Стани, вземи одъра си и ходи!

Неделя на разслабления (т.е. на освободения от болест)

Има толкова, толкова разновидности на душевната парализа, на безсилието да се живее край нас, но ние нямаме право да чакаме от небесата да слезе Христос и да свърши работата …

Всяка четвърта неделя след Пасха си спомняме как Христос изцерил разслабения край къпалнята “Витезда”. Този човек страдал много години, а Господ с едно изречение заповядал: “Стани, вземи си одъра и ходи” – вдигнал го от постелята на болестта му и го направил здрав.

За нас това събитие е утешение, а за разслабения – назидание.

На какво можел да се надява бедният разслабен?! – минавали години, години – той не лежал край купелта, защото си “нямал човек”, нямал си такъв, който да му помогне. Цели 38 години.

На какво разчитал той, сигурно са го питали, но той се надявал въпреки всичко. Той даже едва ли си е представял, че Бог ще го изцери, но все пак е вярвал, въпреки всичко, че Господ няма да го остави. Преди Христос хората едва ли са виждали по-далеч от този живот, едва ли са мислели,

че има и друго здраве, освен телесното, но съществува и духовно здраве.

И ние сме заобиколени от парализирани хора, не от такива, които страдат физически, а от хора, които душевно, психически,

всякак са парализирани, тоест безсилни да живеят пълнокръвен живот.

Някои се боят от живота си, защото детството ги е посрещнало с жестокост, самотата ги е обгърнала рано… Други ги е страх да живеят, защото младостта им е преминала сред човешкото безсърдечие. Много са останали неспособни да живеят, защото са видели твърде много ужас във войната, сред роднините, които успели да възненавидят и да разрушават един другиго години наред, които ги е страх да живеят, които не могат да намерят сила в себе си ръка да повдигнат.

Има толкова, толкова разновидности на душевната парализа, на безсилието да се живее край нас, но ние нямаме право да чакаме от небесата да слезе Христос и да свърши работата,

която Той е поверил на нас – защото Той на нас е поверил да бъдем Негови, да Вършим Неговото дело, Той така ни е заповядал – нашите трудове да бъдат Негови.

Нека, нека погледнем един другиго с такива очи, и тогава ще дойде изцеление за мнозина. Господ малко е казал в тази случка – Той всичко е показал: “стани, вземи си одъра и ходи”. Вярвай и ще се изцериш.

Но Човек не е на дошъл на света, за да бъде сам. И той не бива да бъде сам сред християни, сред свои.

Нашата отговорност един за друг е огромна – не само за онези, които обичаме, които ни харесват, които са ни близки, за всекиго, който е парализиран от страх, болка, ужас, парализиран от своето минало или от своята отчаяна самота. Нека се погледнем един друг с нови очи и започнем да се учим, как може да видим отчаянието в другия човек, неговото безсилие. И да поставим пред себе си въпроса: какво мога да направя за този човек и за всички приятели около мен? Не непременно с думи: когато човек е в отчаяние, самотен, когато си няма никого – и изведнъж някой го погледне с такива виждащи очи, че той разбира, че е видян, и че не е сам, и че може да се усмихне на другия, и онзи ще отвърне. И ще започне изцелението и новият живот.

ПРЕДАНИЕТО

В древния Йерусалим при така наречените “Овчи порти” се намирала къпалня (нейните останки са открити при археологичеки разкопки през 1881 година). Наричали я Дом на милосърдието, на еврейски Витезда. Тя имала пет притвора (отделения), пълни с множество болни – слепи, хроми, нещастни. Те стоели там и чакали чудото – да слезе Ангел Господен от небето, да раздвижи водата, за да стане тя целебна. Който успеел да влезе пръв в лечебната вода непременно щял да оздравее, независимо от каква болест страдал.

Сред множеството имало един човек, който чакал цели 38 години. Като узнал за дългото му боледуване, Иисус Христос го запитал: “Искаш ли да оздравееш?” Болният Му отговорил:“Да, но си нямам човек, който да ме пусне в къпалнята, когато се раздвижи водата”. Иисус му казал: “Стани, вземи одъра си и ходи!” Човекът веднага оздравял, взел одъра и си тръгнал.

На това чудо Господне е посветен и празникът, наречен Неделя на разслабления (т.е. на освободения от болест). Разслабленият чакал цели десетилетия, измъчвал се от непоносими страдания, но нямало човек, който да се трогне от мъките му и да му помогне. Всеки бил зает само със себе си, затворил се в своите лични интереси и не виждал нищо извън тях.

Преди идването на Христа никой човек не виждал, че наред с него съществуват и други, подобни нему човешки същества. В онези времена като морална норма била призната тази на епикурейците (последователи на учението на Епикур). Те смятали за висше благо и цел на човешкия живот личното удоволствие. Не е чудно, че такъв човек е загубил своето достойнство и своята човечност.

В този смисъл са верни думите на евангелския разслаблен, който казал, “че си няма човек”, т.е. такъв, който да притежава човещина и да се смили над него.

Дали хората разбрали урока на Иисус? И колко от нас го помнят и изпълняват днес?  /Из Проповед от Митрополит Антоний Сурожски/

Просто “Стани, вземи одъра си и ходи!” … Не чакай някой да ти помогне …

“След това Иисус го срещна в храма и му рече: ето, ти оздравя;недей греши вече, за да те не сполети нещо по-лошо. Човекът отиде, та обади на иудеите, че Иисус е, Който го изцери”. (Ев. Иoaнa 5:1-15).

Кое е по-лесно да кажа на разслабения: прощават ти се греховете ли, или да кажа: стани вземи си одъра и ходи?(Марк.2:9).