Нови долари излизат от печат

На 24 септември 2013 г. бе показан един лист ненарязани 100-доларови банкноти по време на процеса на печат в Бюрото за гравиране и печат във Форт Уърт, Тексас. Фото:АП

На 24 септември 2013 г. бе показан един лист ненарязани 100-доларови банкноти по време на процеса на печат в Бюрото за гравиране и печат във Форт Уърт, Тексас. За първи път Централната банка на САЩ показа новата банкнота през 2010 г. Тя трябваше да бъде пусната в употреба още през 2011 г., но различни усложнения при производството отложиха дебюта ѝ. На лицевата част е запазен образът на Бенджамин Франклин, който НЕ е американски президент, въпреки че на повечето американски книжни пари са изобразени президенти на страната. Има само две изключения – Александър Хамилтън ($10) и точно на стодоларовата банкнота – Франклин. Изборът на Хамилтън е разбираем – 1-ят финансов министър на САЩ. Присъствието на Бенджамин Франклин, който е бил редактор на вестник и изобретател, върху банкнота е по-озадачаващо. Но все пак Франклин е един от “бащите” основатели и подписът му стои под Декларацията на независимостта. Две от неговите основни ценности са, че “едиствено усиленият труд е пътят към истинското богатство”, и “Справедливостта: Не вреди на никого със злонамерени действия или като го лишаваш от облага, която си длъжен да му осигуриш. ” Фото:АП

8 октомври 2013 г. От утре излиза от печат нова 100-доларова банкнота с множество високотехнологични характеристики, без знчение че това се случва във време, когато правителството на САЩ “удари кепенците”, независимо дали това е частично изключване, или след още 10 дни и държавата ще фалира.

По черният печат с голяма буква можете да разберете от къде идват банкнотите. На 100-доларовата банкнота обикновенно стои името на Федералния резерв, за разлика от 1-доларовата, която идва и от негов регионален офис. (A = Boston, B = New York City, C = Philadelphia, D = Cleveland, E = Richmond, Va., F = Atlanta, G = Chicago, H = St. Louis, I = Minneapolis, J = Kansas City, K = Dallas, and L = San Francisco)

По черният печат с голяма буква можете да разберете от къде идват банкнотите. На 100-доларовата банкнота обикновенно стои името на Федералния резерв, като на новата банкнота не се вижда да има подобен печат. Различно е за 1-доларовата, която идва най-често и от регионален офис на ФР. (A = Boston, B = New York City, C = Philadelphia, D = Cleveland, E = Richmond, Va., F = Atlanta, G = Chicago, H = St. Louis, I = Minneapolis, J = Kansas City, K = Dallas, and L = San Francisco)

Това е 4-ят път, в който в страната ще се появи банкнота от този купюр с променен дизайн.

От Федерални резерв, който не е засегнат от изключването, от утре бронетранспортьори започват да търкалят купчини с новите американски пари към регионалните банки в страната, спестовните и кредитни. както и други финансови институции, съобщи АП.
Въвеждането на новия модел банкноти е отнел повече от десетилетие за разработване и въвеждане, измъчван от производствени проблеми. Но служители казват, че всички проблеми вече са премахнати.

Причина, която се посочва за новите 100-доларови банкноти е и фалшификатите по света, като новата банкнота е значително защитена. През 1865 г. около 1/3-та от всички долари в обращение са били фалшиви, но тогава валутата се използва предимно в САЩ. Днес се разкриват по около 250 хил. фалшиви долара дневно.

Клиентите на някои от банките ще се сдобият със свежите нови зелени пари още от вторник следобед, в зависимост от това колко близо се намира тяхната банка до регионално офис на съоръжение на Федералния резерв.

Всеки ден на световния валутен пазар се сключват сделки за трилиони долари. Данни на Банката за международни разплащания от 2011 г. показват, че оборотът възлиза на над 4 трлн. долара дневно. В цели 85% от сделките се използва американският долар. 

dollar USЩатският долар (или американски долар, United States dollar) е официалната валута в САЩ и основна световна резервна валута. В момента паричното обращение се контролира от банковата система на Федералния резерв. Най-често използваният символ за щатския долар е знакът „$“. Кодът на щатския долар в стандарта ISO 4217 е USD и цифров код 840, а Международният валутен фонд използва и US$.

През 1995 г. над 380 млрд. долара са в употреба, като 2/3 от тях се намират извън САЩ. През април 2004 г. доларите в употреба са близо 700 млрд, като отново приблизително 50%-65% са извън границите на САЩ.

Доларът се въвежда като парична единица в САЩ на 2 април 1792 г. с т.нар. „Coinage Act“, приет от Конгреса на САЩ. С този законодателен акт се установява биметален стандарт за долара, който се равнява на определено количество злато или сребро. Въвежда се за първи път десетичната система за подразделенията на паричната единица, като 1 долар е равен на 100 цента.

10,000-доларова банкнота от 1918 г., която не е вече в обръщение. На нея е изобразен Соломон Пи. Чейс, пеф на Федералния резерв (1861-1864). На задната част на банкнотата е избразена картината

10,000-доларова банкнота от 1918 г., която не е вече в обръщение. На нея е изобразен Соломон Пи. Чейс, шеф на Федералния резерв (1861-1864). На задната част на банкнотата е избразена картината “Изкачването на пилигримите (новите заселници в Америка)”. В миналото е имало банкноти с номинал 500, 1,000, 5,000 и 10,000 долара. Тяхното печатане е спряло през 1969 г. заради слабата им употреба.
Последната емисия такива пари е от 1945 г., след 2-та Св. война. Все още се срещат банкноти с подобни номинали, но те са основно в ръцете на колекционери.

През 1900 г. САЩ изоставят биметалния стандарт и преминават към златен стандарт, като долара е изцяло обезпечен със злато и се равнява на 23,22 грана (1,505 g) злато (1 тройунция злато=$20,67).

Поради постоянната девалвация на долара САЩ се отказват от златния стандарт и само след 33 години – през 1933 г., и валутата става свободно конвертируема. Намалява се значително златното покритие, като 1 долар се равнява на 13,71 грана (0,888 g) злато (1 тройунция злато=$35). Този стандарт просъществува до 1968 г.

След Втората световна война с цел стабилизация на международната валутна система, е прието Бретън-Уудското споразумение през 1944 г., според което щатският долар става световна валута заедно със златото. В миналото е имало банкноти с номинал 500, 1,000, 5,000 и 10,000 долара. Тяхното печатане е спряло през 1969 г. заради слабата им употреба. Последната емисия такива пари е точно от 1945 г., след 2-та Св. война.

Само след 27 години през 1971 г., САЩ окончателно преустановява използването на златния стандарт и премахва обезпечението на валутата.

По данни на Федералния резерв средният живот на банкнота от 1 долар е 22 месеца, за 5-доларовата животът е около 2 години. Банкнота от 10 долара „живее“ три години, а тези от 50 и 100 долара се радват на около 9 години циркулация. Най-дълголетни са монетите, които се използват по около 30 години.

ОЩЕ:

illumibuckМного тайни общества от стари времена придавали на единицата сакрално значение, тя се издигала над другите цифри: МАСОНСКИТЕ СИМВОЛИ НА БАНКНОТАТА ОТ ЕДИН ДОЛАР – цялата тази символика присъства и в държавния печат на САЩ, утвърден през 1789г.

– – – – – – – – – – – – –

Йерархията на Илюминати – Паралелна Реалност  :Пирамидата с рептилското око, която е на едно доларовата американска банкнота, е символ на тази структура за контрол. Окото е връхната точка на пирамидата. Следващият пласт, или “око” на пирамидата, изобразява 13-те управляващи фамилии. Те са, както следва …

1 comment for “Нови долари излизат от печат