България в международните класации 2013

827 декември 2013 г. През 2013 г. излязоха актуализирани докладите на водещи международни организации, които оценяват икономическото развитие на страните. Детайлният преглед на основните индекси показва, че сред най-добре оценените условия у нас са макроикономическата стабилност, нивото на данъците и свободата на търговията.

От друга страна слабите места на България са регулациите за бизнеса, дейността на институциите и нивото на корупцията. Оставаме уязвими и по отношение на иновациите и развитието на бизнеса. Това сочи разпратеният днес до медиите доклад на БТПП с обзор на някои от по-известните индекси и класации, представени през 2013 г., и позицията на България в тях.

След обзор на някои от по-известните индекси и класации, представени през 2013 г. България е подобрила позициите си в:

    – „Индекса на глобалната конкурентоспособност 2013-2014” (http://reports.weforum.org/the-global-competitiveness-report-2013-2014/), където страната ни заема 57-мо място, изкачвайки 5 позиции спрямо доклада 2012-2013 (62-ро място). За поредна година от критериите, включени в индекса, най-добра оценка получаваме за макроикономическата стабилност, а най-лоша за дейността на институциите.

    – „Индекса на право на собственост” (http://www.internationalpropertyrightsindex.org/ranking), който поставя страната ни на 49-та позиция от общо 130 държави, а година по-рано мястото ни е 62-ро. По-добрата оценка за България е заради положителната промяна по подиндекса „право на физическа собственост”.

     – Класацията „Най-добри страни за бизнес” (http://www.forbes.com/fdc/welcome_mjx.shtml), където България се изкачва на 42-ра позиция през 2013 г. от 49-та. По-благоприятното ни място се дължи на оценката за „функциониране на фондовия пазар” – на 5-то място сред общо 145 държави.

    – “Индекса на икономическата свобода” (http://www.heritage.org/index/ranking), при който България напредва с едно място – на 60-та сред 177 държави. позиция в доклада от 2013 г. спрямо на 61-во място през 2012 г. В оценката за България по този индекс не се наблюдава значителна динамика през последните 5 години.

Обезпокоителни остават резултатите за България в някои от обявените доклади през 2013 г., според които България влошава мястото си в международен аспект:

     – В „Класацията на световната конкурентоспособност” (http://www.imd.org/uupload/IMD.WebSite/wcc/WCYResults/1/scoreboard.pdf) сме на 57-мо място, при 54-та позиция в предишното издание. Страната ни остава в дъното на подреждането сред 60-те участващи държави. От страните членки на ЕС единствено Хърватия има по-лоша позиция от нашата.

    – В индекса за „Икономическата свобода по света” (http://www.freetheworld.com/2013/EFW2013-complete.pdf)отчитаме също значителен спад за България: 49-то място – при 45-то в доклада от 2012 г. и 28-мо в доклада от 2011 г. При всички субиндекси оценката за България се влошава, но най-лошо е представянето ни по критерия за „бизнес регулации”, където сме на 100-на позиция.

    – В доклада „Doing Business 2014” (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/bulgaria) страната ни е на 58-мо място сред 189 държави по „Индекс на правене на бизнес”. Отбелязваме макар и слаб спад спрямо предходния ревизиран доклад, когато България е на 57-мо място. Най-лошо е класирането ни по подиндексите „свързване с електричество” и „получаване на разрешение за строеж”, за които са нужни приблизително между 3 и 5 месеца.

    – По „Индекс на възприятие на корупцията” (http://www.transparency.org/cpi2013/results) сме на 77-мо място при 75-то място година по-рано. За втора поредна година с по-лоша позиция от нас сред страните членки на ЕС е само Гърция.