В 1100 джамии в България започва Курбан Байрам

Празникът символизира силата на вярата и готовността за жертвоприношение, смирението, покаянието, помирението и опрощението

Вярващите посещават роднини и близки, по-младите целуват ръка на по-възрастните, с което им засвидетелстват уважението си и им искат прошка, а скараните е редно да се помирят – особено важни са болни или немощни

Особено вълнуващо е за децата, които по традиция се даряват с пари и лакомства.

   15 ноември 2010г. Големият мюсюлмански празник Курбан байрам ще започне утре с смолитва в повече от  1100 джамии в страната, изпълняващият в България длъжността заместник главен мюфтия Ведат Ахмед. 
    В София началото на байрамския намаз (празнична молитва) е в 8.06 ч., а в останалите райони на страната няколко минути по-рано или по-късно, в зависимост от географското разположение (колкото по на изток се намират, толкова по-рано), уточни Ахмед, цитиран от БТА.
    По неговите думи Курбан байрамът е свързан със силата на вярата и готовността за жертвоприношение в името на Аллах, която проявява пророкът Ибрахим (Авраам) спрямо сина си Исмаил (Измаил). Празникът символизира смирението, покаянието, помирението и опрощението.
    В днешния ден Арафе мюсюлманите трябва да постят и да се подготвят за посрещането на гости за празника. Нощта срещу Курбан байрам е благословена и на вярващите се препоръчва да се молят горещо.   След нощния намаз до късно те четат откъси от свещения Коран. Вярва се, че в тази нощ молитвите непременно биват чути, а желанията се сбъдват.
    Празникът продължава четири дни и свършва след следобедния намаз на четвъртия ден. Първият ден започва със сутрешния намаз, последван от проповед на имама, който припомня основните ценности в исляма и дава наставления за правилното изпълнение на жертвения ритуал – курбан. Задължително в този ден се дава садака (подаяние) на по-бедните.
    За жертвени животни в исляма са определени овенът или овцата, коза или яре, теле, крава или бик, и камила, като дребният добитък трябва да е навършил една година, а едрия – две. Задължителни елементи от ритуала на жертвоприношението са споменаването на името на Аллах – и произнасянето на “текбир”  (своеобразна мантра в исляма, възхваляваща Всевишния), обясни Ведат Ахмед. По възможност ритуалът трябва да се изпълни от духовно лице. Месото на курбана се разделя на три части: едната се дава на бедни и нуждаещи се хора, с другата се гощават гостите, а третата остава за семейството.
    По време на празничните дни мюсюлманите посещават роднини и близки, по-младите целуват ръка на по-възрастните, с което им засвидетелстват уважението си и им искат прошка, а скараните е редно да се помирят. Особено важно е да се посетят близки, които са болни или немощни. Празникът е вълнуващ за децата, които по традиция се даряват с пари и лакомства.