Евроексперт – В България населението намалява и застарява, няма работа и без образование

Населението на България ще намалее с 10% до 2030 г. - ако не се предприемат мерки до 2060 г. страната ни ще бъде с най-възрастно население в ЕС. От 1 до 28 февруари 2011 г. в България се проведе 17-то преброяване на населението и жилищния фонд. Към 1 февруари 2011 година населението на Република България е 7 364 570 души. Жените са 3 777 999, или (51.3%). Мъжете са 3 586 571 или (48.7%). Средната възраст на населението през 2009 година е 41,8 год., през 2008 г. е била 41,7 год., а през 2001 г. - 40,4 год. От 1989г.насам Естественият прираст на населението постоянно намалява и е отрицателен, като през 2010г. е -34 652 души (-4.6 ‰),

Всеки 4-ти младеж не може да си намери работа

22% от младите хора у нас не са в системата на образованието, нито в програми за квалификация и преквалификация

 “2020 г. повече от 20% от населението на Европа ще бъде над 60 години – през последното десетилетие във всички страни от ЕС има спад в раждаемостта, а броят на 30-годишните е намалял значително от 2007 г. насам – населението на България ще намалее с 10% до 2030 г.  – ако не се предприемат мерки до 2060 г. страната ни ще бъде с най-възрастно население в ЕС

София, 29 март 2012 г. Всеки четвърти младеж на възраст между 15 и 24 години не може да си намери работа. Това съобщи днес Ласло Андор, еврокомисар за заетостта, социалните въпроси и социалното включване, на лекция пред студенти в Университета за национално и световно стопанство /УНСС/ в София, цитиран от БТА.
Еврокомисарят откри по-рано днес в Пловдив Европейски панаир на социални предприятия и кооперации за хора с увреждания. По време на еднодневното си посещение у нас Ласло Андор се срещна с президента Росен Плевнелиев и с министъра на труда и социална политика Тотю Младенов.
Комисарят за заетостта цитира данни, според които почти 22 процента от младите хора у нас не са в системата на образованието, нито в програми за квалификация и преквалификация. Решение на проблема според Ласло Андор е държавите в Европейския съюз /ЕС/ да инвестират в обучение на младежите, като за целта използват средствата от Европейския социален фонд.
Застаряването на населението е един от основните демографски проблеми на всички държави-членки на ЕС, обобщи еврокомисарят.
Той съобщи, че според прогнозите на експертите от Европейската комисия /ЕК / през 2020 г. повече от 20 процента от населението на Стария континент ще бъде на възраст над 60 години. През последното десетилетие във всички страни от съюза има спад в раждаемостта, а броят на 30-годишните е намалял значително от 2007 г. насам, отчете Ласло Андор. Той отбеляза, че населението на България се очаква да намалее с 10 процента до 2030 г. Ако не се предприемат мерки, проблемът със застаряването на населението ще расте и в бъдеще, като до 2060 г. страната ни ще бъде с най-възрастно население в ЕС, подчерта Ласло Андор.

Окончателното преброяване на населението в България през 2011 г. определя 7 364 570 души. По данни от предишното преброяване от 2001 г. населението е било 7 932 984 души. От 1 до 28 февруари 2011 г. в България се проведе 17-то преброяване на населението и жилищния фонд. Жените са 3 777 999, или (51.3%). Мъжете са 3 586 571 или (48.7%). ОЩЕ ТУК: Население

Като решения на демографските проблеми, еврокомисарят по заетостта открои създаването на условия младите хора да не напускат родината си и да получаването на равни възможности за трудова реализация. За целта са необходими капитали за насърчаване на частната инициатива, инвестиции в областта на образованието, професионалното обучение и пазара на труда, каза още еврокомисар Ласло Андор.

ТАБЛИЦИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ НА ТОЗИ ЛИНК: Население на България

Ето някои от тях:

Динамика на населението
Година Население Година Население Година Население
1887 3 154 375 1988 8 986 600 1999 8 190 900
1900 3 744 283 1989 8 992 000 2000 8 149 468
1910 4 337 513 1990 8 669 269 2001 7 932 984
1920 4 846 971 1991 8 595 500 2002 7 845 841
1926 5 528 741 1992 8 484 900 2003 7 801 273
1934 6 077 939 1993 8 459 800 2004 7 761 049
1946 7 029 349 1994 8 427 400 2005 7 720 000
1956 7 613 709 1995 8 384 700 2006 7 679 290
1965 8 227 966 1996 8 340 900 2007 7 640 238
1975 8 727 771 1997 8 283 200 2008 7 606 551
1985 8 948 649 1998 8 230 400 2009 7 563 710
Градско и селско население
Година Градско население (%) Селско население (%)
1887 593 547 души 18.8 2 560 828 души 81.2
1892 652 328 души 19.7 2 658 385 души 80.3
1900 742 435 души 19.83 3 001 848 души 80.17
1910 829 522 души 19.13 3 507 991 души 80.87
1920 966 375 души 19.94 3 880 596 души 80.06
1934 1 302 551 души 21.43 4 775 388 души 78.57
1946 1 735 188 души 24.68 5 294 161 души 75.32
1956 2 556 071 души 33.57 5 057 638 души 66.43
1965 3 822 824 души 46.46 4 405 042 души 53.54
1975 5 061 087 души 57.99 3 666 684 души 42.01
1985 5 799 939 души 64.81 3 148 710 души 35.19
1992 5 704 552 души 67.21 2 782 765 души 32.79
2001 5 474 534 души 68.98 2 454 367 души 31.02
2011 5 339 001 души 72.5 2 025 569 души 27.5
Възрастова структура на населението
Година Под трудоспособна възраст- 0 – 17 г. В трудоспособна възраст- 18 – 64 г. Над трудоспособна възраст- 65 г.+
1990 21.6 % 55.5 % 22.9 %
1995 19.1 % 56.6 % 24.3 %
2000 16.8 % 58.3 % 24.9 %
2001 16.3 % 5 382 804 души (59.2 %)[2] 24.5 %
2002 15.9 % 60.1 % 24.0 %
2003[3] 1 210 000 души (15.5 %) 4 747 000 души (60.8 %) 1 845 000 души (23.7 %)
2004[4] 1 174 000 души (15.1 %) 4 782 000 души (61.6 %) 1 805 000 души (23.3 %)
2005[5] 1 143 000 души (14.8 %) 4 814 000 души (62.4 %) 1 762 000 души (22.8 %)
2006[6] 1 120 000 души (14.6 %) 62.8 % 1 740 000 души (22.6 %)[7]
2007[8] 1 106 000 души (14.5 %) 4 817 000 души (63.0 %) 1 717 000 души (22.5 %)
2008[9] 1 100 000 души (14.5 %) 4 806 000 души (63.2 %) 1 701 000 души (22.3 %)
2009[10] 1 099 000 души (14.5 %) 4 773 900 души (63.1 %) 1 690 700 души (22.4 %)
2011[11] 1 172 208 души (16.0 %) 4 789 967 души (65.1 %) 1 389 059 души (18.9 %)

1 comment for “Евроексперт – В България населението намалява и застарява, няма работа и без образование