Определиха фискалният резерв за 2011-та

БИЗНЕС

Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2011 г. да е 4,5 млрд. лева, одобри парламентът

Депутатите приеха с преходните и заключителните разпоредби размерът на еднократната помощ при раждане през 2011 г. да е 250 лв. за първо дете, 600 лв. –  за второ , а за трето и всяко следващо – по 200 лв.

  2 декември 2010г. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2011 г. да е 4,5 млрд. лева, приеха депутатите с одобрения на второ четене републикански бюджет за следващата година.
   Александър Радославов от левицата посочи, че правителството на тройната коалиция е удвоило фискалния резерв. Той все пак призна, че заслугата за това е на три управления назад.
   Димчо Михалевски добави, че през юни 2009 г. фискалният резерв е бил 8,234 млрд. лв.
   Павел Шопов от “Атака” подчерта, че резервът е можело  да е много по-голям, ако не е била “направена толкова лоша приватизация и съсипана реалната икономика”. Депутатите приеха с преходните и заключителните разпоредби размерът на еднократната помощ при раждане през 2011 г. да е 250 лв. за първо дете, 600 лв. –  за второ , а за трето и всяко следващо – по 200 лв.
   По решение на Министерския съвет министърът на финансите може да емитира държавни ценни книжа на международните пазари в размер до 2 000 млн. лв. или тяхната равностойност в друга валута при условията на последваща ратификация, гласува парламентът.
  Срещу тази разпоредба възрази Георги Пирински, според когото този текст е атакуем от гледна точка на конституцията. Основният закон, по думите му, изисква Народното събрание да дава съгласие за сключване на държавни заеми. Очевидно, коментира Пирински, след това решение парламентът ще се включи с
ратификация след емисията.
   За да му отговори, взе думата вицепремиерът Симеон Дянков, който до момента не се е изказвал при дебатите в зала по параметрите на бюджета. Единственият му коментар беше “нищо не нарушава конституцията”.
   Депутатите приеха държавните и общинските предприятия и еднолични търговски дружества с държавно, съответно общинско участие, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, да внасят в републиканския бюджет 50 на сто от получения наем.

1 comment for “Определиха фискалният резерв за 2011-та