Бежанци в България, стигат 11000, “по тънката част”: министър МВР, експерт по антитероризъм

Експерт по антитероризма: “Интересно е, че от Агенцията за бежанците казват, че тези хора са при нас, за да се занимават със земеделие, и да обработват пустеещи земи. Аз не знам никой от тях да е дошъл тук, за да става земеделец. Те са по тънката част” „Всички трябва да се проверяват. Те като стигнат на 500 метра от границата, каналджиите им взимат документите. И аз съм изненадан, че някои хора идват тук с документи и с много пари, което е много интересно – бягат от Сирия с много пари” Фото: БНР

Цветлин Йовчев, вицепремиер и министър на вътрешните работи: 7 пъти повече от първите 9 месеца на 2012, Капацитетът на местата вече е надвишен с над 500, Нямам доказателства, че властите в Турция правят нещо целенасочено

Имаме хуманитарни рискове – епидемии, заразни заболявания, заплахи, свързани с преминаването на лица, свързани с терористични групи, социални групи, свързани с напрежение, промяна на криминогенната обстановка в места, където има концентрация на нелегални

Иван Бояджиев, експерт по антитероризъм и национална сигурност, бивш секретар на МВР: “Интересно е, че от Агенцията за бежанците казват, че тези хора са при нас, за да се занимават със земеделие, и да обработват пустеещи земи. Аз не знам никой от тях да е дошъл тук, за да става земеделец. Те са по тънката част – занимават се с наркотици, учат се да купуват големи автомобили, и да ги изпращат в Сирия, както и с други такива древни занаяти, но не ми се струва някой от тях да е земеделец. Всички трябва да се проверяват”

5 октомври 2013 г. За септември нелегалните имигранти са 2377. От началото на годината имаме 5815 нелегални имигранти. Това е около 7 пъти повече от същия период миналата година. Прогнозите ни са, че до края на годината е имаме над 11 000 бежанци на територията на България. Това каза вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев на изслушване в парламента, което бе предавано от БНТ.

„Разкрити са около 1300 нови места за настаняване на бежанци. В момента работим за разкриването на още 1500. В момента бежанците са над 5 500 души, а капацитетът на местата е надвишен с над 500 души”, обясни Йовчев.

„Имаме хуманитарни рискове, такива, свързани с възникване на здравни рискове – епидемии, заразни заболявания, заплахи, свързани с преминаването на лица, свързани с терористични групи, социални групи, свързани с напрежение, промяна на криминогенната обстановка в места, където има концентрация на нелегални”, каза още той.

“Възложено е да бъдат направени стъпки да се проучи и в най-близко време, ако не видим друг изход, да подготвим необходимите документи до Съвета на Европа и да искаме задействане на директива, която ще позволи получаване на директна помощ и за прехвърляне на бежанци в трети страни,” каза вицепремиерът Йовчев в парламента.

„Проведох среща с министъра на вътрешните работи на Турция. Потърсихме ускоряване на потвърждаването от турска страна на изграждането на тристранен център между България, Турция и Гърция на Капитан Андреево. Постигнахме съгласие за подписване на споразумение за създаване на двустранни патрули”, заяви Йовчев.
„Нямам доказателства, че властите в съседката ни прави нещо целенасочено. Те са пренасочили почти всичките си сили на сирийската си граница. Турция е обявила безвизов режим към съседните си страни и много сирийци отиват в нея като туристи. Част от проблема е свързана с това, че в Турция охраната на границата се извършва от три различни служби на три различни нива, което затруднява комуникацията между тях”, съобщи Цветлин Йовчев.

Никога не бих препоръчал на когото и да било да затвори границите. Обмисляно е да се направи такъв разчет, така че да не допуснем физически нелегални преминавания. Една такава стъпка би струвала 11 милиона лева на месец. Ако изпаднем в такава критична ситуация, такова решение следва да бъде взето от Народното събрание. Това още каза вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев на изслушване в парламента.

„Всички лица с разрешение за постоянно пребиваване, придобили статут „бежанци” имат права в териториалните звена на Агенцията по заетостта. Това им осигурява достъп до програми и проекти. Основният проблем, който срещат, е свързан с невъзможността да докажат предишния си опит и квалификация. До края на септември е оказано съдействие на 135 деца без придружител. Проведени са 21 интервюта с непридружени деца”. Това каза Лазар Лазаров, зам-министъ на труда и социалната политика, на изслушване в парламента.

“Всички, които са с разрешение за постоянно пребиваване, на които е предоставен статут на бежанец, всички, които се ползват с временна закрила, имат всички права по отношение на подпомагане, идентично с това на българските граждани,” каза Лазаров в парламента. „Всички тези категории лица имат право на месечни социални помощи и дават достъп на тези лица до системата на социална закрила. Те имат право и на еднократни помощи за покриване на инциндентно възникнали нужди от различен характер. Те имат право да кандидатстват за помощ за издаване на документи за самоличност – лична карта. Всички те имат право на целеви средства за диагностика и лечение, имат право и на целеви помощи за отопление. Лицата с увреждания имат право на интеграционни добавки и помощи във връзка с технически помощни средства. Това са техните общи права, които са идентични с българските граждани”, заяви Лазар Лазаров.

Не знам някой от бежанците да е дошъл в България с намерение да обработва земя и да става земеделец.

Това каза Иван Бояджиев, експерт по антитероризъм и национална сигурност, бивш секретар на МВР в периода 1995 – 1997 година, цитиран от агенция Фокус “Интересно е, че от Агенцията за бежанците казват, че тези хора са при нас, за да се занимават със земеделие, и да обработват пустеещи земи. Аз не знам никой от тях да е дошъл тук, за да става земеделец.

Те са по тънката част – занимават се с наркотици, учат се да купуват големи автомобили, и да ги изпращат в Сирия, както и с други такива древни занаяти, но не ми се струва някой от тях да е земеделец. Всички трябва да се проверяват”, коментира Иван Бояджиев.

По повод смяната на председателя на Агенцията за бежанците за несправяне с работата, Бояджиев заяви: “Не го познавам, не го и защитавам, но кой може да се справи с този наплив изведнъж? Сменят го, защото не можал да им осигури добър живот; че кой в България осигурява добър живот?

Ние за нас не сме осигурили добър живот, а за тях…”.

“Ако ме питате мен, бих престанал да се занимавам – на границата да харчим пари излишно, тъй като така и така си влизат. Нищо не можем да направим, не можем да ги върнем. Защо да харчим пари за граничните служби, оттам за видеокамери, за видеонаблюдения… Някой спира ли ги? Не. Спират ги румънците. Нали се опитаха няколко души да минат в Румъния, веднага ги върнаха обратно”, посочи Иван Бояджиев.

“България трябва да внимава за възможността радикални елементи да проникнат сред бежанците от Сирия”, предупреди посланикът на Израел в България Шаул Камиса Раз, цитиран от БГНЕС. Той коментира ситуацията в Близкия изток и отношенията между двете страни след атентата на летище Сарафово, по време на двудневната си визита в Кърджали.

ПРИПОМНЯМЕ:

Бежанци в България – готови терористи: експерт

“Мюсюлманският бушон” България ще изгори – удря тавана за бежанците, няма място и не получава помощ

ВИДЕО Сирия: Обама подкрепен от ключови политици за военен удар – 10 пъти повече бежанци – България пред хуманитарна криза

Президентът Плевнелиев натисна Сирия и Иран в ООН, потвърди Обама и даде България за пример

Близо 300 години с нашата написана история и Паисий, прилики и разлики в историята на България и САЩ

Стената и пиленцата

Стената

10 начина за манипулиране и къде сме ние самите