Спряха незаконно радио на 21-годишен в София

Комисията за регулиране на съобщенията и полицията са спряли излъчващият източник на 21-годишният Р.Т. от София в района на ж.к. “Люлин-7”

  16 ноември 2010г. Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ е спряла незаконно радио в София, съобщиха от КРС.
    Вчера в Стационарната станция за контрол и мониторинг на радиочестотния спектър “София” на КРС е констатирано нерагламентирано излъчване на честота 91.00 MHz. Излъчващият източник е локализиран в района на ж.к. “Люлин-7”. 
    Служители на Главна дирекция “Контрол на съобщенията” при КРС, със съдействието на полицейски служители са установили, че нарушителят е 21-годишният Р.Т. от София. От дома му е било иззето самоделно радиопредавателно устройство, съобщават от българската телеграфна агенция.
    Съставен е акт за установяване на административно нарушение по Закона за електронните съобщения /ЗЕС/. Според закона за предоставяне на обществени електронни съобщителни мрежи и услуги с използване на радиочестотен спектър е необходимо издадено от КРС разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс. Предвидените санкции за нарушителите са в размер от 30 000 до 300 000 лв.