Здравни осигуровки – няма проблем и сега – подаваме директно декларации за освобождаване от чужбина

Дори и за тези, които не са имали време или не са обърнали внимание, по-рано или по-навреме, на предишни информации, българите в чужбина могат до края на 2012 да се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски в България за стари периоди. За радост се оказа, че данъчните от Националната агенция за приходите (НАП) към М-во на Финансите на Р България проявяват гъвкава политика в работата си и разбиране за положението на сънародниците си

Дори и за тези, които не са имали време или не са обърнали внимание, по-рано или по-навреме, на предишни информации, българите в чужбина могат до края на 2012 да се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски в България за стари периоди. За радост се оказа, че данъчните от Националната агенция за приходите (НАП) към М-во на Финансите на Р България проявяват гъвкава политика в работата си и разбиране за положението на сънародниците си “зад граница”. Време е да се “успокоят духовете в интернет”, и да се хване молива за да се попълнят декларациите и да се изпратят.

ВСИЧКО И КАКВО И КАК НАВРЕМЕ ДА НАПРАВИТЕ ЗА ДА НЕ ДЪЛЖИТЕ – ВСЕ ОЩЕ ИМА ВРЕМЕ И ЗАВИСИ САМО ОТ ВАС!

Според официална информация на данъчните за подаването на документи за освобождаване от здравни осигуровки в България, се оказа, че е ВЪЗМОЖНО дори и сега – само десетина дни преди да “удари камбаната” на крайния срок – където и да се намирате по Света

ФОРМУЛАТА Е: Сваляте си два елементарни файла с декларации от интернет – бързичко ги разпечатвате – лесно попълвате – директно изпращате с потвърждение от вашата поща – яко празнувате и леко чакате – обаждете се на телефон на НАП в България за потвърждение …

18 декември 2012г. За подаването на документи за освобождаване от здравни осигуровки в България на българите в чужбина, се оказа, че няма проблем дори и сега – само десетина дни преди да “удари камбаната” на крайния срок !

Дори и за тези, които не са имали време или не са обърнали внимание, по-рано или по-навреме, на предишни информации, подобни на тази от 5 септември 2012г.: Българите в чужбина могат до края на 2012 да се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски за стари периоди.

За радост се оказа, че данъчните от Националната агенция за приходите (НАП) към М-во на Финансите на Р България проявяват гъвкава политика в работата си и разбиране за положението на сънародниците си “зад граница”.

Време е да се “успокоят духовете в интернет,” които разпалват безпокойство у нашенци “зад океана”, за техните задължения в България. За “нов капан за българите в чужбина,” както се казва на един уебсайт в “Столицата на България в САЩ” Чикаго. Или да се измислят всякакви комбинации за изпращане, като се сканират попълнени документи и се пращат с имейл на близки в България, където се опаковат и препращат на НАП, като за целта се правят и пълномощни. Има и фирми, които предлагат платени услуги. В редакцията получихме до днешна дата 34 имейла и 11 обаждания по телефона с въпроси. Ние пък решихме да направим само едно официално запитване до НАП – тези, само от които зависи вашето положение, за да стане най-накрая законово ясно.

Ето какво трябва да знаете, за да бъдете спокойни, но и все пак да свършите работа, без дори да се налага да ангажирате ваши близки. Без да се налага да плащате излишни пари за Куриерски и други услуги. 

ДУХОВЕ НЯМА – ВРЕМЕ ВСЕ ОЩЕ ИМА – ВИЕ СТЕ НАРЕД – ДЕЙСТВАЙТЕ – КАКВО И КАК

След голямата паника между сънародниците ни в САЩ, потърсихме официална София за отговор. Ето и последна информация от Силвия Генова, главен експерт в Централното управление на Националната агенция за приходите (НАП) към Министрство на Финансите (МФ) на Р България.

За дата на подаване на документа – заявлението за освобождаване от заплащане на задължителните здравноосигурителни вноски за български граждани за периода след 1 Януари 2005г., се приема датата на пощенското клеймо, на която е изпратен документа от която и да е точка на Света. Това специално ни съобщи днес Силвия Генова, главен експерт в Централното управление на Националната агенция за приходите (НАП) към Министрство на Финансите (МФ) на Р България.

“Няма повод за притеснения, дори въпреки напредналото време, важното е да се изпълнят изискванията,” сподели служителката на данъчната служба г-жа Генова. “А още информация по въпросите за освобождаване от здравни вноски на българите в чужбина, може да намерите и на интернет страницата на НАП на адрес http://nap.bg/news?id=1629,” добави главният експерт от данъното управление на “Дондуков” №52 в София.

На въпрос кое е най-важното изискване, Силвия Генова ни отговори и изрично почерта, “да не се забравя, че в подадените декларации българските граждани в чужбина трябва задължително да попълнят конкретната дата, в която са напуснали България и да повторя – пощенското клеймо на изпращане от чужбина да бъде преди 31 декември 2012г., а документите могат да бъдат получени при нас в НАП и след тази дата.

Г-жа Генова отговори на още въпроси, като и цитира най-важната част от закона, която касае българите живеещи в чужбина, а именно “Българските граждани, които живеят в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, трябва да знаят, че ако са пропуснали да подадат предварително заявлението за освобождаване от заплащането на задължителни здравноосигурителни вноски за периода след 01.01.2005 г., могат да направят това сега до 31 декември 2012 г., като подадат декларация (по § 19п от ПРЗ на ЗЗО) и заявление (по чл.40а от ЗЗО).”/кликнете върху тях за да си ги свалите, като файлове/

Ето и другите въпроси и отговори.

Въпрос на Евгени Веселинов, гл. редактор ОБЗОР by BulgariCA: Задължително ли трябва на изпратения плик с документите за освобождаване от заплащане на задължителните здравноосигурителни вноски за български граждани за периода след 1 Януари 2005г., да съществува български адрес за обратна разписка, при положение, че е изпратен оригинален документ от чужбина? Т.е. отпада ли необходимостта от пълномощник в България, който в много от случаите липсва или недостига времето?

Отговор на Силвия Генова, главен експерт в Централното управление на Националната агенция за приходите (НАП) към Министрство на Финансите (МФ) на Р България: Посочването на адрес за кореспонденция в България е по желание и е с цел да се улеснят клиентите на администрацията.

АДРЕСИ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ В БЪЛГАРИЯ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПОСОЧЕНИЯТ ОТ ВАС АДРЕС ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ТОЗИ ЛИНК: http://nap.bg/page?id=24

В: Ще има ли входящ номер писмото с документи изпратени директно от чужбина, и ще може ли този номер да бъде видян в интернет, или да се получи информация по телефона посочен от вас? Разбира се, ако е възможно дирекното изпращане от чужбина, отбелязано в 1-ия въпрос.

О: Писмото, изпратено от чужбина ще има входящ номер. Информация за него ще може да се получи на телефоните за контакт с офисите на НАП по адрес на местоживеене –http://nap.bg/page?id=24. (Бел. Ред. Или ако не успеете да се свържете ползвайте данните за контакт и помощ: тел. (+359 700) 18 700, факс (+359 2) 9859 3069, Internet: http://www.nap.bg, e-mail: prd@nra.bg)

 

В: В графата “Адрес за кореспонденция” задължително ли трябва да се посочи постоянният адрес на заявителя, или може да бъде посочен друг адрес в България, на който живеят хора за да приемат потвърждението от НАП за получените документи?

О: Адресът за кореспонденция е този, на който може да бъде намерен човекът за повече информация, тоест не е задължително той да бъде постоянният адрес в България.

 

В: Непременно ли трябва да бъде записана в декларацията ПЪЛНА ДАТА (ден, месец и година) на напускане на България, или е възможно и само месец/година? Отказва ли НАП да приема документи на които липсва точна дата?

О: Да. Задължително е да бъде посочена конкретна дата – ден, месец, година.

 

В: Известно ни е в момента, че не се приемат декларации, изпратени по електронна поща – имейл. Потвърждавате ли това?

О: Това не е изцяло така. Приемат се декларации и чрез електронната поща (имейл), но те трябва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис.

 

В: Трябва ли преди всеки един преди да попълни документите, задължително да проверява статусът си на https://inetdec.nra.bg/freesrvinfo.html – линк “Справка за здравноосигурителен статус” по ЕГН?

О: Това е помощна услуга, която се предлага от НАП. Нейното ползване не е задължително, а е за улеснение на българските граждани.

 

В: В сила ли е твърдението, че ако резултатът от справката е различен от този: “Лицето е изключено от здравно осигуряване, … , поради напускане на страната,” то ДЪЛЖИТЕ здравноосигурителни вноски?  – Този статус означава, че човекът или е подал заявление (по чл. 40 а от ЗЗО), с което предварително е заявил, че напуска страната, или вече се е възползват от новия режим (съгласно §19п от ПЗР на ЗЗО). Т.е. българите в чужбина не трябва да се заблуждават, че нямат задължение, ако видят резултати: “Лицето е със спрени здравноосигурителни права” или “Лицето е с прекъснати здравноосигурителни права”. Правата автоматично се спират след неплащане 3 месеца, така че тези резултати просто показват, че те не са плащали, а не че не дължат.

О: Това е вярно и трябва да се има предвид.

 

В: Това ли е линка за намиране на адреса и контактна информация на офис на НАП, който е нужен за подаване на Деларациите за освобождаване (по постоянен адрес на местоживеене, който сте посочили в България): http://www.nap.bg/page?id=24

О: Да, точно така. На линка са посочени местните офиси на НАП.

В: Какви са последствията за български граждани, живеещи в чужбина, които имат данъчни задължения в България? Имат ли връзка базите данни на НАП (данъчните) и МВР (респективно граничните и паспортни служби)?

О: Ако ме питате дали някой ще спре съгражданите ни на границата заради неплатени здравноосигурителни вноски, отговорът е не. Не е реалистично да се очаква НАП да предприеме принудителни мерки за събирането на тези здравноосигурителни вноски.

Надявам се, това отговаря на вашите въпроси.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ – НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ. Публикуваме дословно писмото от днес 18 декември 2012г., за да си припомните информацията, която бе публикувана по-рано. 

Здравейте,

Изпращаме ви информация относно най-често задаваните въпроси, свързани с освобождаването от здравни вноски за българите, живеещи в чужбина. Информацията можете да намерите на портала на НАП на адресhttp://nap.bg/news?id=1629.

Дирекция “Комуникации и протокол”, Централно управление, Национална агенция за приходите

тел. (+359 700) 18 700, факс (+359 2) 9859 3069

Internet: http://www.nap.bg, e-mail: prd@nra.bg

Освобождаване от плащане на здравни вноски за българи, живеещи в чужбина

Отговори на най-често задаваните въпроси

Преди 1 юли 1999 г.

Законът за здравното осигуряване (ЗЗО) влиза в сила от 01. 01. 1999 г. Задължението за внасяне на здравноосигуриттелни вноски възниква от 01. 07. 1999 г., поради което преди тази дата вноски по този закон не се дължат.

За периода 1 юли 1999 г. – 31 декември 2007 г.:

Всички българи, които са живели в чужбина повече от 183 дни от една календарна година, дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина и не са ползвали медицинска помощ, могат да се освободят от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски с подаването на една декларация (по § 19и от ПЗР на ЗЗО). Тази декларация няма краен срок за подаване, но към нея задължително се прилага и документ, който удостоверява, че гражданинът е бил повече от 183 дни в рамките на календарната година извън територията на България. Такива документи могат да бъдат:

  • копие на задграничен паспорт, от който са видни датите на влизане и излизане от страната; удостоверение от съответната районна дирекция на вътрешните работи;
  • документ, издаден от компетентните органи на съответната държава, преведен по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

Декларацията, заедно с документите се подават в офиса на НАП по постоянен адрес в България. Това може да стане лично, чрез пълномощник, по пощата с обратна разписка или по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис на подателя. Адреси на офисите и дирекциите на НАП може да се намерят на интернет страницата на агенцията www.nap.bg.

Независимо от разпоредбата на § 19и от ПЗР на ЗЗО, за периода след 01. 01. 2005 г. на българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават продължително в чужбина, е дадена възможност при определени условия да бъдат освободени от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски (чл.40а от ЗЗО).

За да могат да се възползват от тази разпоредба, лицата следва да подадат заявление (по чл.40а от ЗЗО). Това заявление се подава предварително, преди напускането на страната.

 Българските граждани, които живеят в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, пропуснали да подадат предварително заявлението за освобождаване от заплащането на задължителни здравноосигурителни вноски за периода след 01.01.2005 г., могат да направят това до 31 декември 2012 г., като подадат декларация (по § 19п от ПРЗ на ЗЗО) и заявление (по чл.40а от ЗЗО).:

В тях задължително се попълва конкретната дата, в която са напуснали България.

Изключения:

Българите, които живеят в страна-членка на ЕС, за периода след 1 януари 2007 г. следва да имат предвид, че разпоредбите на чл. 40а от ЗЗО, съответно § 19п в ПЗР на ЗЗО, не се прилагат по отношение на периоди, за които съгласно европейските регламенти се прилага законодателството на другата държава-членка на ЕС. Ако спрямо лицето през периода на трудова заетост в другата държава-членка е приложимо законодателството на съответната държава, за този период то ще бъде освободено от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски в НЗОК. За да удостовери този факт пред Националната агенция за приходите, лицето може да представи формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (напр. А1, Е 101, ЕЗОК, Е 104, Е 106 или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004 и др.) или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държавата-членка, в който изрично е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази държава-членка. Въз основа на данните, посочени в документа, месеците без данни за здравно осигуряване ще бъдат покрити и ще бъде коригиран здравноосигурителния му статус.

Българи с двойно гражданство, които не живеят постоянно (повече от 183 дни през календарната година) на територията на страната, не подлежат на задължително здравно осигуряване в България. Те доказват периодите, за които не са длъжни да внасят здравноосигурителни вноски у нас с документи, които удостоверяват, че са граждани и на друга държава, както и че не живеят постоянно на територията на България, т. е. повече от 183 дни в рамките на календарна година. Документите се подават в офис на НАП. Това може да стане лично, чрез пълномощник или по пощата с обратна разписка. Адреси на офисите и дирекциите на НАП може да се намерят на интернет страницата на агенцията www.nap.bg.

ПРИПОМНЯМЕ: 

Българите в чужбина могат до края на 2012 да се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски за стари периоди

Сделки с имущество и без платени здравни осигуровки

НАП Портал за електронни услуги: Плащането на данъци или осигуровки можете да извършите по електронен път чрез Как да платим данъците и осигуровките си по интернет?

Здравни осигуровки – калкулаторКалкулатор за дължими вноски за здравно осигуряване.

3 comments for “Здравни осигуровки – няма проблем и сега – подаваме директно декларации за освобождаване от чужбина