Сделки с имущество и без платени здравни осигуровки

Парламентът прие окончателно промените в Закона за здравното осигуряване

“По света има много българи, които са коректни към здравното осигуряване там, където живеят, а в същото време са и български граждани и не попадат в категорията на задължително здравно осигуряване по закон!”

26 юли 2012г. Сделки с движимо и недвижимо имущество ще се сключват и без да се доказват платени здравни осигуровки. Това реши парламентът, като прие окончателно промените в Закона за здравното осигуряване.

Преди около два месеца здравният министър Десислава Атанасова предложи прехвърлянето на недвижимо имущество и на автомобили да става само с удостоверение от НАП за платени здравни осигуровки. Идеята на министъра обаче не мина през парламентарната здравна комисия и при окончателното разглеждане на промените в пленарната зала. Мотивите за отпадането бяха, че не е редно задълженията за здравно осигуряване да се приравняват с данъчните задължения.

Екатерина Михайлова от Синята коалиция изтъкна, че по света има много българи, които са коректни към здравното осигуряване там, където живеят, а в същото време са и български граждани и не попадат в категорията на задължително здравно осигуряване по закон. /вижте подробностите на закона тук: Освобождаване от задължение за здравни вноски в България/

От думите на Михайлова стана ясно, че в такива случаи тези хора не могат да си извадят бележка за платени вноски към родното здравно осигуряване, както предложи здравният министър да се прави при имуществени сделки.

От своя страна Хасан Адемов от ДПС отбеляза, че правото на собственост е изключително конституционно право и никой не може да го обвързва с други права.

„Тук възниква въпросът защо един българин да си плаща здравните вноски, като в крайна сметка постъпвайки в болница, отново започва да плаща. На тези въпроси трябва да си отговори министърът на здравеопазването, преди да прави подобни предложения”, каза Мая Манолова от БСП.

Задължението за плащане на здравни вноски е разписано в закона, нарушенията се санкционират, има опити да се подобри събираемостта чрез промяна в сроковете за това кога един човек плаща и може да ползва осигуряването си, каза председателят на здравната комисия в парламента Даниела Дариткова. Според нея трябва да се направи обстоен анализ на здравно неосигурените и комплекс от мерки, които да подобрят събираемостта на здравните вноски.

Доброволното здравно осигуряване вече ще се извършва въз основа на договор за медицинска застраховка по смисъла на Кодекса за застраховането. Това стана факт след промените в Закона за здравното осигуряване, приети от депутатите на второ четене, предаде БТА. Договорите за доброволно здравно осигуряване, които са в сила към деня на влизане в сила на този закон, запазват действието си до изтичането на срока, за който са сключени, но не по-късно от една година от влизането в сила на закона.

Таксата за посещение при лекар, зъболекар и за болнично лечение вече няма да бъде обвързана с минималната работна заплата, решиха още депутатите. За всяко посещение при лекаря или при лекаря по дентална медицина, както и за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно, здравноосигурените лица заплащат суми, определени с постановление на Министерския съвет, е записано в промените. Според сега действащия закон таксите бяха равни на 1% от минималната работна заплата. След като от 1 май нейният праг се повиши от 270 лв. на 290 лв., трябваше да се увеличат и потребителските такси.

ИНТЕРВЮ

Д-р Даниела Дариткова – народен представител от ПГ на ГЕРБ и председател на Комисията по здравеопазване в Народното събрание в сутрешния блок “Добро утро, България” на Радио „Фокус” преди заседанието на парламента, когато закона бе окончателно приет /със съкращения/

Водещ: Д-р Дариткова, какво включват промените в Закона за здравното осигуряване?
Даниела Дариткова: Основното, за което се говори в този законопроект е прелицензирането на здравноосигурителните дружества като застрахователни, във връзка с изискване на действащите европейски директиви. Нещо, което наистина предизвика доста емоции и спорове, но е неизбежно във връзка с това, че срещу България има стартирана наказателна процедура затова, че не сме привели дейността на тези наши дружества в съответствие с европейските директиви, което е наше задължение като страна-членка на ЕС. Получили сме мотивирано писмо през януари месец, че ни грози санкция от порядъка на 1 млн. евро с увеличение всеки един ден закъснение. Така че ние сме поели своите ангажименти. …

Имало е намерение и от предишните управляващи, и да се направи възможно тези дружества да участват в основния пакет за социална сигурност. Те да ползват част от осигуровките, които плащаме за здраве. Но това не се е реализирало във времето. Здравната осигуровка от 8% отива в нашата НЗОК, където се реализира солидарния модел. Тези дружества работят на принципа на набиране на премии от гражданите, които желаят да си направят допълнително, доброволно застраховане за здраве. Като тези граждани могат да ползват услуги в рамките на договореното и в рамките на лимита, който е предвиден в договора. Няма голяма разлика между дейността на тези дружества и застрахователните компании, които осъществяват такива дейности. Те трябва да бъдат поставени под един и същи контрол; да имат висок капитал, уставен, който да гарантира правата на хората, които са сключили договори с тях. И този капитал да не бъде заемен, както беше досега. И те да бъдат отговорни пред Комисията по финансов надзор и да се подчиняват на всички дейности по Кодекса по застраховане. В този случай се гарантират и правата на гражданите по отношение на получаваните медицински услуги, като качество, защото в текстовете на законопроекта се предвижда Агенцията за медицински одит, която контролираше за качеството на услугите, предлагани от доброволните здравноосигурителни дружества досега. Вече нейната дейност ще се простира върху всички застрахователни и здравноосигурителни дружества, които осъществяват дейности по застраховки за, основно, здравни услуги.
Водещ: Как коментирате упреците от страна на опозицията, че именно с тези промени се слага кръст на доброволното здравно осигуряване?
Даниела Дариткова: Доброволното здравно осигуряване, по смисъла на дейностите си, повтаря модела на застраховането. Така че ние не слагаме кръст, остава терминът доброволни здравно-осигурителни дружества. Но осъществявайки една дейност на едни и същи договорни принципи със застрахователите, ние няма как да избягаме от изискването на европейските директиви, тези дружества да се подчиняват на същото законодателство, а да останат подчинени само на Закона за здравното осигуряване, както беше досега. Ние направихме опит да обясним на европейските институции, че в бъдеще време е възможно част от дейностите в рамките на нашия основен пакет, да се поемат от тези дружества. Но факт е, че действащите директиви в момента, изискват такова прелицензиране и ЕК не възприе тези наши обяснения. Именно затова се налага в момента да извършим тези промени. Защото пак повтарям, основния пакет за социална сигурност при нас, се гарантира от НЗОК.
Водещ: Ще има ли промяна в таксата, която плащаме при лекар, зъболекар и за болнично лечение?
Даниела Дариткова: Този текст също беше гласуван вчера в зала. Таксата няма да бъде зависима от минималната работна заплата. Тя ще се определя чрез постановление на МС до определянето на тази такса от МС, остават действащите текстове. Т.е. таксата остава 1% за посещение при специалист и общопрактикуващ лекар и 2% за престой в болнично-лечебно заведение до 10 дни годишно. В рамките на следващите седмици, след публикуването на закона, мисля че МС ще има готовност и те ще решат какъв ще бъде размерът на потребителската такса.
Водещ: Друг важен момент в променения Закон за здравното осигуряване се отнася до разширяване на правомощията на Здравната каса по отношение на договарянето на отстъпки по лекарствените продукти. Какви ще бъдат тези правомощия?
Даниела Дариткова: Вчера бяха гласувани текстове, които дават право на НЗОК изрично да договоря с притежателите на разрешителните за употреба на лекарствените продукти отстъпки от цените, които са формирани чрез реферирането и чрез, които те са включени в позитивната листа. Ще се договарят отстъпки не само за 100% платените, но и за частично платените лекарства, като ще се гарантират правата на пациентите, че те няма да получават, като свое натоварване, тази отстъпка, ако отидат да пазаруват лекарствата в аптеките. Текстовете в закона позволяват НЗОК да договаря отстъпки и от цените на медицинските изделия, за които тя плаща. Смятам, че това е изключително важно, защото тези текстове не са променяни от 2007 година. И оттогава касата плаща относително високи цени за голяма част от медицинските изделия. И смятам, че ако този текст бързо, като наредба се реализира, ще има значително спестени средства в тази част от бюджета на касата. Което ще позволи, от една страна да се обслужат повече пациенти. От друга страна, наистина да се оптимизират разходите на касата. Защото всяка възможност за договаряне на отстъпки, гарантира по-добър достъп на гражданите до услугите, които предлага НЗОК. Даде се възможност касата да договаря отстъпки по отношение на онкологичните лекарства и на националните програми за превенция, конкретно във връзка с въвеждането на препоръчителна ваксина за рак на маточната шийка за момичетата над 12-годишна възраст. Национална програма за превенция, която ще стартира есента.
Водещ: Какво предстои днес?
Даниела Дариткова: Вече сме към финалните текстове. Имаме отново, днес да гласуваме един текст, който предизвика сериозни дебати, основно сред юристите, касаещ желанието ни да повишим събираемостта на здравноосигурителните вноски чрез изискването на автомобил или имот, да се представя декларация за непрекъснати здравноосигурителни права. В Здравна комисия всички депутати, освен ГЕРБ, не подкрепиха тези текстове. Предполагам, че днес дебата в зала също ще бъде интересен. Решаващото мнение имат колегите-депутати, които трябва да дадат своя вот и глас в залата днес.
Водещ: А имате ли поглед как се приема това предложение сред обществеността?
Даниела Дариткова: Аз знам, че доста хора се притесниха от тези изисквания, основно в посока на това да не се натовари допълнително, с излишни документи и търсенетона гражданина. И от друга страна, да не се получат недоразумения, основно, за гражданите, които са осигурени по смисъла на закона, но тъй като работодателят им не е бил добросъвестен и не е внасял осигуровки, те може да се окажат в невъзможност да извършват тези свои действия. Ние работихме усилено между първо и второ четене, с Националната агенция за приходите, за да може да изчистим възможните варианти на текстовете. Предложили сме наше решение, но ще чуем днес мнението на колегите, които, разбира се, би следвало да отразят мнението на своите представители, които са ги изпратили в парламента. И мисля че ще се вземе решение, което наистина ще отговаря на очакванията на българското общество.