Български студенти в чужбина с покана за стаж

 

Стажовете ще бъдат обявени по страни, както и по теми и/или области за проучване, за които студентите ще кандидатстват.

Стажовете ще бъдат обявени по страни, както и по теми и/или области за проучване, за които студентите ще кандидатстват.

Дистанционните стажове предоставят за първи път възможност на кандидатите да вземат участие в стажантска програма без да е необходимо да напускат страната, в която се обучават, като ще бъдат подкрепяни от наставник 

Стажовете са от 10 до 45 дни и са БЕЗПЛАТНИ

Могат да кандидатстват всички българи във висши училища  извън страната, след завършен ІІ курс, без значение от степента и формата на обучение

27 септември 2013 г. За първи път в държавната администрация в България ще се проведат дистанционни стажове за български студенти, обучаващи се в чужбина. Това съобщи днес г-жа Даниела Сечкова, координатор в Дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет (МС).

“Кандидатите ще могат да кандидатстват за най-малко 300 стажантски позиции, в 27 професионални направления, обявени от 61 структури на държавната администрация. Кандидатстването е изцяло онлайн на Портала за студентски стажове http://staj.government.bg/,” поясни г-жа Сечкова.

Инициативата се провежда под патронажа на зам. министър-председателя по икономическото развитие г-жа Даниела Бобева.

Какво предлагат от МС?

Дистанционните стажове предоставят за първи път възможност на кандидатите да вземат участие в стажантска програма без да е необходимо да напускат страната, в която се обучават.

Стажовете ще бъдат обявени по страни, както и по теми и/или области за проучване, за които студентите ще кандидатстват. Резултатите от проучванията им ще бъдат добра основа, която те ще могат да използват за разработването на бакалавърска или магистърска теза, докторат, статии и др. В същото време ползите за администрацията ще бъдат свързани най-вече с достоверността и надеждността на готовия продукт – анализ, проучване и т.н., чиято добавена стойност ще е много висока.

По време на стажа при разработване на темата, която му е възложена, студентът ще бъде насочван и подкрепян от наставник.

Този иновативен подход дава възможност на студентите както да открият нови възможности за развитие и професионално ориентиране, така и да придобият нови знания и умения в определена сфера от държавната администрация. По този начин те ще могат да допринасят за развитието на страната си и да участват активно в обществения й живот дори от разстояние.

Условия за кандидатстване

Могат да кандидатстват български студенти, които се обучават във висши училища  извън страната, след завършен ІІ курс, без значение от степента (бакалавър, магистър, доктор) и формата (редовно, задочно, дистанционно) на обучение. В зависимост от обхвата и сложността на темата, по изключение могат да бъдат поставяни и допълнителни условия.

В рамките на инициативата всеки студент има право да кандидатства за максимум 5 стажа. Подборът на студенти, интервюто, провеждането и приключването на стажа ще бъдат изцяло онлайн.

Всеки кандидат за стаж трябва да премине онлайн тест на Портала за студентски стажове http://staj.government.bg/. За провеждането на интервюто  ще се използват гъвкави методи, предимно он-лайн, като Facebook, Skype, Google+ или телефонно интервю. Темите, за които ще кандидатства студента, трябва да съответстват на професионалното направление, в което се обучава. Стажовете ще са с продължителност от 10 до 45 дни и са БЕЗПЛАТНИ.

Важни срокове

Всички стажантски позиции ще бъдат обявени на Портала за студентски стажове в държавната администрация http://staj.government.bg/  на 4 октомври 2013 г. , 16.00 ч.бвр. (6:00 часа сутринта Пасифик Тайм /Калифорния/)

Крайният срок за регистрация и кандидатстване на студентите е до 25 октомври 2013 г. включително. Провеждането на интервютата ще приключи до 5 ноември 2013 г.

Провеждането на дистанционните стажове в държавната администрация ще започне от 6 ноември и ще приключи до 31 декември 2013 г.

За допълнителна информация се обърнете към Даниела Сечкова, координатор на инициативата, на телефони +359 2 940 2626, 940 2494 или изпратете имейл: staj@government.bg