Американският посланик: “В България има две съдебни системи – за власта и за обикновените хора”

“Богатите, властни и влиятелни хора се разхождат свободно по улиците, докато повечето българи вече не искат да търпят това!”

Председателят на Върховния касационен съд Лазар Груев и главният прокурор Борис Велчев реагираха остро срещу изказването на посланика на САЩ у нас за двойния аршин на съдебната система

5 април 2011г. В България има две правосъдни системи. Едната е за богатите хора с власт, които остават над закона, а другата – за обикновените българи. Тези критики към съдебната система отправи посланикът на САЩ у нас Джеймс Уорлик на кръгла маса на тема „Националната сигурност – стратегически обхват на престъпността”, организирана от асоциация „Джордж Маршал – България”, цитиран от повечето български медии днес.

Американският посланик подчертал, че националната сигурност не се отнася само до военната отбрана, а до престъпността, организираната престъпност и способността на обществото да се бори с нея.

Едно от притесненията за България в този смисъл е, че страната ни има две правосъдни системи.

Първата посланик Уорлик определи като съдебна система за богатите, властни и влиятелни хора, и благодарение на нея те се разхождат свободно по улиците, докато повечето българи вече не искат да търпят това.

Втората правосъдна система е за обикновените хора.

Голямото предизвикателство пред България е да установи върховенство на закона, която да гарантира, че няма двоен аршин в правораздаването, подчерта Уорлик.

Той заяви още, че това е необходим инструментариум, който да включва на първо място ефективно МВР, което не само да извършва необходимите арести, но и да гарантира правата на гражданите и да събира годни за съд доказателства.

На второ място е необходима ефективна прокуратура и на трето – способна и честна съдебна система, която да издава ефективни присъди.

Американският посланик коментира, че правителството има политическа воля и е поело ангажимент за създаване на специализирани звена, които да осигурят ефективна връзка между тези институции, но засега борбата с организираната престъпност не е на необходимото ниво.

Посланик Уорлик посъветва и да се обърне сериозно внимание на българския закон за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и даде пример с Германия и Швейцария, които имат изключително силно законодателство за замразяване авоарите на престъпниците. В САЩ пък не е необходимо да има влязла в сила присъда за това, а има процедура по гражданска конфискация и имуществото се запорира, а ако не се докаже престъпление, авоарите се размразяват и връщат на лицето.  

Председателят на Върховния касационен съд Лазар Груев и главният прокурор Борис Велчев реагираха остро срещу изказването на посланика на САЩ у нас за двойния аршин на съдебната система.

В специалното им изявление се казва: “С недоумение посрещаме позицията на Негово превъзходителство Джеймс Уорлик, изразена на кръглата маса

на тема: „Националната сигурност – стратегически обхват на престъпността”, за това, че в страната има две съдебни системи – за бедните и за богатите.Това е напълно неоснователна и неприемлива теза, която обижда магистратите в България. Ползваме се от случая да заявим, че както и досега съдиите и прокурорите ще продължат усилията си за утвърждаване върховенството на закона по отношение на всички български граждани”.