Политическата и правителствената нестабилност проблем за бизнеса в България – доклад на Световния икономически форум

По отношение на пазара на труда България отстъпва с 12 места надолу от 49-та позиция през миналата година на 61-во място. Особено негативно се оценява капацитетът на страната да привлича и задържа талантливите млади хора - по тези показатели България е на последните места в класацията.

По отношение на пазара на труда България “пада по стълбата” с цели 12 места надолу от 49-та позиция през миналата година на 61-во място. Особено негативно се оценява капацитетът на страната да привлича и задържа талантливите млади хора – по тези показатели България е на последните места в класацията.

Страната е на едно от последните места в света по способност да привлича и задържа талантливите млади хора – пазара на труда България “пада по стълбата” с цели 12 места надолу от 49-та позиция през миналата година на 61-во място

В общата класация България заема 57-ма позиция сред 148 страни, САЩ се придвижва с две места напред от 7-мо до 5-то място, а отново най-конкурентоспособна в световен мащаб е Швейцария

Естеството на българските конкурентни предимства произтича преди всичко от евтината работна ръка

3 септември 2013 г. Сред основните бариери за бизнеса в България вече се появявиха и политическата и правителствената нестабилност. Освен това страната е на едно от последните места в света по способност да привлича и задържа талантливите млади хора. Това отчита годишният доклад на Световния икономически форум, като за първи път се отбелязва, че политиката в страната започва да пречи на бизнеса.

В общата класация България заема 57-ма позиция сред 148 страни. През миналата година България се беше придвижила от 74-то на 62-ро място. Сега България се нарежда по-напред от няколко държави членки на ЕС – Кипър, Словения, Унгария, Румъния, Словакия и Гърция (91).

САЩ се придвижва с две места напред от 7-мо до 5-то място.

Отново най-конкурентоспособна в световен мащаб е Швейцария, на 2-ро място в доклада е Сингапур. В първата десетка са пет членки на ЕС: Финландия, Германия, Швеция, Холандия и Великобритания, а сред новите членки най-добре са позиционирани Естония – 32-ра и Полша – 42-ра.

България минава на по-предна позиция по конкурентоспособност, а повишава и оценката си в световния доклад. Но в същото време страната остава на последните места в области, които са традиционно слаби – доверие в институциите, излишни регулации, корупция, липса на връзка между бизнеса и образованието, съобщава Центърът на икономическо развитие, партньор на Световния икономически форум в България, цитиран от БТА. Целият доклад ще бъде представен официално утре в Женева.

Индексът за конкурентоспособност на страната се повишава от 4.27 през 2012 г. до 4.31 през тази година, по скала с максимална стойност 7 и се основава на 12 фактора, които влияят. Това са: институции, инфраструктура, макроикономическа среда, здравеопазване и основно образование, висше образование и обучение, ефективност на стоковите пазари, ефективност на пазара на труда, финансови пазари, размер на пазара, технологична готовност, степен на развитие на бизнеса, иновативност. През 2012 г. България подобрява стойността на индексите и позициите си по всички фактори за конкурентоспособност, но през т.г. се наблюдават някои негативни промени, свързани с пазара на труда, иновациите и развитието на бизнеса.

България продължава да е на задни позиции по качество на институциите – 107-мо през настоящата и 108-мо през миналата година. Много негативни са оценките за съдебната система (123-то място), ниска степен на прозрачност на правителствените политики, слабо доверие в политиците (97-мо място и оценка 2.4 при максимална 7), наличие на множество бизнес регулации (105-то място).

По отношение на пазара на труда България отстъпва с 12 места надолу от 49-та позиция през миналата година на 61-во място. Особено негативно се оценява капацитетът на страната да привлича и задържа талантливите млади хора – по тези показатели България е на последните места в класацията. 

По фактора иновации страната отстъпва от 92-ро на 105-то място тази година. Общият потенциал за внедряване на иновации от фирмите е много нисък – страната заема едва 103-то място, разходите на компаниите за научно изследователска и развойна дейност /НИРД/ ни поставят на 107-мо място, а при сътрудничеството между университетите и индустрията страната ни е на 117-та позиция. Много сериозен проблем е липсата на достатъчно кадри в областта на инженерните науки, пише в доклада.

Състоянието на българския бизнес продължава да се оценява негативно – по този фактор България също отстъпва много съществено с цели 11 позиции – от 97-мо на 106-то място. Принос за влошаването на позициите има икономическата криза и трудностите, с които се сблъскват предприемачите. Те произтичат от неефективните политики за обучение и квалификация на персонала, липса на активни маркетингови стратегии, нежелание да се делегират права на подчинените.

В България все още слабо развити са клъстерите (страната е на 108-мо място). (Бел.ред. В икономиката понятието кла̀стър (клъстър) се отнася до група от взаимосвързани фирми с еднаква стратегическа цел.)

Естеството на българските конкурентни предимства произтича преди всичко от евтината работна ръка, посочват експертите.

Пречките за развитие на бизнеса са: разпространение на корупционни практики, неефективна държавна администрация, затруднен достъп до финансиране. През последната година сред основните бариери за бизнеса се появяват и политическата и правителствена нестабилност. 

Най-голям принос за доброто позициониране има макроикономическата стабилност – България заема 30-то място сред 148 държави. Тези благоприятни позиции са свързани с добрите показатели за управлението на държавния дълг; ниския бюджетен дефицит; нивото на националните спестявания (23.2 на сто от БВП), ниската инфлация (2.4 на сто).

Другият фактор, по който страната се представя много добре, е технологичната готовност – 44-то място, като през миналата година е била 52-ра. Това е и факторът, който има най-голямо значение за придвижването напред. Тук са включени няколко количествени индикатора, които имат много добри стойности. Това са: интернет потребители (55.1 процента от хората и 55-то място в класацията); брой абонати на широколентов интернет (17.6 на 100 души от населението и 38-мо място); както и висока скорост на интернет.