Българите пътуват “за кеф” – чужденците “за бизнес”

Структура на посещенията на чужденци в България
по цел и страни през август 2012 година. Данните на Националния Статистически Институт показват, че болшинството чужденци влезли в страната за бизнес или похарчили пари за удоволствия са от бившите републики на Съвесткия Съюз и от сегашните членки на Европейския Съюз. Много малко граждани на САЩ са предпочели дестинацията “България” – и по работа, и за почивка, а тези на Израел са идвали само на ваканция. Графика: НСИ

Служебните пътувания на чужденци към страната са се увеличили с 22%, а същите на българи към чужбина значително са спаднали с цели 52,1%

Общият брой на пътуващите сънародници “зад граница” скача с 3,8% (най-предпочитани са Италия и Австрия с над 100% увеличение) – при чужденците общата бройка пада с 2.7%

27 септември 2012г. Пътуванията на чужденци в България са общо 1,638,000 и бележат 3,3% ръст спрямо същия период на миналта година, като “по бизнес” най-много са от ЕС и близките Турция, Украйна и Русия, а “за кеф” Русия, Великобритания,  Македония и Украйна. Данните показват, че болшинството чужденци влезли в страната за бизнес или похарчили пари за удоволствия са от бившите републики на Съвесткия Съюз и от сегашните членки на Европейския Съюз. Много малко граждани на САЩ  са предпочели дестинацията “България” и по работа, и за почивка, а тези на Израел са идвали само на ваканция.

Най-голям относителен дял от общия брой чужденци, посетили България, формират гражданите от Европейския съюз – 64.3% . От останалите рекордьори са гражданите на Турция, Украйна и Русия – съответно с 47.2, 40.5 и 34.1%. Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 87.2% от посещенията на чужди граждани в България, като от Русия, 83.3% – от Великобритания, 81.5% – от БЮР Македония, и 80.8% – от Украйна.

Регистрирано е увеличение при посещенията по всички наблюдавани цели, като най-голям e ръстът при тези със служебна цел – 22%, следвани от визитите с други цели – 3,4%, и с цел почивка и екскурзия – 2%.

Същевременно пътуванията на български пътници в чужбина са се увеличили, като записват 3,8% ръст на годишна база през август. Това показват данните на Националния статистически институт, изпратени днес до медиите.

Увеличение на пътуванията на наши граждани има към главно към Италия – с близо 145,2%. Друга страна, която се е оказала предпочитана през периода, е Австрия, към която се наблюдава ръст на пътуванията с 131,4%. След това се нареждат страни като Испания – със 72,3% увеличение, Великобритания (+58,6%) и Германия – с 45,6%.

Статистиката отчита, че пътуванията с цел почивка и екскурзия са 38,8% от всички, а тези със служебна цел – 17,6%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели, като гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия – 43,6%.

В сравнение с август 2011 г. увеличение се наблюдава при пътуванията с цел почивка и екскурзия и при тези с други цели – съответно с 48,4% и 30,2%.

При служебните пътувания е отбелязан силен спад – с 52,1%.