Петровден – Св. Апостoли Петър и Павел – символи на Заблудата и Поуката

 

Св. Апостoли Петър и Павел

Св. Апостoли Петър и Павел обикновено са представени в българската иконография заедно, като държат в ръцете си макет на църква, което символизира заслугата им като стълбове на Христовата църква тук на земята.

На 29 Юни всяка година Светата църква чествува едновременно паметта на великите Св. славни и прехвални апостоли Петър и Павел (Петровден) (SS. Peter and Paul – Saint Peter the Apostle, Saint Paul the Apostle), които тя нарича първовърховни първопрестолници и вселенски учители. Това е датата на тяхната гибел. Най-големият летен, и един от най-големите прзаници през годината се почита, както от Християните от Православната, така и от Католическата Църкви. Българските Православни Църкви в Съединените Щати, и особенно в Лос Анджелис, обикновенно не отбелязват празниците на точната дата, а го правят в последващата неделя. 

Боговдъхновените писатели на свещените книги за тях не са скрили от нас грешките и заблудите, в които са изпаднали, затова техният пример е особено поучителен за нас. В ап. Петър Църквата вижда образ на един отрекъл се от Христа и след това покаял се, а в ап. Павел – образ на един, който се противил на Господа и след това повярвал.

В народния календар Петровден се предшества от Петровите заговезни, които започват с първата седмица след Петдесетница. В този ден завършва постът и се отговява с младо петровско пиле. В представите на българите Петър и Павел са братя, а някъде се смятат и за близнаци, но не са. Петър е райски ключар и пазител на райската градина, a св. Павел пуска светкавици и запалва снопите на нивата.

Св. апостол Петър житие - икона от Венцислав Георгиев. Св. Петьр се изобразява като благообразен старец с къса кръгла брада, понякога с къдрави коси. Горната му дреха, която го обгръща като плащ (химатий) е винаги златиста на цвят. Долната му дреха (ризата или хитона) е тъмно синя или синьозелена. С дясната ръка благославя или пък държи ключовете на Небесното Царство. В лявата ръка държи разтворен свитък изписан с текст от двете негови послания или с евангелските думи:

Св. апостол Петър житие – икона от Венцислав Георгиев. Св. Петьр се изобразява като благообразен старец с къса кръгла брада, понякога с къдрави коси. Горната му дреха, която го обгръща като плащ (химатий) е винаги златиста на цвят. Долната му дреха (ризата или хитона) е тъмно синя или синьозелена. С дясната ръка благославя или пък държи ключовете на Небесното Царство. В лявата ръка държи разтворен свитък изписан с текст от двете негови послания или с евангелските думи: “Ти си Христос, синът на Живия Бог” (Мат.16:16).

Петровден народът ни свързва винаги с жътвата, с младите животни и първите плодове – ябълки петровки, както и с големите Петровски събори по села и градове, и на него се работи. Обредите и ритуалите, които се извършват на този ден, предпазват от огън и пожари. Празнуват: Петър, Денчо, Петра, Петя, Петраки, Петрачко, Петрана, Петрун, Петруна, Пенчо, Пенка, Пеню, Камен, Апостол, Малчо, Цоло, Павел, Камен, Павлина и Полина.

+++ Най-важните обстоятелства на техния живот са описани в книгата “Деяния на светите апостоли”, а за апостол Петър – и в светото Евангелие.

СЪЗДАЛ РИМСКАТА ОБЩИНА, А БИЛ РАЗПНАТ ТОЧНО ОТ РИМСКИЯТ ИМПЕРАТОР 

Свети апостол Петър, брат на ап. Андрей Първозвани, бил неук и беден рибар от гр. Капернаум на брега на Галилейското езеро. Еврейското му име било Симон, а името Петър, което на гръцки означава “камък”, му дал Сам Иисус Христос. Ревностен във вярата, когато Христос запитал: за кого Го мислят човеците, Петър отговорил, че Той е Син на Живия Бог. (Бел.ред. “камък” (petra), Петър (Petrus)) Тогава Иисус отговори и му рече: блажен си ти, Симоне, син Ионин, защото не плът и кръв ти откри това, а Моят Отец, Който е на небесата; и Аз ти казвам: ти си Петър, и на тоя камък ще съградя църквата Си, и портите адови няма да й надделеят; и ще ти дам ключовете на царството небесно, и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата; и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата” (Мат.16:13-19)

Петър бил един от най-любимите ученици на Спасителя и бил въздигнат от Господа до апостолско достойнство. Петър следвал неотделно Спасителя до деня на Възнесението Му. Преди залавянето на Спасителя Петър се отрекъл от Христа по време на съда, но и горчиво се разкаял. След Възнесението на Иисус и слизането на Светия Дух ап. Петър проповядвал и вършил много чудеса и изцерения. Отишъл в Рим при гонението на Нерон и бил осъден на разпъване. Той моли екзекуцията му да е различна от тази на Христос, заради което е разпнат с главата надолу в 67 година, когато и ап. Павел намерил мъченическата си смърт. През 326 г. в памет на това император Константин нарежда да се построи базилика, посветена на Свети Петър. В новозаветния дял на Библията са включени две съборни послания на ап. Петър, отправени до всички християни. Римокатолическата църква чества светеца като основател на Римската християнска община.

“Като послушни чеда, не постъпвайте според предишните ваши похоти, кога бяхте в неведение, но по примера на призовалия вас Светия и вие сами бъдете свети във всички постъпки.” …  “Възлюбени! Моля ви, като пришълци и странници, да отбягвате от плътските похоти, що воюват против душата, имайки помежду си добри обноски сред езичниците, та те, кога ви корят като злосторници, щом видят добрите ви дела, да прославят Бога в деня на посещението.” …”Защото бяхте като овци блуждаещи (без пастир), но сега се завърнахте при Пастира и Пазителя на вашите души.”

Св. апостол Павел се изобразява с високо чело, малко плешив, с тъмна или пък прошарена коса, с широка брада на кичури. Обикновено държи свитък, изписан с текст от неговите послания. Понякога държи всички свои 14 послания като една книга или като 14 свитъка, свързани общо. Химатият му е на цвят кафяв или тъмно лилав, а хитонът - светло или тъмно син, или пък синьозелен.

Св. апостол Павел се изобразява с високо чело, малко плешив, с тъмна или пък прошарена коса, с широка брада на кичури. Обикновено държи свитък, изписан с текст от неговите послания. Понякога държи всички свои 14 послания като една книга или като 14 свитъка, свързани общо. Химатият му е на цвят кафяв или тъмно лилав, а хитонът – светло или тъмно син, или пък синьозелен.

АПОСТОЛ НА ЕЗИЧНИЦИТЕ  Свети апостол Павел (от латинско паулус – малък), с кръщелното име Савел, не е от кръга на Христовите ученици. Роден в Мала Азия, той бил фарисей и в духа на консервативния юдеизъм участвал в гоненията срещу християните и в убийството на свети първомъченик Стефан. Обръщането му към Христос станало ненадейно, в резултат на необикновено видение. В книгата Деяния на на св. Апостоли (XI глава) се разказва, че на път за Дамаск Савел видял необикновена светлина и чул Божия глас от небето: “Савле, Савле, защо ме гониш? … Аз съм Иисус, когото ти гониш”. Това събитие било повратно в живота му. Излекуван, той се покръстил и станал най-ревностния разпространител на християнската вяра. Проповядвал в Антиохия, Киликия, Кипър, Галатея, Ефес, Атина, Македония, Коринт, Испания и затова е наречен “апостол на езичниците”.  Около 67-а година Павел бил окован и изпратен в Рим на съд.

Загинал мъченически на 29 юни 67 г. заедно със свети апостол Петър. Смъртта му съпровождали множество чудеса. Преданието разказва, че вече отрязаната глава на светеца продължавала да слави Господа, а там, където тя паднала, избликнали при извора (на мястото на днешния манастир “Три фонтана” край Рим). Новият завет на Библията (който не се почита от еврейската религия) съдържа четиринадесет негови послания до новопокръстени във вярата, в които разяснява християнските ценности и правилата на църковния живот.

“Аз си помислих, че трябва да извърша много противни работи срещу името на Иисуса Назорея. Това и сторих в Йерусалим и, след като приех власт от свещениците, много светии (т. е. християни), затворих в тъмница, а когато ги убиваха, аз одобрявах това. И често ги мъчех по всички синагоги и ги принуждавах да хулят Иисуса и, разярен без мяра против тях, гонех ги дори и по външните градове. С това намерение (около 35 г.) отивайки в Дамаск с власт и поръчка от първосвещениците, посред ден, на пътя, видях от небето по-силна от слънчево сияние светлина, която огря мене и вървящите с мене. ” Из “Житие на Апостол Павел”

Църква “Св. Апостоли Петър и Павел” в подножието на северния склон на хълма Царевец във Велико Търново.

Църквата “Св. Апостоли Петър и Павел” се намира в подножието на северния склон на хълма Царевец във Велико Търново. В Похвалното слово за св. Йоан Поливотски от св. патриарх Евтимий има сведение, че Търновската църква “Св. Апостоли Петър и Павел”, заедно с целия околeн манастир е изградена по поръка на съпругата на цар Иван Асен ІІ, царица Ана (1221-1237), която е наредила да бъдат пренесени там мощите на този светец. След падането на Велико Търново под османско владичество в църквата “Св. Апостоли Петър и Павел” е преместена българската патриаршия. В нея около две години служил последният български патриарх Евтимий (до 1393 г.). Църквата функционира като митрополитски център и през Възраждането. Текст и снимка: Регионален исторически музей – Велико Търновo.

Базиликата Свети Петър в Рим

Базиликата Свети Петър е разположена западно от центъра на Рим, на територията на суверенната държава Ватикана, Архитектите Джакомо дела Порта и Доменико Фонтана изграждат по проекта на Микеланджело два купола: вътрешен и външен.

Базиликата Свети Петър е разположена западно от центъра на Рим, на територията на суверенната държава Ватикана, Архитектите Джакомо дела Порта и Доменико Фонтана изграждат по проекта на Микеланджело два купола: вътрешен и външен.

През 326 г. в памет на смъртта на Св. Петър император Константин нарежда да се построи базилика, посветена на светеца. Базиликата Свети Петър е разположена западно от центъра на Рим, на територията на суверенната държава Ватикана, и е център на римокатолическата вяра. Историята посочва, че на мястото на сегашния храм, по-рано се е намирала състезателна арена, където по времето на Нерон християните са били предавани на мъченическа смърт. През 67 г. тук след съд е доведен и екзекутиран апостол Петър.

Когато по-късно тя остарява морално, през 1452 г. Папа Николай V започва строителството на нов храм на нейно място. След смъртта му работата е преустановена и едва през 1506 г. Папа Юлий ІІ нарежда на архитекта Браманте да продължи строителството. Браманте замисля църквата да е с формата на гръцки равностранен кръст.

Площадът пред църквата, по проект на Лоренцо Бернини, е ограден от 264 колони в четири реда.Базиликата „Свети Петър“ е една от четирите папски базилики в Рим. Останалите три базилики се: Сан Джовани ин Латерано, Санта Мария Маджоре и Сан Паоло Фуори ле Мура. Това е най-високата сграда във Ватикана, чийто купол се вижда в целия град Рим.

Площадът “Св. Петър” пред църквата е “емблемата на ВАТИКАНА” и е по проект на Лоренцо Бернини, ограден от 264 колони в четири реда. Обелиска в средата разделя с лъчи на травертин, подредени така, че обелиск служи като гномон. Това е центърът на католицизма. Всяка година привлича милион културни туристи за поклонение. Базиликата „Свети Петър“ е една от четирите папски базилики в Рим. Останалите три базилики се: Сан Джовани ин Латерано, Санта Мария Маджоре и Сан Паоло Фуори ле Мура. Това е най-високата сграда във Ватикана, от чийто купол се вижда площада Свети Петър (Piazza San Pietro) и целия град Рим.

След неговата смърт работата е поръчана на Рафаело, който проектира църквата наново, този път с формата на латински кръст. След това строителството се оглавява от Микеланджело Буонароти, а след смъртта му архитектите Джакомо дела Порта и Доменико Фонтана изграждат по проекта на Микеланджело два купола: вътрешен и външен. Карло Мадерно достроява капелите и оформя фасадата на храма. На мястото на стария олтар е поставен нов, а в пода е пробито прозорче, през което вярващите могат да видят гробницата на Свети Петър. На 18 ноември 1626 г., с навършването на 1300 години от построяването на първата базилика, Папа Урбан VІІІ освещава новия храм.

До 1990 г. базиликата Свети Петър в Рим бе най-големият християнски храм в целия свят (през 1990 г. той е изпреварен от храма в Ямусукро, столицата на африканската държава Кот д’Ивоар). Размерите на римския храм са потресаващи – той заема площ от 22 067 квадратни метра, височината му е 189 метра, а дължината – 211,5 метра.

В базиликата Свети Петър се намира един от най-гениалните шедьоври на Микеланджело – Пиета. Тази безценна творба е разположена в първата капела отдясно, а Микеланджело работи върху нея на 25-годишна възраст.

В базиликата Свети Петър се намира един от най-гениалните шедьоври на Микеланджело – Пиета. Тази безценна творба е разположена в първата капела отдясно, а Микеланджело работи върху нея на 25-годишна възраст.

Базиликата Свети Петър в продължение на векове е била украсявана от най-добрите майстори. Почти всички изображения по стените и сводовете на храма са изпълнени с мозайки. В подкуполното пространство над главния олтар на базиликата Свети Петър може да се види шедьовърът на Бернини – Балдахинът, висок 29 метра и разположен на четири колони, на които стоят статуи на ангели. През Балдахина се вижда катедрата на Свети Петър, която също е дело на Бернини. Тя включва креслото на светеца, над което сияе Светият Дух. Вдясно от нея е надгробният паметник на папа Урбан VIII. Отляво се намира паметникът на папа Павел III. Всички тези блестящи произведения на изкуството са дело на един ученик на Микеланджело. Тук е и знаменитата скулптура „Пиета“ (Оплакването на Христа), дело на Микеланджело.

Статуята на Св. Петър пред базиликата в Рим, Светецьт държи в ръцете си ключовете от Царството Небесно. Мнозина смятат, че тази статуя има чудотворни способности и многобройни поклонници от цял свят прилепват устни до бронзовия ѝ крак.

Статуята на Св. Петър пред базиликата в Рим, Светецьт държи в ръцете си ключовете от Царството Небесно. Мнозина смятат, че тази статуя има чудотворни способности и многобройни поклонници от цял свят прилепват устни до бронзовия ѝ крак.

Площадът пред църквата, по проект на Лоренцо Бернини, е ограден от 264 колони в четири реда, а в центъра му се намира египетски обелиск и два великолепни фонтана.

Пред входа на храма се извисяват статуите на апостолите Петър и Павел. Петър държи в ръцете си ключовете от Царството Небесно. Мнозина смятат, че тази статуя има чудотворни способности и многобройни поклонници от цял свят прилепват устни до бронзовия ѝ крак. Храмът има пет входа. Последният от дясната страна е наречен Святата врата и се отваря само на кръгли годишнини. Над вратата е разположен мраморен барелеф на Бернини, наречен „Исус връчва на Петър ключовете от Царството Небесно“. В древността началото на юбилейната година се е отбелязвало със звук на тръба от кози рог, който се е наричал „yobel“, откъдето и произлиза думата „юбилей“. Святата врата е залята с бетон. На всеки 25 години, в навечерието на Коледа в юбилейната година, бетонът се разбива. След трикратно коленичене и три удара с чук, Святата врата се разтваря и Папата с кръст в ръка пръв влиза в храма. В края на юбилейната година вратата отново се зазижда за следващите 25 години.

VIDEO: ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ ИМЕНИЦИ с една прекрасна българска песен “Петруно Пиле Шарено” – гледайте и се веселете

 

 


Рецепта за Петрова супа
Две седмици преди празника църквата е определила да се пости. В този период не се ядат блажни ястия. Едва след края на светата литургия на ПЕТРОВДЕН в памет на апостолите, когато свещеникът причестява богамолците, се слага край на Петровия пост.
Според народния обичай на тоя ден, известен повече като Петровден, се коли петровско пиле. Рано сутринта се носят в църквата обредни хлябове и ябълки петровки, за да ги освети свещеникът. След това те се раздават за здраве. Обредна трапеза: Петрова супа, пиле с ориз, пиле яхния с джанки, баница с масло и сирене, прясна пита, тиквеник.

ПРОДУКТИ
1 бр. пиле
200 гр. кромид лук
100 мл. олио
20 гр. брашно
1 ч.л. червен пипер
Начин на приготвяне
  • Пилето се нарязва на парчета, задушава се в мазнината и се изважда
  • В същата мазнина се задушава ситно нарязания лук
  • След като омекне лука се посолява и се подправяс червения пипер
  • Залива се със студена вода и се кипва
  • Връща се месото и се вари до омекването на месото
  • Към края на варенето се добавя размито в студена вода брашно.
  • По желание сервирайте с люта чушка