Близо Половин Милион Българи Пътували в Чужбина през Август

Структура на пътуванията на български граждани в чужбина по цел на пътуването и страни през август 2013 г. Графика: НСИ

Структура на пътуванията на български граждани в чужбина по цел на пътуването и страни през август 2013 г.Пътуванията до САЩ запазват относително ниско ниво, като българите най-малко са посетили Америка за екскурзия. Повече са тези за бизнес и други причини.Графика: НСИ

Пътуванията до САЩ запазват относително ниско ниво, като най-малко българи са посетили Америка за екскурзия, повече са тези за бизнес и други причини

В сравнение с август 2012 г. увеличение e регистрирано при пътуванията по всички наблюдавани цели

27 септември 2013 г. Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2013 г. са 447.8 хил., или с 8.5% над регистрираните през август 2012 г. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Гърция – с 48.3%, Франция – с 43.5%, Сърбия – с 43.3%, Австрия – с 14.3%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Турция – с 25.2%, Испания – с 22.1%, и други. Това съобщиха днес от пресцентъра на Националния Статистически Институт (НСИ). /кликвайте върху графиките за по-големи размери/

Пътуванията до САЩ запазват относително ниско ниво, като най-малко българи са посетили Америка за екскурзия, повече са тези за бизнес и други причини

Пътувания на български граждани в чужбина по месеци 2008-2013 г. Графика: НСИ

Пътувания на български граждани в чужбина по месеци 2008-2013 г. Графика: НСИ

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 44.3%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 36.0%, и със служебна цел – 19.7%. В сравнение с август 2012 г. увеличение e регистрирано при пътуванията по всички наблюдавани цели, като най-много се увеличават пътуванията със служебна цел – с 21.2%, а тези с други цели и за почивка и екскурзия – съответно с 10.2 и 0.7%.

През август 2013 г. с други цели са били 63.1% от пътуванията към Турция, 58.1% – към Обединеното кралство, 52.8% – към бившата югославска република Македония, и 50.0% – към Русия. Преобладаващият дял от пътуванията към Румъния и Австрия са със служебна цел – съответно 43.2 и 41.0%. Пътуванията с цел почивка или екскурзия към Гърция са 54.6%, към Сърбия – 46.3%, и към Испания – 45.0% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

Структура на посещенията на чужденци в България по цел и страни през август 2013 г. Графика: НСИ

Структура на посещенията на чужденци в България по цел и страни през август 2013 г. Графика: НСИ

През август 2013 г. посещенията на чужденци в България са 1 710.5 хил., което е с 4.4% над нивото от август 2012 година (фиг. 3). Регистрирано е увеличение на посещенията по всички наблюдавани цели: служебна – със 7.6%, за почивка и екскурзия – с 5.9%, и с други цели – с 1.1%.

От общия брой чужденци, посетили България, най-голям е относителният дял на гражданите от Европейския съюз – 61.7% (табл. 2 от приложението), като в сравнение със същия месец на предходната година се увеличава с 0.3%. Увеличение е регистрирано при посещенията на граждани от Дания – с 6.1%, Гърция – с 4.3%, Финландия – с 3.1%, Германия – с 2.8%, и други. Същевременно е отчетен спад при посещенията на граждани от Словакия – с 10.0%, Нидерландия – с 8.3%, Чешката република – с 4.7%, Унгария – с 4.5%, и други.

Нарастват и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” – с 10.6%, като най-голямо е увеличението на посещенията от граждани на Русия и Украйна – съответно с 15.5 и  13.3%.

През август 2013 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 63.6%, следвани от тези с други цели (вкл. гостуванията и транзитните преминавания) – 31.2%, и със служебна цел – 5.2%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 89.4% от посещенията на граждани от Дания, 88.9% – от Чешката република, 88.8% – от Русия, 84.6% – от Обединеното кралство, 82.6% – от бившата югославска република Македония, 80.5% – от Полша, и 80.2% – от Украйна. Служебните пътувания са 20.5% от всички посещения на граждани от Италия, а с други цели са 80.4% от посещенията на граждани от Турция. 

1 comment for “Близо Половин Милион Българи Пътували в Чужбина през Август