Над 10% от тайните служби са работили за ДС

Комисията по досиетата установи принадлежността на 155 служители на ДАНС към бившите служби сигурност

    1 декември 2010г. Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия установи 155 служители на Държавна агенция “Национална сигурност” /ДАНС/.
    Това съобщиха от комисията, като данните бяха публикувани официално от националната ни информационна агенция.
    Проверени са 1440 служители, като 55 не подлежат на проверка.

Държавна агенция „Национална сигурност“/ДАНС/съществува от 1 януари 2008 година и е правоприемник на Национална служба “Сигурност” и дирекция “Защита на средствата за връзка” в Министерството на вътрешните работи, на военното контраразузнаване в служба “Сигурност – Военна полиция и Военно контраразузнаване” към министъра на отбраната и на Агенцията за финансово разузнаване. Всички служители от структурите на бившите служби, сляли се в новата агенция, са преназначени на щат в ДАНС по закон, като привилегиите им са значително увеличени. Това предизвиква недоволство сред останалите служители на МВР, МО и МФ. При преназначаване в новата служба на служителите от структурите сляли се в нея, не е извършван реподбор, атестация и/или оценка на работата им, но е била ограничена щатната им бройка и временно замразени назначаванията на нови служители.