България е с най-ниска минимална заплата в ЕС – САЩ наравно със “закъсалата” Гърция

22 февруари 2012 Най-голямата минимална заплата в страните от Европейския Ссъюз /ЕС/ са Люксембург – 1801 евро, и Ирландия – 1462 евро. В тройката на лидерите е и вечно недоволната от чужди емигранти Холандия с 1447 евро, сочат данни на Евростат.

Най-ниска е заплатата в нашата Родина България – 138 евро. В Румъния минималната заплата е 162 евро, а в Литва – 232 евро.
В началото на 2011 година минималната заплата в САЩ е възлизала на 971 евро. По този показател САЩ леко изпреварват “закъсалата” Гърция, която е с 887 евро.

Нашата южна съседка бе залята от вълна от протести заради искането на ЕС минималната работна заплата да бъде намалена до 600 евро, след мерките за съкращения, предприети от Гърция за да може да получи спасителната помощ и отнесе 153 милиарда Евро.

ПРИПОМНЯМЕ:

Индексът Dow Jones прескочи психологическата граница – Гърция отнесе 153 милиарда Евро