Деня на Европа

В годините на икономическа разруха след края на Втората световна война, на демографска катастрофа и драстичното разделение на Европа, когато ”Европите” станаха две , всяка от които пое по свой път.Европейският съюз (ЕС) е създаден официално с договора от Маастрихт от 1992 г. При учредяването си той се основава на вече съществуващите две общности: Европейска икономическа общност, преименувана с Договора от Маастрихт на Европейска общност, и на Европейската общност за атомна енергия (Евратом).В момента Европейският съюз има 27 държави-членки. ЕС се простира на площ от 4 325 675 км² и има над 490 милиона граждани. Ако Европейският съюз беше държава, то той би бил седмата по територия (след Русия, Канада, Китай, Бразилия, САЩ и Австралия) и третата по население (след Китай и Индия) страна в света.От своето създаване ЕС предлага единен икономически пазар на територията на своите страни-членки. Към настоящия момент 16 страни, които са членки на еврозоната, използват единна валута. Европейският пазар, като единна икономика, създава през 2008 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) от около $18,39 трилиона, което е над 22% от световния икономически продукт. ЕС е най-големият износител на стоки, вторият най-голям вносител и най-големият търговски партньор за някои големи страни като Индия и Китай.

Големи бизнес интереси “раждат” Голяма Европа – политиката е продължение на войната, /която никога не е свършвала/ само че с мирни средства

На 9 май отбелязваме Деня на Европа. Той е обявен за празник на срещата на високо равнище на Европейската общност в италианския град Милано през юни 1985 г. С Постановление №54 на Министерски съвет от 29 март 2005 г. Деня на Европа се отбелязва и в България.

През 1980 г. папа Йоан Павел II провъзгласи светите братя Кирил и Методий за светци-закрилници на Европа. При апостолическото си посещение в България Папа Йоан Павел ІІ (23-26 май, 2002г.) напомни: “Тук, благодарение на свети Климент Охридски… изникнаха центрове…в които намери развитие азбуката Кирилица. Също така от тук християнството… премина в други територии като достигна през съседна Румъния в старата Киевска Рус, разпространявайки се към Москва и останалите Източни области.”.

На 9 май 1950 г. Робер Шуман, министър на външните работи на Франция, представя своята декларация пред международната преса в Париж. Той я прочита и призовава Франция, Германия и другите европейски страни да обединят производството си на въглища и стомана като “първа стъпка към Европейска федерация”. “Световният мир не може да бъде запазен без творчески усилия, съответстващи на опасностите, които го заплашват.” Днес тези думи на Шуман се считат за първата стъпка към обединяване на европейските усилия в инициатива, която сега е прераснала в Европейския съюз, а той е считан за бащата на нова Европа./бел.ред. бизнесът им нужда от окрупняване и използване на потенциала на Германия, както и на изследванията направени по време на Хитлеристкото управление, при което има сериозен разцвет на промишлеността покрай производството на оръжие за 2-та световна война/

Робер Шуман предлага да се създаде наднационална европейска институция, която да отговаря за управлението на отрасъла. Страните, към които апелира Шуман, доскоро са участвали в унищожителен военен конфликт помежду си.

В този ден се поставя началото на обединение на държавите в Европа и поддържането на мирни отношения на Стария континент. Това предложение остава в историята като “Декларацията на Шуман” и се счита за началото на поетия път към общност на споделени ценности и общи интереси. Това е още един начин хората от различни нации да се чувстват обединени европейци.

Тази дата става символ на Обединена Европа наред със синьото знаме със златни звезди, Одата на радостта от Деветата симфония на Бетовен по текст на Фридрих Шилер и единната валута – еврото.

 

1 comment for “Деня на Европа