Празници през 2011 в България – различни от православните

Утвърдени са датите на религиозните
празници през 2011 г. на вероизповеданията, 
различни от православието


  23 декември 2010г.
  По предложение на ръководствата на религиозните общности в 
България правителството определи дните на религиозните празници 
през 2011 г. на вероизповеданията, различни от православието. 
Това съобщи пресслужбата на кабинета.
  Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, 
служителите и работниците от тези вероизповедания могат да 
ползват по свой избор част от платения си годишен или неплатен 
отпуск за религиозните празници.
  Празниците на Католическата църква у нас са 25 април - 
вторият ден от Великден, 29 юни - "Св. Апостоли Петър и Павел", 
1 ноември - "Вси Светии", и 8 декември - Непорочното зачатие на 
Света Богородица.
  Мюсюлманското вероизповедание ще празнува деня на рождението
 на Пророка Мохамед на 14 февруари, Рамазан байрам на 30 и 31 
август и Курбан байрам на 7 и 8 ноември.
  За религиозната общност на евреите празниците са на 19 април
 - Песах, 29 септември - Рош Ашана, 8 октомври - Йом Кипур, и 
Сукот - на 13 октомври.
  Арменската апостолическа православна църква ще празнува 
Бъдни вечер и Рождество Христово на 5 и 6 януари, Св. Вартананк 
на 3 март, Великата събота и Великден на 23 и 24 април.
  Празничните и почивните дни за обществото "Бяло братство" са
 22 март - Ден на пролетното равноденствие, Съборните дни - 12 
юли и 19 август, и Денят на кончината на Учителя - 27 декември.
  Последователите на Църквите на адвентистите от Седмия ден 
имат на разположение четири съботни дни, ако според трудовия им 
или служебен договор са задължени да работят в тези дни.
  Празници за Бахайската общност са 21 март - "Ноу-Руз" 
/Бахайска Нова година/, "Резван" на 21 април, Обявяване мисията 
на Баб на 23 май и Рождението на Бахаулла - на 12 ноември.
  Обществото "Кришна съзнание" отбелязва Гаура Пурнима на 19 
март, Нарасимха Чатурдаши на 16 май, Ратха Ятра на 3 юли и 
Кришна Джанмащами на 22 август.
  Последователите на "Диамантен път на будизма - България", ще 
празнуват на 17 май - Весак /ден на раждането, просветлението и 
паранирваната на Буда/. Свидетелите на Йехова в България 
отбелязват Възпоминанието за смъртта на Исус Христос на 17 
април.
  Евангелските църкви отбелязва 31 октомври като Ден на 
Реформацията, Будистката общност в България - 17 май, Денят на 
Буда, 5 март - Нова година, 15 юли - Денят Дхарма, и 8 декември 
- Денят Бодхи.