Алкохол – кои са пианиците на Европа и къде сме ние?

В специалния преслист за България в сайта на СЗО е констатирано, че при 7,7 млн. население, от което 86% е над 15 години, се консумира 12,4 л алкохол на човек годишно. Близо 45% от българите консумират чист алкохол, 22% - вино и 32% - бира. Данните на СЗО сочат, че близо 1/3-та от българите въобще не консумират алкохол, а около 17% употребяват по 50-60 грама алкохол през седмицата.

ЛЮБОПИТНО ЗА УИКЕНДА

Най-много поркат в Естония – над 16 л чист алкохол годишно на човек – следват Чехия, Ирландия, Франция – 14-15 л – България е 30-та в класацията на СЗО

Британците, които са смятани за едни от най-големите пияници в света изпиват по около 13 литра чист алкохол годишно

Ниска смъртност от алкохол в България – най-висока в екс – СССР

19 Февруари 2011г. Европейският регион на СЗО е регионът с най-тежкото пиене на света, а съответно и с най-голям дял от всички заболявания и преждевременна смърт от алкохол. Това сочат най-последните данни от проучване на СЗО за консумацията на алкохол в световен мащаб, отнасящи се за периода 2005-2006 г. и публикувани на сайта на организацията: WHO | World Health Organization.

Консумацията на алкохол в изследваните 48 европейски страни е различна в зависимост от религиозната принадлежност, ролята на половете и културните норми, но се движи средно в рамките на 9,24 л чист алкохол на година.
Най-високи нива на потребление са регистрирани в Естония – над 16 л чист алкохол годишно на човек. Следват Чехия, Ирландия, Франция – с консумации между 14 и 15 л годишно на човек.

Британците, които са смятани за едни от най-големите пияници в света изпиват по около 13 литра чист алкохол годишно.

В дъното на тази класация са страни като Таджикистан и Турция, където са регистрирани около 2 литра чист алкохол годишно на човек.
В тази своеобразна класация България се нарежда на 30-то място по употреба на алкохол. В специалния преслист за България в сайта на СЗО е констатирано, че при 7,7 млн. население, от което 86% е над 15 години, се консумира 12,4 л алкохол на човек годишно. Близо 45% от българите консумират чист алкохол, 22% – вино и 32% – бира.
Данните на СЗО сочат, че близо 1/3-та от българите въобще не консумират алкохол, а около 17% употребяват по 50-60 грама алкохол през седмицата.

На основата на тези данни СЗО е разделило европейския регион на три зони – Eur-A, Eur-B и Eur-C.

Eur-A обхваща 27 страни с най-ниска смъртност вследствие употребата на алкохол. Eur-B обхваща 17 страни с ниска смъртност от употреба на алкохол, където се намират България, Полша, Румъния, Словакия, Македония, Турция и др. Eur-C обхваща 9 страни с висока смъртност от употреба на алкохол, включващи Руската федерация и страните от бившия СССР.