Закон: Българите в чужбина не дължат здравни вноски

Всички български граждани, макар и не  подали заявление преди напускането на страната се освобождават от задължение за внасяне на здравно осигурителни вноски от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година ако са пребивавали в чужбина повече от 183 дни през съответната календарна година

Евгени Веселинов

4 Януари 2011г. 

Лицата, отговарящи на условията по чл. 40а от ЗЗО  (български граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до Националната Агенция по Приходите (НАП)) – данъчната служба в България, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г., но не са подали предварително заявление, могат да подадат заявлението в срок до 31 декември 2012 г., съобщиха от НАП. Новината бе потвърдена в специални имейли от България до редакцията на BulgariCA.com от двама служители на данъчната агенция експертът Стефан Михалков и старши експерт Директор комуникации и Протокол Силвия Веселинова. 

Към заявлението лицата прилагат декларация по образец, изготвена от Националната агенция за приходите, за датата на напускане на страната.

Заявлението и декларацията се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите лично, чрез упълномощено лице, по пощата или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя придобит от български лицензиран доставчик на  електронни подписи.

Заявлението и декларацията ще можете да намерите и изтеглите  от сайта на НАП – http://www.nap.bg/news?id=1496 .

По този начин се дава право на всички български граждани, макар и не  подали заявление преди напускането на страната да се освободят от задължение за внасяне на здравно осигурителни вноски от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година ако са пребивавали в чужбина повече от 183 дни през съответната календарна година. Лицата които са подали заявление преди напускането на страната не следва да подават отново такова за следващи периоди.

Промените в нормативната уредба не се отнасят за лица, които се осигуряват за периодите след 01.01.2007 в страни членки на ЕС. Тези лица, съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава-членка. По тази причина те не са задължено осигурени в НЗОК лица и съответно нямат задължение от което да се освобождават по реда на чл. 40а от ЗЗОи. Лицата покриват периодите си без данни за здравно осигуряване в България след завръщането си в страната и представяне на документ издаден съгласно регламентите за координация на системите за социална сигурност от администрацията в страната членка в която са се осигурявали.

 ЗА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.nap.bg
Телефон: 0700 18 700 може да бъде избран и от чужбина: +35970018700  /9:00 до 17:30 българско време/, FAX: +359298593069.

Информационен център Национална агенция за приходите 

Информационен телефон на НАП – 0700 18 700 Електронна поща: infocenter@nra.bg

 

National Revenue Agency

52 “Dondukov” Blvd.

Sofia – 1000

BULGARIA

EUROPE