Неазконен вицепрезидент помилвал всяка седмица средно по един осъден престъпник в България?

През последните десет години сме си имали Вицепрезидент на държавата България, не казвам на всички нас Българите и Родината, който хем бил незаконен половината от мандата си, хем е навъртял такъв оборот в помилването на затворници, че като че ли за това е бил назначен

27 януари 2012 г. Според информацията, която се изнася в медиите в България през последните се оказва, че през последните десет години сме си имали Вицепрезидент на държавата България, не казвам на всички нас Българите и Родината, който хем бил незаконен половината от мандата си, хем е навъртял такъв оборот в помилването на затворници, че като че ли за това е бил назначен. Сметките от статистиката показват, че всяка своя работна седмица бившият вече Вицепрезидент на Републиката е помилвал средно по един осъден престъпник.

Информацията дойде във време, когато бившият вече Вицепрезидент Ангел Марин върна на премиера Бойко Борисов най-високото държавно отличие – орден „Стара планина”, с което беше отличен на 10 януари 2012 г., както и указа за награждаването му. Ето какво се случи: И медалите станаха разменна монета в България

Според информацията за дейността на Комисия по помилването за периода 22 януари 2002 – 15 януари 2012 г. Aнгел Марин е помилвал 533 осъдени престъпници. Вицепрезидентът помилвал предимно престъпници, осъдени за убийство и други тежки престъпления. Ако разделим броят на облагодетелствалите се пандизчии (533) на броят на работните дни на Екс-Вицепрезидента (520 седмици за 10 години, вкл. и празниците), то се получава, че всяка седмица на бюрото на Ангел Марин е имало предложение за помилване на затворник. И не само, то е било одобрявано и е влизало в законна сила, като на свобода е излизал законно затворен затворник.

Ангел Марин се оказал и незаконен вицепрезидент през втория си мандат и указите му може да се озоват в съда. Липсва указ на шефа му Президентът Георги Първанов за упълномощаване на вицепрезидента за мандата от 2007 до 2012 г., съобщава вестник “Монитор”. По този начин е нарушен член 104 от Конституцията, който гласи, че: “Президентът може да възлага на вицепрезидента правомощията си по чл. 98, т. 7, 9, 10 и 11”, като издаде за това съответния указ. Тези правомощия обаче не се дават пожизнено, а само за 5-годишния мандат.

Това конституционно изискване е било спазвано от 1991 до 2007 г., като всички избрани предишни държавни глави са прехвърляли тези правомощия със съответните укази. Веднага след като спечелва първия си мандат, през 2002 г. президентът Първанов издава необходимия за тази цел указ. Така през първия мандат (2002-2007)  на двойката Първанов-Марин актовете на вицепрезидента са били законни, защото той е получил от президента съответните правомощия. След започване на втория мандат обаче Първанов не е издал втори указ за упълномощаване на вицето си.

Липсата на указ, с който Ангел Марин е имал право да помилва и да дава българско гражданств на практика означава, че всички издадени от него укази за периода 23 януари 2007 – 22 януари 2012 г. са противоконституционни. Те могат да бъдат атакувани в съда и отменени. Така актовете на последния се оказват незаконни, т.е. помилваните затворници от Марин по закон трябва да се върнат “зад решетките”. Дали ще стане, и е възможно, това в България, може да каже само времето.

СПОРЕД Народно събрание на Република БългарияКонституция :

Чл. 94. Вицепрезидентът се избира едновременно и в една листа с президента при условията и по реда за избиране на президент.

Чл. 103. (1) Президентът и вицепрезидентът не носят отговорност за действията, извършени при изпълнение на своите функции, с изключение на държавна измяна и нарушение на Конституцията.
(2) Обвинението се повдига по предложение най-малко на една четвърт от народните представители и се поддържа от Народното събрание, ако повече от две трети от народните представители са гласували за това.
(3) Конституционният съд разглежда обвинението срещу президента или вицепрезидента в едномесечен срок от внасянето на обвинението. Ако бъде установено, че президентът или вицепрезидентът са извършили държавна измяна или са нарушили Конституцията, пълномощията им се прекратяват.
(4) Президентът и вицепрезидентът не могат да бъдат задържани и срещу тях не може да бъде възбудено наказателно преследване.

ЛЮБОПИТНО

ПРЕСТИЖ

„Вицепрезидент“ по принцип е рядка институция по света. Дори в САЩ, ироничната титла на вицепрезидента е „Ваше излишество“. В България позицията на вицепрезидента е случайно създадена. Такъв пост няма в нито една друга източноевропейска държава. Създаването на тази институция е едно необмислено копиране на американския опит в началото на демократичните промени. Въпреки това, вицепрезидентът може да има важна функция при опазване на демокрацията. Той прави невъзможно обсебване на цялата власт от министър-председателя — например чрез отстраняване на президента, покушение и пр. В този случай властта би преминала към вицепрезидента, а не към министър-председателя, чрез контролирания от него председател на Парламента. Той е едва трети в наследяването.

MONEY, MONEY, MONEY …

Заплатата, която получава българският президент, е равна на две месечни възнаграждения на народните представители. Така през март 2010 г. тя е възлизала на 4 614 лв., или 3117 Щатски долари /по курса на деня (1.48789лв. за 1 долар САЩ) 27 януари 2012 г. на Българската Народна Банка – БНБ/. Респективно 2307 лева основна заплата за депутат в Народното събрание (НС) на Р България, без допълнителни възнаграждения за участие в комисии в НС, или други доходи. Минималната работна заплата (МРЗ) в България, която бе одобрена на 1 септември 2011 г. е 270 лв., или 181.47 Щатски долара, като в началото на мандата на Първанов-Марин (2002 г.) е била 100 лева. . Средната работна заплата (СРЗ) за 2011 г. се движи в границите от 693.00 до 704.00 лева /от 465 до 472 Щатски долара/.

ИЗТОЧНИЦИ-ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА В МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ:

Указите на Марин от втория мандат може да се окажат незаконни

 

1 comment for “Неазконен вицепрезидент помилвал всяка седмица средно по един осъден престъпник в България?