Банката на правителството с негативна перспектива, но с рейтинг

 
 

Българската банка за развитие (ББР) договори в края на миналата година нова кредитна линия от 20 млн. евро от Японската банка за международно сътрудничество (JBIC). Това е втората кредитна линия от японската финансова институция, след като вече бяха усвоени 10 млн. евро. Заемното споразумение беше подписано от Тоширо Мачии, изпълнителен директор на JBIC за Европа и Средния изток, и от изпълнителните директори на ББР Димитър Димитров и Сашо Чакалски. На церемонията по подписването присъстваха посланикът на Япония Н.Пр. Цунехару Такеда И зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов. ФОТО:ББР

БИЗНЕС

Международната рейтингова агенция “Фич Рейтингс” потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на Българската банка за развитие в чуждестранна валута “ВВВ-“

Високо ниво на капитализация на банката, както и наличието на подкрепа от страна на акционера – Министерството на финансите

   1 декември 2010г.  Международната рейтингова агенция “Фич Рейтингс” Fitch, Inc. потвърди днес дългосрочния кредитен рейтинг на Българската банка за развитие (ББР) в чуждестранна валута “ВВВ-“, съобщиха от ББР.
    Рейтингът на банката е изравнен с рейтинга на българското правителство. Перспективата по рейтинга остава негативна.
    От “Фич Рейтингс”  Fitch, Inc. са потвърдили също краткосрочния кредитен рейтинг в чуждестранна валута, както и рейтинга за подкрепа, и индивидуалния рейтинг на ББР.
    Потвърдените от агенцията рейтинги отразяват високото ниво на капитализация на банката, както и наличието на подкрепа от страна на акционера – Министерството на финансите, пише в съобщението, цитирано и от БТА. Рейтингите бяха присъдени на Българската банка за развитие в началото на март т.г. и са първите, които ББР получава от международно призната рейтингова агенция.
    Българската банка за развитие има и присъден рейтинг “ВВВ-” със стабилна перспектива от Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР).

Българска банка за развитие /ББР/ е основана през 1999 г. като Насърчителна банка АД. Трансформирана е в Банка за развитие след приемането на специален закон от Парламента на Република България през април 2008 година. 

99,9999% Е СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ И 0,0001% ПРИТЕЖАВА БАНКА ДСК. Банката има офис в София и представителство в Пловдив с общо 94 служители. Печалбите на ББР за 2009г. възлизат на 17,288,000 лева, което представлява ръст от 187,65%, като най-съществено влияние изиграва показателят “нетен лихвен доход”, който регистрира ръст от 211,89%. Към 31 декември 2009г. сумата на активите на ББР достигна 901,609,000 лева, което показва ръст спрямо 2008г. от 109,86%. Към 31 декември 2009г. внесеният акционерен капитал 589,574,000 лева (на 31 декември 2008г. е бил 214,574,000 лева). ББР е пълноправен член на Европейската Асоциация на Публичните банки (ЕАПБ) от 2005 година.

ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ И КРЕДИТОРИ НА ББР:

– Банка за развитие към Съвета на Европа /подписани споразумения за 30 млн. Евро/

– Европейска Инвестиционна банка (ЕИБ) /договор и споразумения за 35 млн. Евро/

– Скандинавска Инвестиционна банка /кредитна линия за 10 мил. Евро/

– Депфа Инвестмънт Банк /заем за 15 мил. Евро/

– Дексия Комуналкредит банк /заем 10 мил. Евро/

– Японска банка за международно сътрудничество /кредит за 30 мил. Евро/Японската банка за международно сътрудничество е част от Японската финансова корпорация и има за цел да подпомага развитието на международната и на японската икономика. Към края на 2008 г. активите на банката възлизат на 9.8 млрд. японски йени (146.5 млрд. лв.).

– Китайска банка за развитие /заем за 5 мил. Евро/

– Черноморска банка за търговия и развитие /кредит 8 мил. Евро/

Лихвата варира от 0.29 до 0.85%, като окончателното издължаване на отделните линии е в периода от 2013 до 2017 г.

Други привлечени средства от: Министерство на финансите (4мил.929 хил. Евро) и Държавен фонд “Земеделие” (6 мил. 761 хил. лева).

ББР е единствената българска институция акционер в Европейския Инвестиционен Фонд с 0,10%.

КОРЕСПОНДЕНТСКИ БАНКИ НА ББР В САЩ: CITIBANK, JPMORGAN CHASE BANK N.A., KBC BANK NV, WACHOVIA BANK.

През 2009 г. ББР АД предостави 500 млн. лева на търговските банките за финансиране на малкия и среден бизнес в България. Предоставянето на кредитни линии на банките е част от правителствения пакет мерки “Пазарна гъвкавост” за минимизиране на негативните ефекти от световната финансова криза върху българската икономика.

За изпълнение на своите цели и задачи Българската банка за развитие ще формира своя банкова група, включваща:

Българска банката за развитие (ББР)
Национален Гаранционен Фонд (НГФ)
Фонд за капиталови инвестиции (ФКИ)

СТРУКТУРАТА НА УПРАВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК: struktura_na_BBR

ГОДИШНО ОПОВЕСТЯВАНЕ 2009: Opovest_NAR_8_2009 BBR

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2009: BBR_FS_2009_FINAL

ИЗТОЧНИК: Bulgarian Development Bank | Българска Банка за Развитие