България намаля с над половин милион

Увеличението на населението, вследствие на положителния механичен прираст има в следните области: София (столица) - увеличение със 118 965 души; Пловдив - увеличение с 15 824 души; Варна - с 13 461 души; Бургас - с 8566 души; Велико Търново - с 1631 души.

2/3 от населението в градовете – 1/3 в селата

София най-голяма с 1,4 млн. – в 186 населени места няма нито един жител

Увеличение само в 5 населени места – Враца намаляла с 58,000

Населението намалява от естествените процеси, а не заради емиграцията

Хората в работоспособна възраст – между 18 и 64 години най-много – 65% или 4 789 967 души, най-малко са децата от новородени до 17-годишни – 16 на сто или 1 172 208 души

5 април 2011г. С близо 600 000 души е намаляло населението в България, сочат експресните данни на Националния статистически институт изнесени днес. В страната живеят 7 351 234 души. 72,9 процента от тях или 5 357 633 души живеят в градовете. 27,1 на сто или 1 993 601 души живеят в селата. Населението намалява най-вече поради естествените процеси, а не заради емиграцията, отчитат още от статистиката.

Хората в работоспособна възраст – между 18 и 64 години са с най-голям дял в населението – 65 на сто или 4 789 967 души, а с най-малък процент са децата от новородени до 17-годишни – 16 на сто или 1 172 208 души. Хората над 65 години съставляват 19 на сто от населението, те са 1 389 059 души. 

София е най-многолюдната област и в нея живеят близо 1,4 млн. души. В Пловдив има над 670 000 жители.

Увеличението на населението, вследствие на положителния механичен прираст има в следните области: София (столица) – увеличение със 118 965 души; Пловдив – увеличение с 15 824 души; Варна – с 13 461 души; Бургас – с 8566 души; Велико Търново – с 1631 души. 

В 186 населени места пък няма нито един жител. В 21 процента от населените места живеят от 1 до 50 души.

Най-много е намаляло населението в областите Видин и Враца – с 23,9 на сто във всяка от тях, като за област Видин това означава над 31 000 души по-малко спрямо 2001 година, а за област Враца – намаляване на жителите й с над 58 000 човека за десетилетие.