Износът на България за трети страни се е увеличил със 74,1% за януари

БИЗНЕС

Вносът е скочил с 37 на сто

Външнотърговското салдо /износ FOB – внос CIF/ на България с трети страни за януари 2011 г. е отрицателно и възлиза на 94,2 млн. лева, а по цени FOB/FOB /след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки/ е положително и достига 9,1 млн. лева
14 март 2011г. През януари 2011 г. износът на България за трети страни се е увеличил със 74,1 на сто спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 1,3 млрд. лева. Вносът на България от трети страни се е увеличил с 37 на сто и е за 1,4 млрд. лева /по цени CIF/. Това показват предварителни данни на Националния
статистически институт, разпространени днес.
Основните търговски партньори на България са Турция, Китай, Русия, Сърбия, Република Македония и Сингапур, които формират 56,4 на сто от износа за трети страни. Значително нараства износът за ЮАР, Китай, Казахстан и Босна и Херцеговина. Спад е отчетен при износа за Перу, Сирия, Иран, Република Корея и Бразилия.
Най-голям ръст бележи вносът от Казахстан, Обединените арабски емирства, ЮАР и Босна и Херцеговина. Най-голямо намаление се наблюдава при вноса от Перу и Сирия.
Външнотърговското салдо /износ FOB – внос CIF/ на България с трети страни за януари 2011 г. е отрицателно и възлиза на 94,2 млн. лева, а по цени FOB/FOB /след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки/ е положително и достига 9,1 млн. лева.
Износът на България за трети страни през януари 2011 г. в сравнение със същия месец на предходната година се е увеличил в преобладаващата част от секторите. Най-голям ръст е отбелязан в секторите “Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход”, “Артикули, класифицирани според вида на материала”, “Минерални горива, масла и подобни продукти”. Наблюдава се спад само при износа от един сектор – “Разнообразни готови продукти”.
При вноса най-голям ръст е отчетен в сектора “Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход”, а най-нисък – в сектора “Необработени сурови материали, негодни за консумация /изкл. горивата/”.