400,000 безработни и евтина фабрика за Европа от 2008 насам

Слънчогледите за младите в България увяхват плавно на фона на продължаващите с десетки години политическите борби, надлъгване и надяждане. Особено тревожни сега са показателите за младежката безработица, която от 11,4% през 2008 г. достига 28,5 % в края на 2012 г., като 30 000 млади хора са извън пазара на труда. Карикатура: Анатоли Янкулов

Слънчогледите за младите в България увяхват плавно на фона на продължаващите с десетки години политическите борби, надлъгване и надяждане. Особено тревожни сега са показателите за младежката безработица, която от 11,4% през 2008 г. достига 28,5 % в края на 2012 г., като 30 000 млади хора са извън пазара на труда. Карикатура: Анатоли Янкулов

Закрити са 363 000 работни места и регистрираната безработица е нараснала от 5,2 на 12,5%, а реалната (регистрирани безработни + обезкуражени лица) от 9,4 през 2008 г. е достигнала 18,8% в края на 2012 г. в т.ч. младежката безработица от 11,4% през 2008 г. достига 28,5 % в края на 2012 г., като 30 000 млади хора са извън пазара на труда

България – евтина фабрика за Европа и консуматор на манджите й, подобно на Китай за света

Кой управляваше България, партизанските династии и още нещо

19 февруари 2013г. В периода на криза от 2008 до 2012 г. са закрити 363 000 работни места и 400 000 души са останали без работа, според данни на Българската стопанска камара, оповестени в понеделник от шефа й Божидар Данев. Регистрираната безработица е нараснала от 5,2 на 12,5%, а реалната (регистрирани безработни + обезкуражени лица) от 9,4 през 2008 г. е достигнала 18,8% в края на 2012 г.

Тревожни са и показателите за младежката безработица, която от 11,4% през 2008 г. достига 28,5 % в края на 2012 г., като 30 000 млади хора са извън пазара на труда. Успоредно с това, забелязва се устойчив ръст на работните заплати в частния сектор, които растат със 7-8% на годишна база и изпреварват ръста на производителността на труда.

/ВИЖТЕ ПО-ДОЛУ КОЙ Е УПРАВЛЯВАЛ БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ УКАЗАНИЯ ПЕРИОД 2008-2012г., Партизанските династии и ренегаторите)

Сериозно е разминаването между нуждите на работодателите от работници с определена квалификация и специалистите, които формира образователната система, посочват от БСК.

Например, 64% от работодателите се нуждаят от работници с инженерно и техническо образование, а едва 27% от студентите се обучават в такива специалности.

Според БСК необходима е промяна в системата на финансиране на образованието, както и сериозно трябва да се увеличат средствата, отделяни за образование, като процент от БВП.

Средно за ЕС този процент е 5,6 при едва 3% за България, което е крайно недостатъчно, ако искаме да създаваме качествени специалисти, с необходимите знания, умения и компетенции, отговарящи на съвременните технологични изисквания за работните места.

„Положителната тенденция за намаляване на отрицателното външнотърговско салдо, респективно – за ръста в износа, се дължи преди всичко на конюнктурата на международните цени, а не на нарастване на количествата експортирана продукция или подобряване на структурата на експорта”, заяви Божидар Данев.

БЪЛГАРИЯ – ЕВТИНА ФАБРИКА ЗА ЕВРОПА И КОНСУМАТОР НА МАНДЖАТА ИМ – ПОДОБНО НА КИТАЙ ЗА СВЕТА

Той подчерта, че частта на иновативния износ е едва 6% при средно за ЕС 16%. България изнася предимно необработени материали, минерални горива и масла. В същото време, има трайна тенденция на ръст в потреблението на храни от внос за сметка на родното производство. Положителна тенденция в сферата на експорта е, ръстът на износа на електрическо и електронно оборудване, отбеляза изпълнителният председател на БСК.

Според него, държавата трябва да се намеси ефективно за спиране на износа на добавена стойност и закриването на развойни звена в предприятията.

В контекста на необходимостта от увеличаване на износа на стоки с висока добавена стойност, Божидар Данев отбеляза, че отделяните за научна и развойна дейност средства продължават да са недостатъчни. Пренебрежимо нисък е и процентът на усвояване (3,7%) на средствата за иновации, предвидени в Оперативна програма “Конкурентоспособност”.

В същото време, изпълнителният председател на БСК изтъкна, че именно в годините на икономическа криза (2010 и 2011 г.) бизнесът е удвоил средствата за научна и развойна дейност, като вече изпреварва държавата по дял на инвестициите в иновации.

Сред проблемните зони в бизнес средата Божидар Данев отбеляза отсъствието на административна реформа с цел повишаване капацитета и ефективността на администрацията, както и високите нива на нерегламентирани плащания и злоупотреби с ДДС.

„Коректните платци на ДДС не се ползват с адекватно отношение от администрацията по отношение на честотата на проверките и ускорените срокове за възстановяване на данъчния кредит”, изтъкна Б.Данев. Според него публичните разходи са с ниска ефективност, в резултат на заобикаляне на законовите процедури при обществените поръчки, за 60% от които са установени нарушения.

Друг проблем е ненавременното издължаване на държавните и общински администрации и фирми към частните компании за изпълнени обществени поръчки. Това задържа оборотни средства на бизнеса и води до висока фирмена и междуфирмена задлъжнялост.

„Задълженията на нефинансовия сектор на икономиката достигнаха 2,2 пъти размера на БВП при едва 17% държавен дълг. Това означава, че държавата прехвърли цялата тежест на икономическата криза върху реалния сектор“, категоричен бе Божидар Данев.

Той акцентира върху факта, че европейската директива срещу забавените плащания от страна на държавата към частния сектор не е транспонирана у нас в нейната цялост и е оставена вратичка порочните практики да продължат и след нейното прилагане.

Като пример Божидар Данев посочи, че масово като условие в търговете по обществени поръчки се поставя готовността на потенциалните изпълнители за отложено плащане, което достига до 1 година.

Подобни условия практически предпоставят невъзможността на малките и средни предприятия да печелят и изпълняват обществени поръчки.

КОЙ УПРАВЛЯВА БЪЛГАРИЯ 2008-2012г.

86-то правителство на България на “Тройната Коалиция” управлява от 17 август 2005 г. до 27 юли 2009 с мандат на Движението за права и свободи (ДПС) ръководено от Ахмед Доган. То е формирано на базата на коалиционно споразумение между трите най-големи парламентарни сили — Българска социалистическа партия (БСП, бивша БКП), Национално движение Симеон Втори (НДСВ) и Движението за права и свободи (ДПС), а разпределението на министрите е на квотен принцип 8:5:3. Това правителство става известно като “правителство на тройната коалиция”. Министър-председател е Сергей Станишев (БСП), зам. министър-председател и министър на външните работи е Ивайло Калфин (БСП). Единствен “външен” представител е министъра на финансите Пламен Орешарски, който не е представител на нито една от трите управляващи партии, като преди това от 1997 до 2001 г. е зам-министър на финансите в правителството на Иван Костов с мандат на СДС. Орешарски взима участие в колектива, подготвил първия Икономически доклад за Президента на Георги Първанов /БСП/ през 2004 г., а през 2008 г. е поставен в списъка на 10-те топ-реформатори в глобален мащаб на Световната банка. Емилия Радкова Масларова е български политик, бивш министър на заетостта и социалните грижи (20 декември 1990 – 8 ноември 1991 г.). Емилия Масларова /БСП/ е министър на труда и социалната политика, която е и бивш министър на заетостта и социалните грижи в 78-то правителство на България, съставено от граждански експерти, представители на БСП, СДС и БЗНС.  През ноември 2009 на Масларова е повдигнато обвинение в злоупотреба с над 10 милиона лева заради нагласени обществение поръчки в управляваното от нея министерство. Малко по-късно един от свидетелите по делото, който бил посредник в даването на пари е пребит. Основният свидетел на делото Тодор Павлов 2 години по-късно се отказва от показанията си. По-късно близък на Масларова съди журналистка за изнесени данни. Масларова е на свобода срещу гаранция от 50 хиляди лева, става ясно от официалното съобщение на прокуратурата. Министър на европейските въпроси тогава е Миглена Кунева (НДСВ), която по-късно през юни 2011г. неуспешно се бори за президент, а през декември с.г. прави своя политическа партия, която нарича сдружение „България на гражданите“.

Министър на европейските въпроси тогава е Миглена Кунева (НДСВ), която по-късно през юни 2011г. неуспешно се бори за президент, а през декември с.г. прави своя политическа партия, която нарича сдружение „България на гражданите“. На 16 март 2007 г. Гергана Христова Паси (Грънчарова) (р.1973г) е избрана за министър по европейските въпроси на мястото на Меглена Кунева, която поема поста европейски комисар по защитата на потребителите. Гергана Паси на 28 години става депутат в НС, а от 27 април 2004 г. е зам-министър на външните работи в правителството на Симеон Сакскобургготски, а на 2 септември 2005 повторно е назначена на длъжността, но вече в правителството на Сергей Станишев. Гергана Паси има два брака. Първият е с Петър Грънчаров , изпълнителен директор на Института на дипломираните експерт-счетоводители, за който Гергана през смях признава, че май тя е направила първата стъпка към сближаването. По онова време тя твърди, че в дома й се говори изключително рядко за политика и че темата е табу, защото мъжът й много я критикува. Вторият брак (2009) на Гергана е с политика и математик  Соломон Исак Паси (р.1956), който е със 17 години по-възрастен от нея и е основател на Атлантическия клуб (първата проатлантическа неправителствена организация, основавана в държава, нечленуваща в НАТО) в България (1992 до 2001 е председател на този клуб, понастоящем е негов почетен президент) и министър на външните работи в правителството на Симеон Сакскобургготски от 2001 до 2005.

ОЩЕ: 

ПАРТИЗАНСКИТЕ ДИНАСТИИ и колко струва убиец да се откупи в България? 

Прогреса на ренегаторите или как БКП захапа и Евро-левите

87-то правителство на България е избрано на 27 юли 2009 г. с мандат на политическа партия „Граждани за европейско развитие на България“ (ГЕРБ). Правителството, предложено от нейния лидер Бойко Борисов, е формирано от ГЕРБ и независими ескперти, въпреки че в 41-то Народно събрание партията е в малцинство (със 117 народни представители от 240 общо). Промени в в правителството на ГЕРБ се извършват всяка година до момента, като над 10 министерски поста са променени/вижте тук: Правителство на България (87)/. Последната промяна дойде вчера 18 февруари 2013г. : Американецът се отказа от България – Дянков подаде оставка. А всичко започна така: Кой кой е в новото правителство? Американка крепи финансите.

КАКВО НИ ЧАКА: Избори на 7 юли 2013 – българите в чужбина пак без глас