиционната компания Голдма Сакс в Ню Йорк, САЩ, през ноември 2001 г. Още през през 2005 г. световната икономическа компания „Голдман Сакс“ оповести резултатите си от отчета за развитието на страните от групата БРИКС. Той потвърждава, че в страните от БРИКС числото на хората с годишен доход над 3000$ ще се удвои в течение на 3 год., а в рамките на десетилетието техният брой ще достигне 800 милиона души, както и че най-напред Китай, а след него и Индия, ще започнат да доминират с основните си стоки над световната икономика. Пътят, по който могат да бъдат засегнати световните пазари, е като се предлагат много по-евтини промишлени стоки. Този път, изминаван от тези две държави, съвместно с Русия, Бразилия и ЮАР става още по-сериозен и влиятелен.
Членовете на БРИКС се приемат като най-бързо развиващите се големи страни. Определящо за това е наличието в тях на важни за световната икономика ресурси:

  • Бразилия — богата селскостопанска продукция
  • Русия — най-големият в света износител на минерални ресурси
  • Индия — евтини интелектуални ресурси
  • Китай — притежател на евтини трудови ресурси
  • РЮА (от 2010 г.) – природни ресурси

Страните от БРИКС са разположени на 26% от територията на Земята, с население 42% от това на планетата (7 милиарда към 2008 г.) и 14,6% от световния брутен вътрешен продукт.

Бразилия, Русия, Индия и Китай произвеждат 40% пшеница (над 260 млн. т.), 50% свинско месо (повече от 50 млн. т.), повече от 30% птиче месо (над 30 млн. т.), 30% говеждо (около 20 млн. т.) от световното количество от тези продукти. В страните от БРИКС са съсредоточени 32% (0,5 млрд. ха) от обработваемата земя в света.

БРИКС представлява най-големия потребителски пазар с около 2,8 млрд. души население. Основни за икономическото превъзходство ще бъдат високите информационни, комуникационни и производствени технологии.

Определени са и областите за взаимодействие със стратегическо значение: ядрена и неядрена енергетика, нанотехнологии, усвояване на Космоса, които последователно се следват и до днес.

Нелоялната политика на СТО и дотирането на аграрното производство в ЕС и САЩ и субсидирането на селскостопанския им износ създава много сериозни проблеми на всички останали страни, разчитащи на селскостопанското производство. Затова продоволствената сигурност на БРИКС е обект на вземане на общи решения и защита. 

Според БРИКС вариантите за Глобална финансова сигурност са други валути също да получат статут на световни резервни валути, освен Американският долар и Еврото.

В крайна сметка прогнозите са, че значителните размери на икономиките на тези страни в бъдеще ще им позволят да трансформират икономическия си ръст в политическо влияние, което ще доведе от своя страна до формирането на нов икономически елит. Страните правят стъпки за увеличаване на политическото си сътрудничество, главно за да могат да бъдат равностоен опонент на САЩ в основните търговски съглашения.

Голдман Сакс предвиждаше към 2050 г. общият ръст на икономиката на БРИКС да надхвърли по размер ръста на икономиката на най-богатите страни в света, известни като Г-7 (Групата на 7-те), но новите анализи показват, че това ще стане към 2032 г. 

*** Е.ON е позната в България, като Енерго Про, и според търсачката в Гугъл, която ни води към сайта на компанията

“ЕНЕРГО-ПРО“ е частно електроразпределително и електроснабдително дружество и производител на електричество от възобновяеми енергийни източници. Компанията има 18-годишен опит в енергетиката и развива бизнес в пет страни: Чехия, България, Турция, Грузия и Армения.

„ЕНЕРГО-ПРО“ притежава 41 водноелектрически централи в Централна и Източна Европа. Има доказан опит в областите управление, строителство, експлоатация, поддръжка и рехабилитация на електроразпределителни мрежи и водноелектрически централи, както и търговия и доставка на електрическа енергия.

„ЕНЕРГО-ПРО“ е създадена в Чешката Република през 1994 г.

Компанията е на българския енергиен пазар от 2000 г. и днес е най-големият частен производител на електричество чрез водноелектрически централи в България.

„ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД притежава 8 водноелектрически централи в страната, обединени в три каскади – „Санданска Бистрица“, „Копринка“ и „Петрохан“.

Oт юни 2012 г. „ЕНЕРГО-ПРО“ пое разпределението и снабдяването с електрическа енергия на Североизточна България.

Основната цел на компанията е да повиши нивото и да подобри надеждността на мрежата с помощта на професионални и рентабилни инвестиции в рехабилитация и модернизация.

„ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД, гр. Варна уведомява, че с решение № 519-ПД от 22.06.2015г. на члена на Комисията за финансов надзор (КФН), изпълняващ правомощията на зам-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ Дружеството е отписано като публично дружество и издадената емисия 1 501 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG 1100027166 от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор, воден от КФН.

“ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД е публично дружество с мажоритарен акционер ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД, част от групата на ЕНЕРГО-ПРО а.с., Република Чехия.

“ЕНЕРГО-ПРО Мрежи ” АД е с предмет на дейност експлоатация на електроразпределителната мрежа, пренос и разпределение на електрическа енергия с цел снабдяване на клиентите, присъединени на територията на обслужване на компанията.

Дружеството притежава лицензия за разпределение на електрическа енергия валидна до 2039 г. То извършва своята дейност на територия от близо 29 000 кв. км в Североизточна България.