Търсим работа в Европа по интернет на български

БИЗНЕС

От следващия месец ще можем да търсим работа в Европейския съюз през сайт на български език
Безплатни електронни ръководства и онлайн консултации за по-бързо и лесно намиране на търсена информация
   15 ноември 2010г. От следващия месец българските грждани ще могат да търсят работа в ЕС през сайта Egos 2010 като ползваме български език,  съобщиха от Изпълнителна агенция “ЕСМИС” към Министерството на транспорта, информационните  технологии и съобщенията.
   Онлайн достъпът до портала от България  предлага основни информационни услуги, обучение и професионално ориентиране, а впоследствие ще включи и по-лесно търсене на работа в 5 страни – България, Италия, Исландия, Испания, Румъния.

   Безплатни електронни ръководства и онлайн консултации за по-бързо и лесно намиране на търсена информация ще са на разположение на всички желаещи. Порталът е активен вече в Италия, Испания и Румъния.
Следващите страни, които ще го ползват, са България и Исландия.
   Поддържането на услугите на сайта Egos 2010 е на английски, български, италиански, испански и румънски.
  Изпълнителна агенция “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” е ръководител на работния пакет за оценка на резултатите от внедряването на портала. Проектът “eGOS”, с който се осъществява услугата, се финансира по рамкова програма “Конкурентноспособност и иновации” на Европейската комисия. В него участват 29 партньори от 5 държави. Българските партньори по проекта са ИА “ЕСМИС”, Полиметис” ООД, “Дата Концепт-България” ЕООД и Дружество “Знание”.

1 comment for “Търсим работа в Европа по интернет на български