България създава личен имейл за всеки гражданин, изгражда електронии регистъри и въвежда домейни на кирилица

Събират на едно място държавни имейли, лични документи, адресна регистрация, ЕГН-та, Здравно обслужване

Отпадат пречките пред хората, които не познават латинската азбука, да ползват интернет

Целта е да се събере всичко на едно място, което да е достъпно по електронен път денонощно и седем дни в седмицата (24/7).

Целта е да се събере всичко на едно място, което да е достъпно по електронен път денонощно и седем дни в седмицата (24/7).

Всеки български гражданин да получи личен имейл от държавата, който ще се издава служебно при подновяването на личната карта с такава, в която има чип за идентифициране.

Освен системата за електронна поща, пилотният проект за идентификатора включва и изграждането на няколко електронии регистъра.

Вече е избрана и фирма-регистратор за интернет имена на български език, което ще направи възможна и регистрацията на домейни на уебсайтове, изписани на кирилица, съобщават на уебсайта на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България.

Това са основните три насоки на пътната карта на българското правителство за изпълнение на стратегията за електронно управление. Включени в проекта за развитие на електронната идентификация, един от основните за внедряване на е-правителството.

Имейлът “подарък” от държавата ще бъде издаван служебно, когато българските граждани по света и у нас си подновяват личните карти с тези, с вграден електронен идентификатор (чип). Подмяната на личните документи трябва да започне от 2017 г., и държавният имейл ще бъде включен в чипа. Българите ще могат да се идентифицират с имейла, когато желаят да ползват услугите на администрациите онлайн. На него ще бъдат изпращани автоматично всички отговори от администрации, готови документи и пр. Освен това ще могат да го пренасочат имейла и към редовната си електронна поща и дори да получават есемеси от него, през специален потребителски портал. Само служебният имейл обаче ще се счита за валиден за дадена услуга, извършена от държавата, независимо дали препратеното на личната поща съобщение е получено.

Проектът, изработен от екипа на вицепремиера и министър на вътрешните работи (МВР) Румяна Бъчварова е на стойност 24 млн. лв. и са МВР и М-вото на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

В проекта е записано, че на държавния имейл ще се изпращат и съобщения за важни събития, но не се казва кое е важно събитие, уточняват пък от “24 часа”.

Дали ще бъдат намалени таксите, които гражданите и бизнесът в България плащат (в момента общо 400 млн.лв. на година), за да им бъдат издавани бележки и удостоверения от чиновници, също не е ясно.

Освен системата на лични имейли от държавата пилотният проект за идентификатора включва и изграждането на няколко регистъра.

1ят на електронните идентификатори ще е интегриран със системата за българските документи за самоличност на МВР. 2-ят ще бъде в транспортното министерство.

В 3-я ще бъдат вкарани институции и фирми, които държавата официално е оторизирала да издават електронни идентификатори на гражданите, като той дефакто ще извършва електронната проверка на документи за самоличност – интерактивен еквивалент на показването “на живо” на личната карта.

Всичко това едновременно ще върви и с цялостна промяна

на регистъра на Единните Граждански Номера (ЕГН). Целта е да се съберат на едно място, което да е достъпно по електронен път денонощно и седем дни в седмицата (24/7). Ще бъде централизиран и адресният регистър.

От своя страна двата взети заедно, електронният идентификатор и централизираният регистър на ЕГН, ще дават достъп и до националната система за електронно здравеопазване. В тази система ще се издават електронни рецепти за лекарства, през нея ще се дават направленията за специалист или лечение в болница. Системата за електронно здравеопазване ще се прави от Здравното М-во.

290 млн. лв. ще струва цялостното

изграждане на системата за електронно управление. 90 млн. лв. са нужни само за спешните и пилотни проекти, които трябва да бъдат завършени до края на тази година. Още 200 млн. лв. ще се похарчат до 2020 г., за когато е предвидено електронното правителство да е готово изцяло и поне 300 държавни служби да извършват всички услуги онлайн. Да се правят заявки, да се плаща, и всеки да получава резултатите електронно без никакъв досег с чиновник. Прогресът ще бъде налице, защото в момента в България няма нито една такава напълно електронна услуга.

По-голямата част от парите трябва да бъдат дадени от оперативните програми на ЕС. Най-голямо финансиране ще е нужно за изграждането на оптичната мрежа на всички общини в България към тази на правителството. За това перо от плана ще бъдат дадени както 10 млн. лв. от държавния бюджет, така и 68 млн. лв. от програмата за развитие на селските райони.

 Вече е избрана и фирма-регистратор за интернет имена на български език, което ще направи възможна и регистрацията на домейни на уебсайтове, изписани на кирилица, съобщават на уебсайта на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) на Република България.

Дружеството “Имена.БГ” беше одобрено от експертна комисия, създадена към министъра на МТИТС Ивайло Московски. По този начин организацията получава подкрепа от интернет общността в България за създаване и администриране на регистър на домейн от високо ниво на кирилица „.бг“.

По този повод, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски коментира на сайта на повереното му ведомство: „Скоро можем да регистрираме и ползваме интернет имена изцяло на български език. Това е важна стъпка към запазване на родния ни език и културна идентичност в глобалното цифрово общуване“. По думите на министър Московски, с възможността за интернет адреси изцяло на кирилица, отпадат пречките пред хората, които не познават латинската азбука, да ползват интернет.

След извършеното оценяване на постъпилите предложения,  „ИМЕНА.БГ“ АД бе избрано, тъй като кандидатът в по-голяма степен удовлетворява изискванията, заложени в документа „Принципи и изисквания за регистрация на имена в интернет областта .бг (IDN ccTLD .бг)“, съобщават от м-вото.

Акционери в „Имена бг“ са: Българска библиотечно-информационна асоциация, „Регистър.БГ“ ООД, Сдружение за електронни комуникации, „Цифрови системи“ ООД, “Цифрови системи лимитид“ ООД и фондация „Глобални библиотеки“.

Подкрепата на правителството и на българската интернет общност е необходима за преминаването на кандидата към следващата стъпка от процеса – кандидатстване пред IANA (Службата за присвояване на имена и адреси в интернет).

Изборът на регистратор на интернет имената на национален език е финалната фаза на усилията ни България да има интернет имена на родната азбука.