Безработицата и заплатите нагоре в България

Доходите у нас са най-ниски от цяла Европа, но най-ниска е и производителността на труда.

За последните три години и половина българският пазар на труда е загубил 15,5% отработните места, а за същия период средната работна заплата се е увеличила с 45%

Международен екпсерт прогнозира до края на годината нивото на безработицата в България да достигне 18-19%

Средната заплата у нас се равнява на 25% от тази за Европа, а българският работник живее с 3,5 Евро на ден

1/3-та от наетите лица се осигуряват на непълен доход

8 март 2012г. Нови работни места могат да бъдат разкрити само с инвестиции, заяви по време на на международна конференция, посветена на заетостта и доходите в страната ни Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал, който посочи, че за последните три години и половина българският пазар на труда е загубил 15,5 процента отработните места, а за същия период средната работна заплата се е увеличила с 45 процента. От своя страна лидерът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че средната заплата у нас се равнява на 25 процента от средната за Европа, а една трета от наетите лица се осигуряват на непълен доход.

До края на годината нивото на безработицата в България може да достигне 18-19 процента, прогнозира генералният секретар на Международната организация на профсъюзите Шарън Бъроу по време на откриването на форума. Според Бъроу основните предизвикателства за страната ни в момента са подобряване на възможностите на трудовия пазар и постигането на икономически ръст.

Българският работник живее с три и половина евро на ден, а минималната заплата се равнява на една втора от минималната заплата в много европейски държави, отбеляза Шарън Бъроу. България може да подобри икономиката си, като спазва план от 4 стъпки, заяви Пракаш Лунгани, старши консултант в Международния валутен фонд. Стъпките включват подобряване на образованието, намаляване на административната тежест, засилване на публично-частното партньорство и подобряване на инфраструктурата. За облекчаване на административните режими настояват и от Асоциацията на индустриалния капитал. Доходите у нас са най-ниски от цяла Европа, но най-ниска е и производителността на труда, подчерта Васил Велев, и допълни, че въпреки големия спад на заетостта – близо 400 000 работни места, всъщност платените възнаграждения сумарно са с 18 на сто по-високи.

По предварителни данни на НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ  през четвъртото тримесечие на 2011 г. БВП на един зает се увеличава с 2.6% в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2011 г. е 978 лв. и спрямо същото тримесечие на 2010 г. се увеличава с 5.0%. Общият разход на лице от домакинство през третото тримесечие на 2011 г. е 917 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2010 г. с 8.6%. През четвъртото тримесечие на 2011 г. коефициентът на заетост на населението на 15 – 64 навършени години e 58.7% (с 0.3 процентни пункта по-нисък в сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 година). За същия период коефициентът на безработица се увеличава с 0.2 пункта и достига 11.4%.

За да има икономически растеж у нас, е нужна нова политика по доходите и нова данъчна политика, заяви лидерът на КНСБ Пламен Димитров. „Няма как да не споменем и да не искаме необлагаемият минимум да бъде въведен в България и това е елемент, с който ще оставим разполагаем доход у хората за по-голямо потребление”, каза Димитров.

От КНСБ предлагат още въвеждане на данък върху финансовите транзакции и настояват за ясна схема, по която банките формират лихвените проценти.

ВИЖТЕ ТУК: Производителност на труда, заети лица и отработено време, IV тримесечие 2011 година