Канадец вади щука на 35 млн. години на автомагистрала “Люлин”

Щуката (Esox lucius) е едра хищна риба, широко разпространена в нашите води. Среща се почти навсякъде в Азия, Америка и Европа. Достига над 150 см дължина на тялото и тегло до 20 кг. Щуката е типичен хищник. При достигане на размер от 5-6 см., щуката започва да се храни изключително с малки рибки. Не са редки и случаите на канибализъм, когато по-едрите екземпляри се хранят с по-дребните. Щуката е всеядна — в нейния рацион попадат също така жаби, мишки, малките на водоплаващите птици. Никоя друга риба, поне в традиционите евроазиатски предания и легенди, не е удостоена с такова особено внимание като щуката. Тя е неизменен, задължителен персонаж от народните приказки от Русия през Финландия до Англия и Ирландия, а после и навред в Континентална Европа.

При строежа били открити още над 30 вкаменелости
   9 декември 2010г. Канадският учен Марк Уилсън работи съвместно с българския екип от Института по палеонтология и исторична геология към Софийския университет за уточняване вида на древните риби, вкаменелости от които бяха намерени на 16-ти километър от автомагистрала “Люлин”. Това съобщи докторът по палеонтология Дочо Дочев – член на изследователския екип от Катедрата по палеонтология, исторична геология и фосилни горива към Софийския университет, цитиран от националната ни телеграфна агенция. 
    На 27 септември в каменен блок на дълбочина 10 м строителите Димитър Мицов и Емил Матушев забелязали вкаменелост на хищна риба и сигнализирали в музея. След  регулярни наблюдения на строителството в участъка там бяха открити още над 30 вкаменелости. Предполагаемата им възраст е около 35 млн. години.
    Най-значима е находката на 58-сантиметровата фосилна щука (PIKE – in English) , която бе намерена първа. Рибата е хищна. Очаква се нови данни за нея да бъдат съобщени на 21 декември, когато в Регионалния исторически музей в Перник ще бъде открита изложба на Музея по палеонтология и исторична геология към Геолого-географския факултет на Софийския университет.
      Находището на 16-ти километър от автомагистрала “Люлин” вече е отбелязано на геоложката карта на България.