“Нов” български език за децата в чужбина (видео)

Новият държавен образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език урежда усвояването на езика от всички деца, за които българският не е майчин

Децата на българите в чужбина учат български език и литература от I до ХII клас по програми с редуциран брой часове

Децата на българите в чужбина учат български език и литература от I до ХII клас по програми с редуциран брой часове

Проектът на държавния образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език вече е публикуван за обществено обсъждане на сайта на просветното министерство. Стандартът урежда усвояването на езика от всички деца, за които българският не е майчин. Това са децата от етническите малцинствени групи, децата на чужди граждани, които работят в България, или на бежанци. Стандартът регламентира и обучението по езика на българчетата в чужбина. Децата на българите в чужбина учат български език и литература от I до ХII клас по програми с редуциран брой часове.

Ще бъдат разработени нови адаптирани учебни програми по новия учебен план и утвърдените нови учебни програми за 1 и 5 клас както по „Български език и литература“, така и по „История“ и „География“ за 5 клас в частта, която се отнася само за историята и географията на България. Срокът за проектите на тези програми е до 19 август. След това те ще бъдат предложени на министъра на образованието и науката за утвърждаване.

Повече за проекта в репортажа на BiT.