Day: April 6, 2014

Планът Ран-Ът – отново в България – 1/4 век по-късно (+видео)

Вижте още подробности за планът, за сбъднатите прогнози, като тази за стопяването чрез бедност и емиграция на населението до 5 млн. души, и за скритата от българите версия с упътване към избрани бизнесмени и политици, за Световния ред 25 години…